• Média
  • Časopis Prosperita
   Měsíčník pro podnikatele, manažery, investory a profesní uskupení. Na trhu již 14. rokem! Distribuce v tištěné i elektronické podobě.
  • Prosp. Madam Business
   Žena, která se neztratí!
   Prosperita Madam Business vznikla v roce 2007 jako příloha měsíčníku Prosperita.
  • Prosperita Fresh Time
   Prosperita Fresh Time oslovuje zejména podnikatele a manažery, kteří vědí, že zdravé sebevědomí je významný prvek jejich životního úspěchu, mají odvahu se prezentovat a považují vystupování v médiích za nedílnou součást dotváření vlastní image.
  • iprosperita.cz
   Portál www.iprosperita.cz představuje internetový komunikační titul, který doplňuje svými možnostmi aktuálního sdělování tištěný měsíčník Prosperita. Jeho cílem je informovat uživatele, zejména firemní klientelu, členy profesních podnikatelských a manažerských uskupení, o dění na trhu, o činnosti firem, názorech podnikatelů a manažerů, publikovat tiskové zprávy, analýzy, průzkumy a další zajímavá sdělení.
  • madambusiness.cz
   Server věnovaný nejenom ženám. Přinášíme zajímavé informace každý den. Inspirující rozhovory, novinky, články, ale i soutěže.
  • freshtime.cz
   Server o podnikatelích, manažerech, jejich názorech. Zprávy a články o atraktivních výrobcích.

Měsíčník pro podnikatele, manažery, investory a profesní uskupení

Představení
Cílen na vysoce silnou tržní skupinu
Příjemci časopisu - podnikatelé, management,
akcionáři a profesní uskupení
Možnost grafické i textové prezentace
Publikované materiály odborně podložené
Vychází již od roku 1999
Propojení tištěné verze s internetem


Časopis Prosperita vychází již 18. rokem a ve svém obsahu každý měsíc shrnuje hodnotné informace z oblasti podnikání, ekonomických vztahů a v neposlední řadě odborné údaje rozličných oborových skupin. Jádro časopisu Prosperita tvoří originální, vlastní redakční materiály, především články a rozhovory. Časopis rovněž spolupracuje s PR a mediálními agenturami, které zastupují nejrůznější klienty.

Čtenáři časopisu jsou majitelé firem, vrcholový management, představitelé celého spektra profesních uskupení. Každý výtisk distribuujeme zdarma. Právě díky tomuto aspektu si můžeme „vybírat“, kdo časopis dostane na stůl. Využíváme potenciálu přímého zacílení, náš náklad,
10 000 ks měsíčně, je tedy nejlépe orientovaný. Efektivně se uplatní každý výtisk. Rozsah Prosperity je minimálně 32 stran formátu A3 (plnobarevný tisk).

Informace v PDF

Žena, která se
neztratí
Vychází jako příloha
časopisu ProsperitaProsperita Madam Business vstoupila na mediální trh v roce 2007 jako příloha měsíčníku Prosperita. Název napovídá, že jde o tematicky zaměřené celky věnované především ženám, a to podnikatelkám a manažerkám. Tedy majitelkám firem, ať již těch největších či drobných, generálním ředitelkám, členkám vrcholového managementu.


Muž, který ví,
co chce
Vychází jako příloha
časopisu ProsperitaPro muže v nejlepších letech, s nejlepšími úmysly, nejlepšími nápady a nejlepšími výsledky.
Prosperita Fresh Time je nepravidelná příloha měsíčníku Prosperita, jejíž první číslo vyšlo v roce 2012. Společně s Prosperitou Madam Business a mateřskou Prosperitou dotvořila ucelenou trojici titulů, které publikují materiály o podnikání a manažerské práci, mapují podnikatelské prostředí u nás, spolupracují s profesními uskupeními jako jsou svazy, sdružení, asociace, komory, a dávají nahlédnout do příběhů osobností businessu. Všechny tři subjekty mají své ochranné známky.


Moderní
médiumPortál www.iprosperita.cz představuje internetový komunikační titul, který doplňuje svými možnostmi aktuálního sdělování tištěný měsíčník Prosperita. Jeho cílem je informovat uživatele, zejména firemní klientelu, členy profesních podnikatelských a manažerských uskupení, o dění na trhu, o činnosti firem, názorech podnikatelů a manažerů, publikovat tiskové zprávy, analýzy, průzkumy a další zajímavá sdělení. Poskytuje prostor k publikování redakčních i komerčních materiálů, které mapují podnikatelské prostředí u nás.

Portál www.iprosperita.cz je nejen elektronickou verzí tištěného titulu Prosperita, ale především sondou do světa businessu nabízející aktuální informace o všech a pro všechny, kteří podnikají nebo podnikání ovlivňují. Portál iprosperita je místem pro vaši prezentaci se širokou škálou možností od reklamních bannerů až po partnerství se stálým informačním servisem.


Portál pro ženy podnikatelky a manažerky
Vychází jako příloha
časopisu ProsperitaPortál madambusiness.cz je samostatným internetovým médiem obdobně zaměřeným jako tištěné vydání Prosperity Madam Business, jejíž obsah doplňuje a rozšiřuje o zajímavé informace a tipy. Každý den zveřejňuje aktuální zprávy o užitečných produktech a službách pro ženy. Dotýká se ekonomiky, životního stylu, módy, péče o zdraví a krásu i zábavy. Přidanou hodnotou portálu jsou spotřebitelské soutěže, připravo vané na přání klientů, a řada rubrik.

Jádro aktivit madambusiness.cz tvoří spolupráce s úspěšnými podnikatelkami a manažerkami, s nimiž se pravidelně čtenáři setkávají v tištěném periodiku. Na madambusiness.cz je dostupná plná verze tištěného vydání, včetně nejzajímavějších autorských rozhovorů a článků, ke stažení zdarma.


Portál pro muže
podnikatele a manažery
Vychází jako příloha
časopisu ProsperitaPortál freshtime.cz je samostatným internetovým médiem obdobně zaměřeným jako tištěné vydání Prosperity Fresh Time, jejíž obsah rozšiřuje každý den. Dává nahlédnout do příběhů úspěšných osobností businessu. Pro muže v nejlepších letech, s nejlepšími úmysly, nejlepšími nápady a nejlepšími výsledky. Přináší informace o pokrokových společnostech, zajímavých příležitostech a výzvách, výrobcích, službách, zdraví a sportu. To vše příjemnou inspirativní a čtivou formou. Na Freshtime.cz je dostupná plná verze tištěného vydání, včetně nejzajímavějších rozhovorů a článků, ke stažení zdarma.