INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

1 adeJiří ZajíčekJediný český výrobce pro tepelné a zvukové izolace ze skleněných vláken, které slouží jak pro občanské, tak průmyslové a zemědělské stavby u nás a blízkých zahraničních sousedů. Firma Union Lesní brána, a.s., má nejen toto výsadní postavení na našem trhu, ale také dlouhou historii. V příštím roce to bude 150 let, kdy v Dubí u Teplic začala výroba, byť poněkud odlišného sortimentu v podobě tabulového a obalového skla. Dnes jde o nabídku vláknitých desek známou pod označením Rotaflex. Ve stavebnictví je to pojem, o němž nikdo nepochybuje. Mimo jiné i díky kvalitě, na niž si zde hodně dávají záležet. Jak potvrdil ředitel společnosti Ing. Jiří Zajíček, právě tuto orientaci nedávno posvětila i značka Czech Made:

Jste nejstarším a jediným českým výrobcem minerálních izolačních materiálů s patřičnou historií. Co zásadního jste přidali k letitým úspěchům a výsadnímu postavení na trhu v poslední době?

V roce 2022 oslaví naše továrna 150 let od svého vzniku, jsme tedy opravdu starým výrobcem. Abychom byli konkurenceschopní se zahraničními výrobky na našem trhu, jsme nuceni snižovat náklady, a tohoto efektu se snažíme dosáhnout modernizací výrobní linky. Příkladem může být loňský rok, kdy jsme zmodernizovali proces tavení a sušení a vytvrzování výrobků.

Pečlivě dbáte nejen na vztahy s odběrateli, ale také, a především na kvalitu. Jaké procesy řízení vám ji pomáhají dodržovat, kontrolovat, zvyšovat?

Máme certifikovaný systém managementu dle ISO 9001, který se týká kvality. V rámci toho máme zaveden proces kontroly kvality. Protože se snažíme vyloučit lidský faktor z kontroly kvality, v rámci modernizace výrobní linky směřujeme vývoj k automatickému sběru dat a jejich vyhodnocení.

Co pro vás osobně znamená pojem kvalita? Spokojený a vracející se zákazník, pochvalný dopis stavebníka nebo rostoucí obrat a zisk?

Spokojenost zákazníků sledujeme a pravidelně vyhodnocujeme. Jsme rádi za každou informaci, která by mohla zlepšit spolupráci mezí námi a zákazníkem. Vše se netočí jen okolo peněz, ale je důležité pro budoucnost společnosti plnit stanovené cíle, tak abychom se mohli posouvat dále jak z hlediska kvality, tak v environmentálních záležitostech. I v době koronavirové krize nám tržby prozatím neklesají a naši největší odběratelé objednávají naše výrobky i nadále.

Obdrželi jste značku Czech Made. Proč jste usilovali právě o ni?

Na našem trhu je možno získat celou řadu konkurenčních zahraničních izolačních vláknitých výrobků. Abychom utvrdili své zákazníky v tom, že naše výrobky jsou výrobky ryze českými, rozhodli jsem se pro získání značky Czech Made.

Měl proces přípravy na její získání pro vaši firmu zásadní význam, přinesl určitou zpětnou vazbu?

Naše firma má certifikovaný systém managementu podle mezinárodních norem ISO 9001, 14001 a 45001, což má zásadní vliv na kvalitu výrobku, takže získání značky Czech Made bylo jakýmsi bonusem.

Co vám souznění se značkou napovědělo, v čem je Czech Made užitečná?

Pro nás je značka Czech Made symbolem českého kvalitního výrobku s ověřenými vlastnostmi.

Budete se snažit posléze obhájit, být nositelem i dál?

Ano, máme to určitě v úmyslu.

ptala se Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE