iprosperita

iprosperita

Pátek, 18. dubna 2014
HELIOS Mobile opět produktem roku

Na první jarní den roku 2014 připadl slavnostní ceremoniál, při němž vydavatelství Trade Media International, jako již tradičně, vyhlásilo výsledky ankety Produkt roku 2013. V konferenčním centru brněnského Výstaviště byly předány ceny vítězům celkem 21 soutěžních kategorií, jež udělovaly vlajkové lodi vydavatelství: časopis Control Engineering Česko a Řízení a údržba průmyslového podniku.

pokračování »
 
Velký modrý delfín vyzývá k měření sil

Velký modrý delfín je tradiční cena pro nejlepšího marketéra za uplynulý rok, kterou již podeváté udělí letos v květnu Česká marketingová společnost. Skleněná podoba symbolu moudrosti, kterou vytvořil umělecký sklář Vladimír Zubričan (na fotce s čerstvě narozeným letošním kouskem), možná čeká i na jednoho z vás, protože do soutěže Marketér roku 2013 se můžete přihlásit do 15.4.2014 na stránkách České marketingové společnosti www.cms-cma.cz.

pokračování »
 

Velká Británie představuje pro české firmy atraktivní místo, kam rozšířit své podnikání, a to především pro ty zaměřující se na IT a technologie. V Británii našla svůj druhý domov již řada českých firem, a byť je zakládání firmy v zahraničí vždy velkou neznámou, všechny vidí tento čin, jako krok správným směrem, který jim přinesl řadu pozitiv. Společnosti jako Greendata, Kentico a Brand Embassy oceňují zejména fakt, že zde měly možnost potkat řadu nových obchodních partnerů a využívat výhod, které země zahraničním investorům nabízí.

pokračování »
 

Z našich rozhovorů

Generální partner:

Logo_GC_nove

Hlavní partneři:

Artesa claimjachymov1

Partneři plus:

Helios-logo   tsoftactlogo  EGA_130     Vemex   Vemex Energie

Partneři:

logo-grada3  RS_logo_CZ_RGB_male unicredit_154coop_124    logo_zts_87_2       KIA_TPTS_V-1   centropol    ca2 cmhb pod r iprosp

Co bychom si přáli

IMG 7921

Aby zakázkové oživení trvalo

Zejména bych si přál, aby zakázkové oživení, které nastalo ve 4. čtvrtletí minulého roku a přešlo do letošního roku do jakéhosi zakázkového přílivu, vytrvalo co nejdéle. Nejlépe, aby se tato úroveň stala stabilizovanou. Musím také zdůraznit, že opatření ČNB pro nás, kteří zpracováváme skoro výhradně domácí suroviny, se stalo nezanedbatelnou pomocí, neboť některé zakázky, které nebyly vzhledem k úplným vlastním nákladům pro nás dostatečně rentabilními, se posunuly mezi zakázky efektivní. Mohli jsme tak přijmout navíc pět pracovníků, jako osádku k výrobní lince na střídavé směny.

To vše by však nestačilo, kdybychom nebyli konkurenčně a exportu schopni na trzích Japonska, Koreje, Německa, ale i Ruska a Ukrajiny. Dbáme na výrobkovou inovaci, jakost a termíny dodávek a tím dbáme na reprezentaci naší země, neboť každý z finálních výrobků nese hrdé označení MADE IN CZECH REPUBLIC, resp. ORIGINÁL BOHEMIA.

 

Ing. Vladimír Feix, dr. h. c., generální ředitel, Český porcelán, akciová společnost

 

Slovo ke dni

Boj s korupcí vrcholí

Policie a státní zastupitelství umí překvapit. Nemine téměř den, aby o jejich zásazích neinformovaly noviny, rozhlas a televize. Úřady veřejné správy a samosprávy, státní podniky, významné stavební a jiné soukromé firmy, tam všude se provádějí razie, zatýkání a zajišťování dokumentů a dalších důkazních materiálů. Nikdo si nemůže být jistý, že se u jeho dveří zítra nezjeví komando s beranidlem. Máme se radovat, že po korupci a podvodech se už doopravdy jde, nebo se represivní orgány zcela vymkly kontrole a dělají si, co se jim zlíbí? Nechme se překvapit. Možná, že všechno brzy skončí. Ne tím, že podvodníci a zloději skončí za mřížemi, ale že policisté budou zasahovat na policejním ředitelství, nejvyšším státním zastupitelství a na ústavním soudu.

Pavel Kačer

 
 • Pro české firmy se otevírá cesta k výraznému zvýšení efektivity i zisku
  03. 04. 2014

  Pro české firmy se otevírá cesta k výraznému zvýšení efektivity i zisku

  Rada kvality České republiky, Česká společnost pro jakost a Sdružení pro oceňování kvality oznámily koncem února zahájení plného provozu prvního Centra excelence ČSJ v České republice. Pro české firmy a podnikatele se tím otvírá cesta ke sdílení zkušeností se zaváděním a využíváním moderních metod řízení z ČR i ze zahraničí. Centrum excelence tak pomůže snížit zaostávání České republiky v této oblasti, což může významně zlepšit ekonomické výsledky a konkurenceschopnost našich firem.

  pokračování »
 • 03. 04. 2014

  Kam kráčí kvalita ve světě?

  Ve dnech 3. – 5. září 2014 se poprvé v Praze sejdou světoví vědci a odborníci v oblasti kvality na konferenci QMOD, aby jednali o aktuálních otázkách kvality nejen v dnešní době, ale i pro budoucí léta. Jaké je a jaké by mělo být pojetí kvality v podnikové praxi, v organizacích státní správy, jak by měl vnímat kvalitu zákazník, jak se má projevit ve službách, nakolik se kvalita stane scénářem pro výpočet pravděpodobnosti výskytu rizik? O těchto i dalších tématech bude diskutovat a prezentovat přes dvě stě světových kapacit, a Česká republika bude poprvé za 17 let přímo u toho. Našim vědcům, odborníkům i podnikatelům se naskýtá prostor zúčastnit se a zapojit se do diskuze.

  pokračování »
 • Závěrečná mezinárodní konference IPN KVALITA 2014
  01. 04. 2014

  Závěrečná mezinárodní konference IPN KVALITA 2014

  Výsledky Individuálního projektu národního „Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání“ (IPN KVALITA) budou představeny na mezinárodní konferenci, která se uskuteční ve dnech 23. a 24. dubna 2014 v Praze. Na jednání budou shrnuta zásadní metodická doporučení projektu v oblasti zajišťování a hodnocení kvality vysokých škol. Oba dny konference začnou společným blokem všech klíčových aktivit, které doprovodí plenární přednášky zahraničních hostů. V odpolední části konference poskytne prostor pro jednání v oddělených sekcích s cílem představit detailně dílčí výstupy.

  pokračování »
 • Rozvíjet a posilovat kreativitu, samostatnost, vynalézavost a podnikavost studentů
  03. 04. 2014

  Rozvíjet a posilovat kreativitu, samostatnost, vynalézavost a podnikavost studentů

  Přála bych si, aby mladší lidé, studenti i absolventi škol přestali říkat: tady se nedá žít, tady se nedá podnikat, a ty starší ročníky aby přestaly přilévat oleje do ohně ve smyslu: kdybych byl mladší, zmizel bych odsud... Myslím, že by bylo báječné a pro českou ekonomiku velkým vyznamenáním, kdyby mladí po maturitě či po získání vysokoškolského diplomu našli odvahu a založili vlastní firmu, firmičku, která by našla své zasloužené místo na trhu, rostla, prodávala to, co jiní potřebují. Talenty by se seberealizovaly, jejich podnikání by s sebou neslo zaměstnanost, společnost by bohatla, zvyšovala by se chuť utrácet a investovat, regionům by se vrátil pocit sebevědomí a důvěry ve schopnosti těch, kteří tam působí. Česká republika potřebuje zaměstnavatele, potřebuje podnikavé hlavy, aby mohla být konkurenceschopná a užitečností plnila poslání života.

  pokračování »
 • Užitečný projekt: bipartitní dialog ke změnám v důchodovém systému
  03. 04. 2014

  Užitečný projekt: bipartitní dialog ke změnám v důchodovém systému

  V průběhu uplynulých dvou let jsme vás informovali o projektu s názvem „Posilování bipartitního dialogu v odvětvích“ (BIDI 1) , který připravila Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských  svazů (KZPS). Na jeho části týkající se odvětví dopravy se podílelo společně s Odborovým svazem dopravy (OSD) i  Společenství  autodopravců Čech a Moravy (SAČM) s cílem posoudit specifika pracovních podmínek a jejich vliv na konkurenceschopnost v odvětví silniční dopravy. 

  pokračování »
 • MAKRO s novou značkou posiluje podporu malého a středního podnikání
  03. 04. 2014

  MAKRO s novou značkou posiluje podporu malého a středního podnikání

  Společnost MAKRO Cash & Carry prochází proměnou, od roku 2008 vybudovala nový vícekanálový obchodní formát. Zásadní je zejména posun od tradičního business modelu typu cash and carry směrem k novým formám distribuce. Společnost posílí individuální přístup k zákazníkům a ještě více se zaměří na podporu podnikatelů, a to nejen v oblasti prodeje. Důraz na maximální kvalitu zboží zůstává. Změnu konceptu vystihuje nová značka VY & MAKRO, která klade důraz na individuální přístup k zákazníkovi.

  Alex Hluchy, gen. ředitel MAKRO (vpravo) a ředitel nákupu Jan Žák

  pokračování »
 • Prostor pro daňové podvody s PHM se zúžil
  03. 04. 2014

  Prostor pro daňové podvody s PHM se zúžil

  Už několik měsíců se trh pohonných hmot řídí v Česku novými, přísnějšími pravidly. O poznatky z fungování legislativních změn jsme požádali výkonného ředitele České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Ing. Jana Mikulce, CSc.

  pokračování »
 • 03. 04. 2014

  Za pozornost stojí především výsledky ve financování firem

  Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly klientům v roce 2013 prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 123,35 miliardy korun, to je o 4,4 % více než v roce 2012. Celkové pohledávky ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci roku 250,53 miliardy korun.

  pokračování »
 • 03. 04. 2014

  Patenty podporují technický pokrok

  Domněnka, že patent je věcí omezující volné šíření inovativních myšlenek, je neopodstatněná. Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV), Josef Kratochvíl, vysvětlil, že právě existence patentového systému umožňuje nebývale účinné a rychlé šíření inspirace čerpané ze světově nových technických řešení. Nahrává také podnikání. Pro český trh je z 80 milionů platných patentů blokováno pouze necelých 30 tisíc.

  pokračování »
 • Finalisté 21. ročníku
  10. 04. 2014

  Finalisté 21. ročníku

  Již 24. dubna budou známi vítězové 21. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, kteří budou oznámeni za přítomnosti čtyř stovek dalších manažerů, politiků a médií na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. Jejími vyhlašovateli jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je zároveň jejím organizátorem.

  pokračování »
 • Neměňte tolik zákony, škodí to byznysu
  10. 04. 2014

  Neměňte tolik zákony, škodí to byznysu

  Dokázali jsme ochránit naši firmu před negativními důsledky ekonomické krize. A navíc jsme vytvořili předpoklady k tomu, že firma bude růst a prosperovat. Tak vidí svůj největší profesní úspěch za uplynulé tři roky takřka tři čtvrtiny (73 %) tuzemských manažerů. Současně volají po tom, aby skončil kolotoč neustálých legislativních a daňových změn, což jim komplikuje podnikání. Takový závěr vyplynul z aktuálního šetření mezi finalisty 21. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, jehož vítězové budou vyhlášeni 24. dubna v pražském Paláci Žofín.

  pokračování »
 • 11. 04. 2014

  VŠMIEP je v projektu Business inkubátorů

  V rámci projektu business inkubátorů Node5 nabízí VŠMIEP bezplatné poradenství začínajícím podnikatelům, a to v oblastech informatiky, ekonomie a práva. VŠMIEP tak spolu s dalšími partnery Node5 pomáhá nadaným lidem k zahájení vlastního podnikání. Vedle školy poskytující zdarma poradenství mohou účastníci projektu Node5 využít například zvýhodněných bankovních služeb, zapůjčit si nejnovější smartphony a tablety či získat mediální prostor a další.

  pokračování »

Online prohlížení tištěného titulu a příloh

casopis-prosperita

Březen 2014 | 19. 3. 2014


logo-madambusiness

logo-freshtime

Lobby info

Firmy

Finance

Hlavní odborný partner:

logo-npk

Odborní partneři:

logo-sok

Česká společnost pro jakost, o. s.

inst_full2

logo_SOCR_big

logo-aipcr

logo-kzps

uzs

cma_web_iprosperita

Sacm

 logo soukromnici

rcsok

Hlavní odborný partne