INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

LC PENNY Velky Beranov leteckyü pohled od D1PENNY chce nedaleko Velkého Beranova na Jihlavsku postavit nové logistické centrum. V roce 2018 se občané obce v referendu postavili proti výstavbě tohoto objektu. Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání 8. září rozhodlo o vypsání nového referenda, které se uskuteční společně s volbami do Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021.

„Předchozí referendum se konalo současně s volbami do obecního zastupitelstva 5. a 6. října 2018. Ze 64 % občanů, kteří v něm hlasovali, bylo proti stavbě 40 % a pro výstavbu 24 %,“ konstatoval Milan Pulicar, starosta Velkého Beranova, a dodal: „Za poslední tři roky se situace výrazně změnila. Zejména byl postaven obchvat obce, a také poslední rok s covidem značně změnil ekonomickou situaci. Rozhodli jsme se proto dát lidem možnost se znovu k záměru výstavby vyjádřit.“ PENNY příležitost znovu otevřít téma výstavby logistického centra u obce uvítalo. „Respektujeme rozhodnutí lidí ve Velké Beranově, ale podle nás je situace zcela jiná než před třemi roky. Jsme rádi, že budou mít občané možnost se znovu zamyslet a vyjádřit k tomu, co jim nabízíme. Chceme v dnešní nejisté době nabídnout jistotu dobře placené práce doslova za humny a silného partnera obci i jejím obyvatelům do dalších let,“ okomentoval rozhodnutí o vypsání nového referenda Radek Hovorka, jednatel společnosti.

PENNY nabízí obci v případě kladného rozhodnutí o výstavbě skladu jednorázový příspěvek 8 000 000 korun na projekty, o nichž si rozhodne sama obec a její obyvatelé, a nabízí současně pomoc s jejich realizací. Dále by to znamenalo každoroční příspěvky místním sdružením, spolkům a sportovním klubům, například pro SDH i TJ Velký Beranov ve výši 200 000 korun ročně. Každoročně by PENNY přispívalo do obecního rozpočtu platbou daně z nemovitosti ve výši přes 500 000 korun. „Nejde jen o finanční příspěvky. Jsme připraveni s obcí spolupracovat i v řadě dalších oblastí. Obyvatelé například volají po nové lávce přes obchvat, kde můžeme z naší pozice pomoci při jednání s příslušnými úřady. Jsme také připraveni hledat možnosti spolupráce při zimní údržbě komunikací v okolí obce, spolupracovat při výsadbě zeleně a údržbě či rozvoji veřejných prostranství v obci, chceme společně pořádat sportovní a dětské dny, a podporovat společenské akce v obci a tak dále,“ popsal možnosti další spolupráce Radek Hovorka.

PENNY má v současné době pět logistických center, a to v Radonicích u Prahy, Jirnech u Prahy, v Dobřanech u Plzně, u Lipníku nad Bečvou a Mstěticích. Logistické centrum u Velkého Beranova by bylo dalším distribučním místem společnosti. „Neustále se rozrůstáme a v letošním roce otevřeme naši čtyřstou prodejnu. Když se podíváte na rozložení našich center po republice, vidíte, že Vysočina je místem, kde nám sklad z hlediska logistiky chybí. Plánujeme z něj zásobovat naše prodejny v okolí tak, abychom našim zákazníkům nabízeli nejčerstvější produkty. Pro nás je v případě Velkého Beranova důležitá blízkost dálnice D1, k níž je také situováno. Nový obchvat pak vyloučil nákladní dopravu z obce a umožní zásobovat prodejny směrem naJihlavu a na jižní Moravu bez toho, aniž by doprava obyvatele sebemenším způsobem obtěžovala,“ popsal Tomáš Kubza, vedoucí logistiky společnosti PENNY.

Připravované logistické centrum by bylo jedním z nejmodernějších center v České republice navržené v souladu s okolím a přírodou. Bylo by citlivě zakomponováno do krajiny. Směrem k obci, která je vzdálena přibližně 700 metrů, je plánováno vybudování zeleného valu, vysázeno na něm má být na 2000 stromů, areál by byl vybaven retenční nádrží na dešťové vody a v jeho areálu by nalezli domov nejen včelí společenství, ale i draví ptáci.

Provoz v uvažovaném areálu

 • Počet zaměstnanců: zhruba 160
 • Počet pracovních směn: 2
 • Vjezd do areálu ve směru od dálnice D1
 • Nájezd prvních nákladních vozidel na směnu od 4.00
 • Nájezd posledních nákladních vozidel na konec směny do 22.00
 • Protihluková opatření se zeleným valem a výsadbou stromů
 • Parkování kamionů – pouze dočasné. Nepočítá se s odstavným parkovištěm pro přenocování řidičů
 • (tz)

Slovo ke dni

 • Životní malichernosti: ach ta doprava!

  Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

  Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE