INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 19. rokem

pošta pp kopiePropojení obchodní obslužnosti venkova se službami pošty je velmi dobrým krokem pro zachování stability služeb a lepší budoucnosti našeho venkova, i když to není v Česku nic nového. Coop ale i další maloobchodní prodejci to řeší přibližně deset let a to se střídavými úspěchy.

S největšími problémy jsme se potýkali při sjednocování pohledu a z toho plynoucího postupu partnerů na nastavení zásadních a neoddiskutovatelných pravidel pro pokud možno plnou spokojenost a bezporuchovou funkčnost obou stran. 

V našem případě to bylo bezporuchové zajištění chodu prodejny, která spojila své služby se službami poštovními. Dost mi to připomíná potíže se sjednocením pohledů příslušných institucí a hledání cest v případech, kdy se v některých případech stává maloobchodní prodej veřejnou, tedy dotovanou službou. I na tento problém není ve státní správě stejný pohled a momentálně se o jeho sjednocení pokoušíme přes jednání s Asociací krajů.

Jedním z největších problémů je řešení vzájemných smluvních vztahů tak, aby překonaly mnoho dosud neřešených situací. Jednu z nich si dovolím uvést. Málo řešitelný problém vznikne, když je funkčnost obou subjektů narušena, např. ekonomickým problémy u majitele prodejny. Stává se, že jediným možným řešením je uzavření prodejny a samozřejmě vznikne zásadní otázka, co se službami pošty. Problémy bývají i další. Jedním z nich je otázka mzdového ohodnocení zaměstnanců prodejny, které se dosti zásadním způsobem liší od odměňování zaměstnanců pošty a podobně.

Ing. Zdeněk Juračka, předseda AČTO

 

Slovo ke dni

  • Kde vládnou ženy a co z toho plyne

    Tak se jmenovalo setkání, jež se uskutečnilo 18. září v Praze z iniciativy agentury Helas, jež proslula organizováním originální soutěže Ocenění českých podnikatelek. Ta vyhledává a popularizuje osobnosti ženského businessu, firmy s českým kapitálem, jejichž majitelky jsou ženy. Téma onoho podvečera spojovaly čtyři příběhy, čtyři osudy těch, které našly odvahu a pustily se do podnikání po svém, originálně a bez předsudků. A co se za takovou odvahou skrývá? Nejen spousty času, osobní energie, odříkání, ale hlavně radost. Radost z nového poznání, výsledků, jež prokazují, že se věci i lidé dokáží dát do pohybu, pokud nechybí vůle, píle, chuť a sny. Obdiv patří ještě jedné maličkosti – že se tyto aktérky české podnikatelské scény nezdráhají mluvit o svých zkušenostech, pocitech, emocích před ostatními. Dar, který jim rozvazuje jazyk,...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2017

INZERCE

Partneři

Generální partner:

TOSlogo 172

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

gascontrol 175

Vyšlo u nás 

 

Partneři plus:

tsoft VSPAP 160 EON EG 2017 107
         

Partneři:

logo-grada3 logo_zts_87_2 ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

Hlavní odborný partner: logo-npk Odborní partneři: csj105 sok67 cia 60 svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105

INZERCE