INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 19. rokem

Jedním ze strategických záměrů České společnosti pro jakost je spolupráce v oblasti kvality se všemi generacemi. Tento článek představuje aktivity zaměřené na generaci nejmladší – na studenty.

Cena Františka Egermayera

Česká společnost pro jakost v rámci akcí Listopadu – Měsíce kvality tradičně pořádá mezinárodní konferenci v Národním domě na Vinohradech zaměřenou na oblast kvality. Kromě toho, že ČSJ umožňuje studentům oborů zaměřených na kvalitu účast na této konferenci zdarma, probíhá v rámci slavnostního zahájení konference předávání Ceny Františka Egermayera za nejlepší studentské práce (odborné, bakalářské, diplomové, dizertační) v oblasti managementu kvality, ochrany životního prostředí, BOZP či společenské odpovědnosti. Úspěšní autoři obdrží plaketu a věcné ceny. Navíc mají příležitost prezentovat svoje díla v časopise Perspektivy kvality a dát tak o „sobě vědět“ odborné veřejnosti. Upozorňujeme studenty, že přihlášky do Ceny Františka Egermayera lze podávat do 15. 9. 2017, mezinárodní konference s vyhlášením výsledků proběhne 14. 11. 2017.

Zkoušky Manažer junior

Certifikační orgán ČSJ pro certifikaci osob provádí nejvíce personálních certifikací v oblasti kvality. Držitel personálního certifikátu musí prokázat znalosti a zpravidla doložit odbornou praxi. Ale jak má doložit odbornou praxi student? Z tohoto důvodu byla zavedena personální certifikace Manažer kvality – junior. Pro tuto certifikaci není vyžadována praxe, ale čerství absolventi (či studenti vyšších ročníků) musí doložit absolvování příslušných odborných předmětů a samozřejmě musejí úspěšně zvládnout samotnou zkoušku. Certifikát Junior jim poté otevírá dveře k zajímavým zaměstnavatelům. První certifikace typu Junior proběhla na VOŠ Chotěboř již v roce 2004, následovalo rozšíření zkoušky o oblast bezpečnosti potravin, BOZP a CSR.

Granty pro studenty

Od roku 2014 vyhlašuje ČSJ přibližně jedenkrát za rok granty pro studenty vyšších odborných škol a vysokých škol za účelem financování výzkumných projektů zaměřených na oblast systémů managementu kvality a nástrojů kvality. Prvním úspěšným řešitelem projektů byla ekonomická fakulta Technologické univerzity v Liberci, která řešila dva výzkumné projekty – Využití 3D tisku v oblasti kvality a Aplikace modelu START EUROPE v průmyslovém podniku. Další výzva bude zveřejněna dne 15.11.2017 na webových stránkách ČSJ.

...a neformální setkání

Na konci června se v sídle České společnosti pro jakost uskutečnilo první neformální setkání mladých lidí participujících na kvalitě jako takové. Účast byla, i vzhledem k termínu avizovanému s poměrně krátkým předstihem, velmi dobrá, nakonec se sešlo 21 účastníků, a to jak současných studentů předmětů týkajících se managementu kvality, tak i mladých, začínajících profesionálů. V rámci prvního setkání byly prodiskutovány možnosti spolupráce z hlediska obsahu i organizačních záležitostí. Prozatím nedojde k obnovení formální odborné skupiny, která dříve při ČSJ existovala, nicméně je naplánováno uspořádat další podobné setkání v září, tentokrát již s odborným programem. Jedním z hlavních cílů této iniciativy nadále zůstává spojovat mladé odborníky, aby měli možnost si vyměňovat zkušenosti. Jak bylo řečeno již na prvním setkání, mnoho věcí již bylo vymyšleno, mnoho problémů již bylo někdy řešeno a nemá přidanou hodnotu znovu prošlapávat již prošlapanou cestu.

            Informace o dalším setkání a aktivitách budou včas zveřejněny na internetových stránkách, Facebooku a LinkedIn ČSJ.

kolektiv autorů České společnosti pro jakost

www.csj.cz

Slovo ke dni

  • O nejdražším máslu v hysterii

    Tak tu máme další žhavé téma v letošní okurkové sezóně. Novináři, a dokonce i někteří ekonomičtí analytici, hovoří o zběsile rostoucí ceně másla, které je už nejdražší, kam až lidská paměť sahá. Octli jsme se až po uši v jakési máslové hysterii. Protože se počítám mezi pamětníky, mohu zavzpomínat na časy (a ceny) dávno minulé. Vím, že čtvrtka másla stála v revolučním listopadu 1989 plných 10 korun československých (v tvrdé socialistické měně). Nominálně je tedy cena dnes pětkrát vyšší. To však neříká o tomto mléčném výrobku téměř nic, vypovídá to jen o velké inflaci. V reálných cenách (vztaženo k průměrným mzdám) by se v současnosti muselo toto máslo prodávat přinejmenším za stovku (českých na stole). Média, a často též odborníky, víc ale zajímají laciné senzace, nikoli skutečný stav věcí. A který našinec by chtěl taky slyšet, jak je...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2017

INZERCE

Partneři

Generální partner:

TOSlogo 172

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

gascontrol 175

Vyšlo u nás 

 

Partneři plus:

tsoft VSPAP 160 EON EG 2017 107
         

Partneři:

logo-grada3 logo_zts_87_2 ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

Hlavní odborný partner: logo-npk Odborní partneři: csj105 sok67 cia 60 svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105

INZERCE