INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Plánované sjednocení DPH na 20 % zdraží domácnostem vodu a teplo v průměru o 3 200 Kč ročně. Vyplývá to z propočtů specializovaného serveru Cenyenergie.cz. Tuto částku navíc budou muset zaplatit všechny domácnosti, které jsou vytápěny pomocí tepla z tepláren. Teplo zdraží zhruba o 1 900 Kč, za vodu zaplatí domácnosti o 1 300 Kč více. Plynu a elektřiny se změna netýká, u nich 20% sazba DPH platí již dnes. Sjednocení DPH by mělo platit od 1. října tohoto roku.

Zdražení se nevyhne nikdo

Teplo z tepláren odebírá asi 1,6 milionu českých domácností. „Pokud bude sjednocení DPH schváleno, bude znamenat nárůst cen tepla pro konečného spotřebitele o 9,1 %. Tyto peníze budou teplárenskou společností odvedeny do státního rozpočtu," uvedla Liliana Geisselreiterová, tisková mluvčí Tepláren Brno.

Specializovaný magazín CenyEnergie.cz se na konkrétní zdražení cen tepla podíval podrobněji. Za modelový příklad byla vybrána domácnost se čtyřmi osobami – byt s roční spotřebou 40 GJ tepla. „Průměrná domácnost obývající byt o velikosti 60 m2 dle našich zkušeností ročně spotřebuje cca 40,8 GJ tepla na vytápění a ohřev teplé vody. Roční výdaje za teplo se tak v případě uvedené modelové domácnosti zvýší o cca 2 200 Kč," říká Liliana Geisselreiterová z Tepláren Brno.

Podle výpočtů serveru CenyEnergie.cz by si za teplo nejméně (přibližně 1 428 Kč ročně) připlatila domácnost v Plzni. Nejvíce (asi 2 320 Kč za rok) by ze svého rodinného rozpočtu vydala liberecká domácnost.

„Navrhované zvýšení DPH je dalším kritickým krokem, který může vést k tomu, že dálkové zásobování teplem se stane nekonkurenceschopným. Ve svém celém důsledku to může vést k rozpadu soustav dálkového zásobování teplem se všemi důsledky, včetně podstatného zhoršení imisní situace, zvláště ve velkých obytných aglomeracích," varuje Alexej Nováček, generální ředitel Tepláren Brno.

Platby za vodu s 20% DPH? Až o 1 500 Kč více!

V případě 20% DPH by pak téměř všechny domácnosti zaplatily více za vodu. O kolik kde vzrostou ceny vody, záleží na obchodní strategii jednotlivých vodárenských společností. „Pokud dojde k případnému navýšení DPH z 10 % na 20 %, Pražské vodovody a kanalizace toto DPH pouze připočtou. Cena vodného a stočného se pro rok 2011 již s největší pravděpodobností měnit nebude," sdělil Ondřej Pokorný, tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací.

Jako modelový příklad pro výpočet zvýšení ročních plateb za vodu si CenyEnergie.cz zvolily čtyřčlennou domácnost se spotřebou 200 m3 vody ročně. Z propočtů vychází, že za vodu by si ročně připlatily nejvíce středočeské domácnosti (cca 1 542 Kč), nejméně pak domácnosti v Brně (zhruba 1 203 Kč). „Jestliže domácnost využívá také teplo z teplárny, měla by se v případě 20% DPH připravit na průměrně o 3 200 Kč vyšší výdaje za energie," vypočítává Jan Morkes, šéfredaktor magazínu CenyEnergie.cz.

Srovnání ročních plateb za teplo a vodu

A) Ceny tepla

Teplárna Roční platba v Kč při 10% DPH Roční platba v Kč při 20% DPH Domácnost zaplatí ročně navíc (Kč)

Plzeňská teplárenská 15 688 17 116 1 428

Teplárna České Budějovice 19 620 21 405 1 785

Společnost Dalkia - Ostrava 19 280 21 034 1 754

Pražská teplárenská 18 788 20 498 1 710

Teplárny Brno 24 222 26 426 2 204

Teplárny Liberec 25 500 27 820 2 320

B) Ceny vody

Oblast Roční platba v Kč při 10% DPH Roční platba v Kč při 20% DPH Domácnost zaplatí ročně navíc (Kč)

Praha 12 078 13 286 1 208

Severní Čechy 15 038 16 542 1 504

Severní Morava 12 210 13 432 1 221

Hradec Králové 14 280 15 708 1 428

Brno 12 034 13 238 1 203

Plzeň 13 692 15 062 1 369

Ostrava 12 474 13 722 1 247

Střední Čechy 15 422 16 964 1 542

Karlovy Vary 12 288 13 516 1 229

Pardubice 14 180 15 598 1 418

Metodika srovnání

Zdrojová data: Oficiální ceny teplárenských a vodárenských společností pro rok 2011

Modelové příklady:

A) Ceny tepla

- domácnost – byt

- spotřeba 40 GJ tepla ročně

B) Ceny vody

- domácnost – byt

- spotřeba 200 m3 ročně

Komentář:

Analýza srovnává současné roční náklady za teplo a za vodu vycházející z cen teplárenských a vodárenských společností pro rok 2011. Dále je porovnává s přibližnými ročními náklady za vodu a teplo v případě zvýšení sazby DPH na 20 %. Výsledkem srovnání je částka, o kolik by si domácnosti při vyšším DPH pravděpodobně připlatily.

(tz)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE