INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 19. rokem

PenizeČeská bankovní asociace (ČBA) zaznamenala v nedávné době mediální informace o připravovaných programech zvýhodněných úvěrů, které by měly navázat na dosavadní podporu pomocí dotací a v budoucnosti i některé dotace zcela nahradit.

ČBA dlouhodobě nabízí sdílení zkušeností a odborné konzultace ze strany finančního sektoru působícího v České republice (ČR) všem relevantním orgánům státní správy.

Zvýhodněné úvěry patří do skupiny tzv. finančních nástrojů. Jedná se o typ veřejné podpory z evropských finančních zdrojů, který má již v současném programovacím období 2014-2020 doplňovat klasické nevratné dotace a v budoucnu je má v některých oblastech (například podpora podnikání) nahradit zcela. V současném programovacím období 2014-2020 se předpokládá, že zhruba 10 % celkové alokace ČR bude využito právě formou finančních nástrojů.

Hlavním cílem finančních nástrojů je doplňovat ze strany státu a EU klasické tržní financování (v podmínkách ČR tedy především bankovní financování) a pomáhat financovat ty projekty, které by na klasické financování nedosáhly. Dalším z cílů je tzv. multiplikační efekt, kdy by jedna koruna česká investovaná v rámci finančního nástroje měla mobilizovat minimálně několik dalších korun českých investovaných do stejného projektu ze soukromých zdrojů.

Zvýhodněné úvěry (tzn. například úvěry s nulovou nebo sníženou úrokovou sazbou, případně s odkladem splátek) nejsou jedinou možnou formou finančních nástrojů. Mezi další velmi frekventované formy patří např. záruky za úvěry, kapitálové vstupy nebo podřízené úvěry. Je třeba vždy správně volit ten typ, který nejlépe naplňuje hlavní cíl finančních nástrojů v aktuální tržní situaci.

Aktuální tržní situace v ČR je charakteristická velkým množstvím levné likvidity, což znamená především velmi nízké úrokové sazby pro konečné příjemce úvěrů. Správným nástrojem nabízeným v současné době ze strany státu by mohlo být především poskytování záruk, které umožní financovat i subjekty s horším rizikovým profilem. Zvýhodněné úvěry ve stávající podobě navíc nemají prakticky žádný (a pokud tak pouze minimální) multiplikační efekt na rozdíl od záruk.

Spuštěním úvěrových finančních nástrojů je sice účetním využitím prostředků z Evropských fondů pro tento účel, nemění však nic na pochybnostech o průchodnosti, o potenciálních přínosech a o výhodách jejich alokace konkrétním příjemcům v současné tržní situaci. Bankovní asociace je nadále, stejně jako v předchozích letech, připravena sdílet se státní správou bohaté zkušenosti a expertní názory na to, jak co nejefektivněji využít prostředky Evropských fondů tak, aby byl optimálně naplněn jejich účel a multiplikační potenciál.

(tz)

Slovo ke dni

  • Kde vládnou ženy a co z toho plyne

    Tak se jmenovalo setkání, jež se uskutečnilo 18. září v Praze z iniciativy agentury Helas, jež proslula organizováním originální soutěže Ocenění českých podnikatelek. Ta vyhledává a popularizuje osobnosti ženského businessu, firmy s českým kapitálem, jejichž majitelky jsou ženy. Téma onoho podvečera spojovaly čtyři příběhy, čtyři osudy těch, které našly odvahu a pustily se do podnikání po svém, originálně a bez předsudků. A co se za takovou odvahou skrývá? Nejen spousty času, osobní energie, odříkání, ale hlavně radost. Radost z nového poznání, výsledků, jež prokazují, že se věci i lidé dokáží dát do pohybu, pokud nechybí vůle, píle, chuť a sny. Obdiv patří ještě jedné maličkosti – že se tyto aktérky české podnikatelské scény nezdráhají mluvit o svých zkušenostech, pocitech, emocích před ostatními. Dar, který jim rozvazuje jazyk,...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2017

INZERCE

Partneři

Generální partner:

TOSlogo 172

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

gascontrol 175

Vyšlo u nás 

 

Partneři plus:

tsoft VSPAP 160 EON EG 2017 107
         

Partneři:

logo-grada3 logo_zts_87_2 ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

Hlavní odborný partner: logo-npk Odborní partneři: csj105 sok67 cia 60 svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105

INZERCE