iprosperita

iprosperita

RWE znovu vyplácí atraktivní bonusy za podpisy smluv

Energetická skupina RWE motivuje potenciální i stávající zákazníky k podpisu nových smluv. Za každou uzavřenou smlouvu na zemní plyn a elektřinu s fixním tarifem vyplácí atraktivní bonusy, na nichž je možné v součtu získat až 2500 korun. Další bonus ve výši až 300 Kč může být připsán ve formě volného kreditu pro virtuálního operátora RWE Mobil. Kromě toho zákazníci ušetří na výhodných cenách elektřiny i zemního plynu a fixací na dobu 36 měsíců získají jistotu jejich opětovného nezvýšení.

pokračování »
 
RWE v ČR se vrátila k zisku
Čtvrtek, 24. dubna 2014
RWE v ČR se vrátila k zisku

Sloučením veškerých podnikatelských aktivit do čtyř hlavních oblastí zahájila skupina RWE novou éru svého podnikání na tuzemském trhu. Při celkových tržbách 53,6 mld. Kč dosáhla v roce 2013 zisku po zdanění ve výši 10,5 mld. Kč. Investice především do obnovy distribuční plynárenské soustavy činily téměř 4,4 mld. Kč. Vzhledem k prodeji společnosti NET4GAS a vyčlenění velkoobchodu s energiemi mimo skupinu RWE v České republice nejsou hospodářské výsledky srovnatelné s předchozím obdobím.

pokračování »
 

 Nadcházející  volby do Evropského Parlamentu jsou další příležitostí pro sledování věčné otázky na téma „Jak sociální sítě ovlivňují volby”. Svět Facebooku, Twitteru, LinkedIn, YouTube a dalších sociálních sítí je neoddělitelnou součástí životů více než 4 milionů českých uživatelů Internetu (z celkových více než 7 milionů). A jak prokázaly volby v letech předchozích, veškerá volební klání se odehrávají velmi výrazně na sociálních sítích, které se tak staly důležitým komunikačním kanálem kandidátů a politických stran.

pokračování »
 

Z našich rozhovorů

Generální partner:

Logo_GC_nove

Hlavní partneři:

Artesa claimjachymov1

Partneři plus:

Helios-logo   tsoftactlogo  EGA_130     Vemex   Vemex Energie

Partneři:

logo-grada3  RS_logo_CZ_RGB_male unicredit_154coop_124    logo_zts_87_2       KIA_TPTS_V-1   centropol    ca2 cmhb pod r iprosp

Co bychom si přáli

IMG 7921

Aby zakázkové oživení trvalo

Zejména bych si přál, aby zakázkové oživení, které nastalo ve 4. čtvrtletí minulého roku a přešlo do letošního roku do jakéhosi zakázkového přílivu, vytrvalo co nejdéle. Nejlépe, aby se tato úroveň stala stabilizovanou. Musím také zdůraznit, že opatření ČNB pro nás, kteří zpracováváme skoro výhradně domácí suroviny, se stalo nezanedbatelnou pomocí, neboť některé zakázky, které nebyly vzhledem k úplným vlastním nákladům pro nás dostatečně rentabilními, se posunuly mezi zakázky efektivní. Mohli jsme tak přijmout navíc pět pracovníků, jako osádku k výrobní lince na střídavé směny.

To vše by však nestačilo, kdybychom nebyli konkurenčně a exportu schopni na trzích Japonska, Koreje, Německa, ale i Ruska a Ukrajiny. Dbáme na výrobkovou inovaci, jakost a termíny dodávek a tím dbáme na reprezentaci naší země, neboť každý z finálních výrobků nese hrdé označení MADE IN CZECH REPUBLIC, resp. ORIGINÁL BOHEMIA.

 

Ing. Vladimír Feix, dr. h. c., generální ředitel, Český porcelán, akciová společnost

 

Slovo ke dni

Profesionální slepota

Na odborné práce mají být odborníci, o tom není pochyb. Pokud však někdo působí v oboru příliš dlouhou dobu, může mu jasné vidění zastřít rutina. Nevidí věci, které mohou být jinému člověku naprosto jasné. Ministr financí Andrej Babiš má v politice jako nováček nepochybně výhodu v tom, že touto profesionální slepotou zatím není ohrožen. Přemýšlí jako podnikatel a investor. Spatřuje úspory tam, kde je politici a úředníci netuší. Jeho poslední nápad je vypovídajícím příkladem, že neotřelý pohled na problém může mít význam a přinášet nemalé efekty. Babiš chce sestěhovat pracovníky ministerstev do menšího počtu budov a nadbytečné objekty prodat, případně je bude pronajímat. A že volných židlí musí být! Po vládních škrtech opustilo úřady deset tisíc osob. A tak se nabízejí nové zdroje peněz v řádu stamilionů, možná miliard korun.

Pavel Kačer

 
 • David a Goliáš aneb jak dnes k neuvěřitelným úspěchům
  23. 04. 2014

  David a Goliáš aneb jak dnes k neuvěřitelným úspěchům

  David a Goliáš, příběh známý i neznámý. Příběh ze staré Palestiny, kdy obyčejný pastýř přemohl obyčejným prakem silného bojovníka, „obra“ Goliáše. Goliáš byl v brnění, na hlavě měl přilbu, nesl oštěp, kopí a meč. A David? Odmítl brnění, jež mu nabízel král Saul. I zbraně. Nikdo nevěřil, že má proti Goliášovi šanci. A přitom ten, kdo šanci neměl, byl Goliáš.

  pokračování »
 • 03. 04. 2014

  Kam kráčí kvalita ve světě?

  Ve dnech 3. – 5. září 2014 se poprvé v Praze sejdou světoví vědci a odborníci v oblasti kvality na konferenci QMOD, aby jednali o aktuálních otázkách kvality nejen v dnešní době, ale i pro budoucí léta. Jaké je a jaké by mělo být pojetí kvality v podnikové praxi, v organizacích státní správy, jak by měl vnímat kvalitu zákazník, jak se má projevit ve službách, nakolik se kvalita stane scénářem pro výpočet pravděpodobnosti výskytu rizik? O těchto i dalších tématech bude diskutovat a prezentovat přes dvě stě světových kapacit, a Česká republika bude poprvé za 17 let přímo u toho. Našim vědcům, odborníkům i podnikatelům se naskýtá prostor zúčastnit se a zapojit se do diskuze.

  pokračování »
 • Závěrečná mezinárodní konference IPN KVALITA 2014
  01. 04. 2014

  Závěrečná mezinárodní konference IPN KVALITA 2014

  Výsledky Individuálního projektu národního „Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání“ (IPN KVALITA) budou představeny na mezinárodní konferenci, která se uskuteční ve dnech 23. a 24. dubna 2014 v Praze. Na jednání budou shrnuta zásadní metodická doporučení projektu v oblasti zajišťování a hodnocení kvality vysokých škol. Oba dny konference začnou společným blokem všech klíčových aktivit, které doprovodí plenární přednášky zahraničních hostů. V odpolední části konference poskytne prostor pro jednání v oddělených sekcích s cílem představit detailně dílčí výstupy.

  pokračování »
 • Rozvíjet a posilovat kreativitu, samostatnost, vynalézavost a podnikavost studentů
  03. 04. 2014

  Rozvíjet a posilovat kreativitu, samostatnost, vynalézavost a podnikavost studentů

  Přála bych si, aby mladší lidé, studenti i absolventi škol přestali říkat: tady se nedá žít, tady se nedá podnikat, a ty starší ročníky aby přestaly přilévat oleje do ohně ve smyslu: kdybych byl mladší, zmizel bych odsud... Myslím, že by bylo báječné a pro českou ekonomiku velkým vyznamenáním, kdyby mladí po maturitě či po získání vysokoškolského diplomu našli odvahu a založili vlastní firmu, firmičku, která by našla své zasloužené místo na trhu, rostla, prodávala to, co jiní potřebují. Talenty by se seberealizovaly, jejich podnikání by s sebou neslo zaměstnanost, společnost by bohatla, zvyšovala by se chuť utrácet a investovat, regionům by se vrátil pocit sebevědomí a důvěry ve schopnosti těch, kteří tam působí. Česká republika potřebuje zaměstnavatele, potřebuje podnikavé hlavy, aby mohla být konkurenceschopná a užitečností plnila poslání života.

  pokračování »
 • Užitečný projekt: bipartitní dialog ke změnám v důchodovém systému
  03. 04. 2014

  Užitečný projekt: bipartitní dialog ke změnám v důchodovém systému

  V průběhu uplynulých dvou let jsme vás informovali o projektu s názvem „Posilování bipartitního dialogu v odvětvích“ (BIDI 1) , který připravila Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských  svazů (KZPS). Na jeho části týkající se odvětví dopravy se podílelo společně s Odborovým svazem dopravy (OSD) i  Společenství  autodopravců Čech a Moravy (SAČM) s cílem posoudit specifika pracovních podmínek a jejich vliv na konkurenceschopnost v odvětví silniční dopravy. 

  pokračování »
 • MAKRO s novou značkou posiluje podporu malého a středního podnikání
  03. 04. 2014

  MAKRO s novou značkou posiluje podporu malého a středního podnikání

  Společnost MAKRO Cash & Carry prochází proměnou, od roku 2008 vybudovala nový vícekanálový obchodní formát. Zásadní je zejména posun od tradičního business modelu typu cash and carry směrem k novým formám distribuce. Společnost posílí individuální přístup k zákazníkům a ještě více se zaměří na podporu podnikatelů, a to nejen v oblasti prodeje. Důraz na maximální kvalitu zboží zůstává. Změnu konceptu vystihuje nová značka VY & MAKRO, která klade důraz na individuální přístup k zákazníkovi.

  Alex Hluchy, gen. ředitel MAKRO (vpravo) a ředitel nákupu Jan Žák

  pokračování »
 • Prostor pro daňové podvody s PHM se zúžil
  03. 04. 2014

  Prostor pro daňové podvody s PHM se zúžil

  Už několik měsíců se trh pohonných hmot řídí v Česku novými, přísnějšími pravidly. O poznatky z fungování legislativních změn jsme požádali výkonného ředitele České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Ing. Jana Mikulce, CSc.

  pokračování »
 • 03. 04. 2014

  Za pozornost stojí především výsledky ve financování firem

  Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly klientům v roce 2013 prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 123,35 miliardy korun, to je o 4,4 % více než v roce 2012. Celkové pohledávky ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci roku 250,53 miliardy korun.

  pokračování »
 • 03. 04. 2014

  Patenty podporují technický pokrok

  Domněnka, že patent je věcí omezující volné šíření inovativních myšlenek, je neopodstatněná. Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV), Josef Kratochvíl, vysvětlil, že právě existence patentového systému umožňuje nebývale účinné a rychlé šíření inspirace čerpané ze světově nových technických řešení. Nahrává také podnikání. Pro český trh je z 80 milionů platných patentů blokováno pouze necelých 30 tisíc.

  pokračování »
 • Finalisté 21. ročníku
  10. 04. 2014

  Finalisté 21. ročníku

  Již 24. dubna budou známi vítězové 21. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, kteří budou oznámeni za přítomnosti čtyř stovek dalších manažerů, politiků a médií na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. Jejími vyhlašovateli jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je zároveň jejím organizátorem.

  pokračování »
 • Neměňte tolik zákony, škodí to byznysu
  10. 04. 2014

  Neměňte tolik zákony, škodí to byznysu

  Dokázali jsme ochránit naši firmu před negativními důsledky ekonomické krize. A navíc jsme vytvořili předpoklady k tomu, že firma bude růst a prosperovat. Tak vidí svůj největší profesní úspěch za uplynulé tři roky takřka tři čtvrtiny (73 %) tuzemských manažerů. Současně volají po tom, aby skončil kolotoč neustálých legislativních a daňových změn, což jim komplikuje podnikání. Takový závěr vyplynul z aktuálního šetření mezi finalisty 21. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, jehož vítězové budou vyhlášeni 24. dubna v pražském Paláci Žofín.

  pokračování »
 • 11. 04. 2014

  VŠMIEP je v projektu Business inkubátorů

  V rámci projektu business inkubátorů Node5 nabízí VŠMIEP bezplatné poradenství začínajícím podnikatelům, a to v oblastech informatiky, ekonomie a práva. VŠMIEP tak spolu s dalšími partnery Node5 pomáhá nadaným lidem k zahájení vlastního podnikání. Vedle školy poskytující zdarma poradenství mohou účastníci projektu Node5 využít například zvýhodněných bankovních služeb, zapůjčit si nejnovější smartphony a tablety či získat mediální prostor a další.

  pokračování »

Online prohlížení tištěného titulu a příloh

casopis-prosperita

Březen 2014 | 19. 3. 2014


logo-madambusiness

logo-freshtime

Lobby info

Firmy

Finance

Hlavní odborný partner:

logo-npk

Odborní partneři:

logo-sok

Česká společnost pro jakost, o. s.

inst_full2

logo_SOCR_big

logo-aipcr

logo-kzps

uzs

cma_web_iprosperita

Sacm

 logo soukromnici

rcsok

Hlavní odborný partne