INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Světová finanční skupina AXA Group oznámila v Paříži své hospodářské výsledky za rok 2010. Skupina vykázala čistý zisk ve výši 2,7 miliard eur při celkových příjmech dosahujících téměř 91 miliardy eur. Díky dobrým výsledkům a finanční síle skupiny potvrzené posílením ukazatele Solvency I navrhl management navýšení dividendy pro akcionáře o 25 %.

„V roce 2010 dosáhla AXA velmi dobrých výsledků navzdory ne úplně jednoduchému prostředí, ve kterém jsme se pohybovali.  V roce 2011 bychom měli těžit ze zlepšené makroekonomické situace,“ uvedl Henri de Castries, předseda správní rady a generální ředitel AXA Group.

Čistého zisku ve výši 2,7 miliard eur dosáhla AXA Group i přesto, že musela v účetnictví odepsat 1,6 miliard eur ve spojitosti s prodejem části svého britského podnikání v oblasti životního pojištění. Sílu skupiny prokazují i celkové příjmy ve výši 90,9 miliard eur (90,1 miliarda v roce 2009) a nárůst objemu aktiv pod správou z 845 miliard z konce roku 2009 na 878 miliard eur z 31. prosince 2010.

Hodnota ukazatele platební schopnosti Solvency I vzrostla během roku 2010 o 11 procentních bodů a dosáhla 182 %. AXA Group tedy v loňském roce ještě upevnila svou stabilitu.

Správní rada mohla díky těmto pozitivním výsledkům navrhnout výplatu o 25 % vyšší dividendy než v předchozím roce. Podle jejího návrhu by tak měla být vyplacena dividenda ve výši 0,69 eur na akcii.

Detailní tiskovou zprávu v angličtině naleznete na internetové adrese: http://www.axa.com/en/press/pr/

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE