iprosperita

iprosperita

Čtvrtek, 23. března 2017
EET on-line platby nezrušilo

E-shopaři se s EET vyrovnali každý po svém. Lze říci, že v této sféře nedošlo k žádnému hromadnému ukončování podnikání kvůli neznalosti práce s počítačem nebo absenci internetového připojení, jak tomu bylo u drobných obchodníků. Část e-shopů se vyhnula povinnosti evidence tržeb tak, že zrušila možnost on-line plateb, nicméně se jednalo pouze o 5 % z těch, které tuto službu nabízely. Ze všech internetových obchodů, na které se nutnost EET vztahuje, má v současné době již více než 90 % nějaké řešení, k 1. březnu přitom mělo elektronickou evidenci vyřešeno pouze 50 % z nich.

pokračování »
 

Organizace Člověk v tísni a Transparency International v tiskové zprávě a na tiskové konferenci popsaly médiím situaci okolo alarmujícího počtu lidí v exekuci, a také apelovaly na politiky, aby zavedli v České republice místní příslušnost soudních exekutorů, takzvanou teritorialitu. Zástupci organizací upozorňovali na to, že v současném exekučním systému je prostor pro korupční jednání ve vztahu exekutorů a velkých věřitelů, a že právě teritorialita by tomu měla zabránit.

pokračování »
 
Středa, 22. března 2017
Expanze na podporu malých podnikatelů

Ministerstvo průmyslu a obchodu pod řízením předsedy vlády Bohuslava Sobotky předložilo vládě informaci o záměru uzavřít s Českomoravskou záruční s rozvojovou bankou, a. s. (ČMZRB) dohodu o vytvoření a správě Úvěrového fondu E 2016 a dohodu o vytvoření a správě Záručního fondu E 2016 pro realizaci programu EXPANZE, zařazeného do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

pokračování »
 

Generální partner:

TOSlogo 172

Hlavní partneři:

gascontrol 175
 

Partneři plus:

 tsoft   VSPAP 160AAA Taxi 83x87
         

Partneři:

logo-grada3   coop_124     logo_zts_87_2ca2logo-dtocz

Pohledem redakční rady

foto prof_petrikovaV posledním období se naši čtenáři pravidelně setkávají s příspěvky přímo či nepřímo spojenými s problematikou konceptu Národní iniciativy průmysl 4.0,a to ve všech možných i "nemožných" variantách (Vzdělávání 4.0, Práce 4.0, Logistika 4.0, Kvalita 4.0, Zdravotnictví 4.0, hovoříme
o inteligentních firmách, městech,regionech apod.). Co však pozornému a citlivému čtenáři neunikne je skutečnost, že jednoznačně převládá pohled technický, technologický, ekonomický a značně absentuje fundament sociální, duchovní a morální.
I když pokračující robotizaci, automatizaci a digitalizaci, zmíněný rozvoj inteligentních firem, měst i regionů nezastavíme, musí v našem centru pozornosti trvale zůstat tvořivý člověk, smysl jeho práce, jeho snažení, smysl samotného života. Stroje, technologie, roboti by měli sloužit lidem, nikdy ne naopak. Nejmodernější technika a vysoká produktivita práce nejsou přece vším - na udržitelný rozvoj světa i společnosti bychom se tedy měli dívat i z jiné perspektivy - jak být, a při všech těchto probíhajících změnách, zůstat člověkem a jak zvelebovat svět kolem nás, a to vše s velkou pokorou....

prof.Ing.R.Petříková, CSc., místopředseda Rady kvality ČR

 

Slovo ke dni

Invalidní vozík nejen pro závodníky

Motorkář tělem a duší, několikanásobný účastník nejtěžší rallye světa "Dakaru" Ivo Kaštan už nezávodí, ale upravuje motocykly. Docela dobře ho to živí, ale přemýšlí, co bude, až bolavé nohy a klouby mu nedovolí vyhoupnout se do sedla. Zbývá invalidní vozík. Jak ale zjistil, nepohybují se víc než  6 km/h, což mu přišlo velmi málo. A tak se rozhodl, že postaví a bude vyrábět elektrický dopravní prostředek pro invalidní občany s vyšší rychlostí. Denně postaví jeden kus, který není problém prodat. Elegantně tak vyřešil problém, který se týká mnoha vrcholových sportovců: co dělat, když se závodění pověsí na pověstný hřebíček a dostaví se první zdravotní omezení. Kaštan, který mnohokrát v terénu prokázal svou bojovnost, přesvědčil zákazníky také vynalézavostí a podnikatelským duchem.

Pavel Kačer

 
 • Každý rok se zapisuje do naší historie mnoha událostmi a změnami
  14. 03. 2017

  Každý rok se zapisuje do naší historie mnoha událostmi a změnami

  Kdykoli přijde řeč na TOS VARNSDORF, vyvstane mi v mysli několik přívlastků, jimiž se sama sobě snažím tuto firmu charakterizovat. Tak třeba: seriózní, spolehlivá, vstřícná, rozvážná, nápomocná, obdivuhodná, prozíravá, nevzdávající se, vizionářská... Jsou to samé superlativy, které pak shrnuji v úvahu: jak je vůbec možné udržet a rozvíjet takový subjekt na trhu? Jak docílit, aby ve firmě vše klapalo, vše mělo svůj řád, a přesto majitelé neztratili nadhled, úsměv, charakter? V čem tkví tento soubor vlastností, na jehož základě patří TOS VARNSDORF mezi učebnicové vzory, ať už jde o řízení týmu, strategii, špičkovou péči o zaměstnance, osobní filozofii úspěchu? Jak je možné, že to tam funguje? Sama na to neumím odpovědět, ale myslím si, že je to hodně o morálce i odvaze. Na otázky Prosperity odpovídal Ing. Jan Rýdl ml., MBA, statutární a generální ředitel TOS VARNSDORF a.s.:

  pokračování »
 • 16. 02. 2017

  SOCR ČR: Chybějí pravidla pro další rozvoj sdílené ekonomiky

  Dynamický vzestup společností jako Airbnb nebo Uber postupně mění definici podnikání. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) upozorňuje na rostoucí potřebu ekonomické a právní analýzy dopadů sdílené ekonomiky na oblast ochrany spotřebitele, daňových pravidel nebo pracovního práva v Česku. Podporuje aktivitu Evropské komise, která vyzvala 28 členských států, aby sladily pravidla pro sdílenou ekonomiku. Odhaduje se, že její podíl by měl během deseti let vzrůst až na 2 % HDP České republiky.

  pokračování »
 • V dopravě dnes patrně čelíme diktátu některých zemí pod hlavičkou EU
  16. 02. 2017

  V dopravě dnes patrně čelíme diktátu některých zemí pod hlavičkou EU

  Zhruba před čtvrt rokem jsme v Prosperitě informovali o zákonných opatřeních přijatých v Německu a Francii, zaměřených na autodopravce a řidiče nákladní dopravy z jiných zemích působící na jejich území či využívající tranzit. Hovořili jsme o německé směrnici MiLoG, francouzské Loi Macron i řadě povinností, které z nich plynou pro naše autodopravce. Ať již jde o zajištění minimální mzdy ve výši 8,50 euro na hodinu dle MiLoG nebo 9,61 euro dle Loi Macron a další náročné administrativní a jiné požadavky, včetně dodržování rozsahu týdenní práce, dovolené, a také – jak například plyne z Loi Macron – ustanovení zástupce našeho autodopravce na území Francie, aj.

  pokračování »
 • Blíží se jubilejní, 20. ročník konference ISSS
  18. 02. 2017

  Blíží se jubilejní, 20. ročník konference ISSS

  Ve dnech 3. a 4. dubna 2017 se v královéhradeckém kongresovém centru Aldis uskuteční jubilejní dvacátý ročník konference ISSS. Tato akce, která se zaměřuje na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti, je tradičně doprovázena visegrádskou konferencí V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Jedno z nejvýznamnějších setkání svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy opět přivítá špičky domácí politické scény, ministry, vzácné zahraniční hosty, desítky zástupců veřejné správy z okolních zemí, informatiky krajských či městských úřadů, nezávislé odborníky i vysoké manažery dodavatelských firem.

  pokračování »

Online prohlížení tištěného titulu a příloh

casopis-prosperita

Březen 2017 | 14. 3. 2017


logo-madambusiness

logo-freshtime

Lobby info

Firmy

Finance

Hlavní odborný partner:

logo-npk

Odborní partneři:

csj105

sok67

cia 60

svaz obchodu103

logo-kzps

acto

cma_web_iprosperita

Sacm

 Svaz květinářů a floristů ČR
Svaz květinářů a floristů České republiky

 cmsm105

Hlavní odborný partne