Přední podnikatelský časopis
Vychází již 19. rokem

Podnikání je pro mnohé hlavně zdrojem zisku. Byznysmeni se snaží potírat konkurenci, snižovat všemi dostupnými nástroji náklady, a hlavně mít z celého toho procesu nějaký zisk. Na první pohled se zdá, že kapitalistická hrabivost se jen těžko může slučovat s křesťanskými hodnotami. Podle věřících podnikatelů však může být víra podnikání nejen prospěšná, ale umí jim ukázat i jeho druhou tvář.

Hyperkonkurenční prostředí zejména na poli malých a středních podniků svádí k tomu představit si podnikatele jako člověka s velmi ostrými lokty, který bez velkých skrupulí drtí konkurenty, aby si sám urval kousek pomyslného koláče. Do takové představy pak jen těžko zapadne podnikatel, který by měl ve svém životě prostor i pro víru v Boha, nebo ji dokonce nějakým způsobem promítal do svého byznysu.

Víra a podnikání se však podle věřících podnikatelů rozhodně nevylučují. Předně jim dává například některé stěžejní vlastnosti, které by dobrý byznysmen měl mít. „V prvé řadě je to pokora, kterou by v sobě věřící lidé měli mít zakořeněnou. V podnikání je velmi důležitá, protože není až tak podstatné, co chce podnikatel, ale co potřebuje jeho zákazník. Mezi další vlastnosti patří schopnost odlišovat věci důležité od těch nedůležitých, a také optimismus, tedy soustředění se na své silné stránky, respektive hřivny, a nikoliv slabiny. V neposlední řadě je to důvěra, protože v podnikání je nutné spoléhat na dodržení slova ať již ze strany kolegů, nebo obchodních partnerů,“ říká Jiří Jemelka, podnikatel a spoluzakladatel neformálního sdružení křesťanských podnikatelů KOMPAS.

Vedle zmíněných vlastností mají věřící podnikatelé často k byznysu i jiný přístup. Ten se v prvé hřadě může projevit už v samotném důvodu podnikání, kterým je pro většinu lidí na prvním místě hlavně zisk. Věřící podnikatel může ale podnikání chápat primárně jako službu ostatním. Když je tato služba kvalitní a zákazník je spokojený, pak samozřejmě přichází i zisk.

Ostatně peníze a zisk jsou dalšími pojmy, na které věřící podnikatelé mohou nahlížet odlišně. „Peníze jsou pouze prostředkem pro realizaci záměrů a plánů, nicméně nejsou konečným cílem. Křesťanskému podnikateli peníze tedy neslouží k tomu, aby mu zvedaly životní standard, ale zvyšují standard v tom, co dává svým klientům a obecně lidem kolem sebe. Zisk je pak odměnou za realizovaný nápad, tvorbu, kreativitu, za službu. Ziskem však může být chápána i samotná realizace a tvorba,“ popisuje Jiří Jemelka.

Zajímavým tématem je pak i konkurence. Podle Jiřího Jemelky je konkurence stejně jako krize stimulem, pobídkou, jež má ozdravné účinky pro toho, kdo se k problémům staví čelem a bojuje. V tomto duchu jde o službu podnikajícímu člověku, jež mu pomáhá stávat se lepším a celkově kvalitnějším. „Člověk určitě nejásá, když se dostane do tlaku konkurence či krize. Na druhé straně by ve vzniklé situaci měl jednat konstruktivně, kreativně a odhodlaně s cílem zlepšit se, poučit se, posunout úroveň svých znalostí, zkušeností, možností, schopností,“ dodává podnikatel.

O sdružení KOMPAS

KOMPAS je neformální sdružení křesťanských obchodníků, manažerů, podnikatelů a samostatně výdělečných osob. Vniklo v roce 2010 a jeho posláním je podpořit křesťanské nebo křesťansky smýšlející podnikatele v jejich byznysu a zároveň jim poskytnout podporu, vedení a duchovní formaci. Sdružení pro své členy kvartálně pořádá setkání v Praze a Olomouci. Více se můžete dozvědět na www.krestanskypodnikatel.cz.

(tz)

Slovo ke dni

  • Roboti zasahují

    Dlouhé čekání na inflaci stále nepřináší očekávané výsledky. Evropská centrální banka dělá vše pro to, aby se rozběhla na doporučované dvě procenta (zejména tzv. kvantitativním uvolňováním, čili extrémním tiskem nových peněz), výsledek se nedostavuje. Analytici přicházejí se zajímavým vysvětlením. Přestože nezaměstnanost se snížila, vyjednávací pozice pracujících není dobrá, protože konkurenci vytváří globálně levná pracovní síla v Asii, a rovněž nástup robotů. Tam, kde jsou lidé ve výrobě, a dokonce i ve službách, příliš drazí, nastupuje stále dokonalejší a také levnější technologie. Ta snižuje náklady, zvyšuje produktivitu a kvalitu. Rotačky na eura a dolary se mohou otáčet ještě rychleji, přesto spící inflaci neprobudí. Nevím, jestli z toho mám být smutný... Pavel Kačer

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2017

Partneři

Generální partner:

TOSlogo 172

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

gascontrol 175

Vyšlo u nás 

 

Partneři plus:

tsoft VSPAP 160 EON EG 2017 107
         

Partneři:

logo-grada3 logo_zts_87_2 ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

Hlavní odborný partner: logo-npk Odborní partneři: csj105 sok67 cia 60 svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105