INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Sacm kopie

 

Slova jako doprava, žalostný nedostatek profesionálních řidičů, náročnost této profese, potřeba zvýšení platů řidičů a mnoho dalších, jsou v poslední době značně sdrufrekventovaná. Příčin je mnoho. Chybějí tisícovky řidičů, protože nemáme systém jejich přípravy a mladí zájemci o tuto profesi nemají desetitisíce na rozšíření odbornosti pro řízení vozidel skupiny C a D. 

Není také tajemstvím, že náročnost této profese a již neodpovídající výdělky nejsou žádnými lákadly pro mladé lidi, zvláště pak, když bojují se zadlužeností či jinými současnými sociálními problémy. Z těchto důvodů, kdy se hodí každý vážný zájemce o práci za volantem autobusu nebo kamionu, dochází mimo jiné i k prolamování dřívějších tabu. V současnosti se kupříkladu již rozbíhají a rozvíjejí projekty pomoci lidem, kteří chtějí překonat svoji trestní minulost – zaměstnávání osob po propuštění z výkonu trestu.

Zmíněné téma bylo také na pořadu nedávného kulatého stolu - semináře organizovaného Výkonným výborem Společenství autodopravců Čech a Moravy (SAČM), kterého se zúčastnily představitelky nestátní neziskové organizace RUBIKON Centrum – manažerka komunikace se zaměstnavateli Renata Hovorková, DiS., a ředitelka služeb Mgr. Lenka Ouředníčková. V rámci diskuse představily nejen RUBIKON Centrum, ale i jeho aktivity, k nimž patří pomoc zaměstnavatelům při hledání vhodných KS2 0019 kopie kopiekandidátů pro obsazované pozice, prověřování kandidátů i podpora i v období jejich pracovní adaptace. Součástí práce RUBIKON Centra je rovněž získávání zaměstnanců z řad osob po propuštění z výkonu trestu ve spolupráci s úřady práce, od jejich vytipování, kde RUBIKON Centrum spolupracuje s vězeňskou službou, přes prověřování skutečného zájmu propouštěných vězňů překročit svou trestní minulost, až po osvětu ve firmách, protože jednou z dosud zaběhnutých praxi při náboru pracovníků je požadavek na čistý trestní rejstřík. V RUBIKONU Centru již mají zkušenosti s tím, že mezi lidmi přicházejícími z vězení na svobodu je část těch, kdo návrat do společnosti úspěšně zvládnou. A jsou to převážně ti spíše s nedbalostní, majetkovou a jinou společensky méně nebezpečnou trestnou minulostí.

Snímek z kulatého stolu – semináře SAČM a SPŽ ČR k řešení nedostatku řidičů

Velmi důležité je vytipování kandidátů, jimž se následně intenzívně věnuje pracovní poradce. Ve třech fázích se testují hlediska spolehlivosti, snahy změnit se a začít nový život. Proces prověřování trvá v průměru sto dní. Zhruba každý třetí až čtvrtý kandidát, který se na RUBIKON Centrum obrátí, zaměstnání získá, a až 80 % z nich uspěje ve zkušební době a nadále setrvá v zaměstnání. Součástí práce s těmito lidmi je také pomoc při jejich oddlužování. Za dobu existence Pracovní agentury RUBIKON, tj. od roku 2012, se jim podařilo zaměstnat téměř 700 osob a není divu, že tato nezisková organizace získala řadu ocenění, například Národní cenu kariérového poradenství (2013 a 2015), RegioStars 2015 Finalist.

KS2 0020

Nová forma spolupráce SAČM s RUBIKON Centrum by se měla odvíjet o specifikování počtu potřebných řidičů a požadavků na ně, a to na základě komunikace se středními a malými dopravními firmami. RUBIKON Centrum disponuje v současnosti ve své databázi asi stovkou kandidátů na nové zaměstnání, a tak by se i tato forma získávání řidičů mohla brzy rozběhnout. Existuje již řada pozitivních referencí jak ze strany zaměstnavatelů, tak ze strany pracovních úřadů, Probační i mediační služby.

Zleva Renata Hovorková, DiS, manažerka komunikace se zaměstnavateli a Mgr. Lenka Ouředníčková, ředitelka služeb z nestátní neziskové organizace RUBIKON Centrum

A co přinesla diskuse na tato témata? Podle zkušeností některých dopravců existuje zhruba 40 % řidičů, těch zkušenějších a starších, s nimiž nejsou žádné vážnější problémy. U dalších 30 % se to již říci nedá a zbytek tvoří řidiči, kterým se říká „turisté“, neboť často mění zaměstnání z různých důvodů a neoplývají dobrými kvalitami zaměstnance.Podstatný však byl v diskusi fakt, že řidičů BUS i MKD je stále velký nedostatek a dopravní firmy se snaží využívat různých možností, nad kterými by dříve vůbec nepřemýšlely. Získávání řidičů ze zahraničí je dosti komplikované a zdlouhavé, a proto SAČM otevřel i otázku možností získávat řidiče z řad propuštěných vězňů. V diskusi se hovořilo rovněž o finanční stránce věci, tedy na kolik by dopravce přišel řidič získaný s pomocí RUBIKON Centra. V regionech či místech, kde má tato nezisková organizace konkrétní projekt, jsou tyto služby hrazeny z dotací EU. Kde tomu tak není, přijde nábor jednoho řidiče asi na zhruba 15 tisíc Kč. Pokud jde o financování rozšíření ŘP o další skupinu, lze využít financí pro rekvalifikaci na úřadech práce a není výjimkou, že tuto investici uhradí budoucí zaměstnavatel, který si však nového řidiče zaváže smluvně tak, aby nemohl krátce po zkušební době z firmy odejít. Jako o vážném problému se v diskusi hovořilo o značné zadluženosti lidí a z nich vyplývajících exekucí na plat. Hovoříme-li zde o řidičích, nemají v takovém případě příliš velký zájem ozvýšení platu jako spíše o navýšení diet.

Kamion01

Ilustrační foto
Zbývá dodat, že RUBIKON Centrum využívá ke svým aktivitám své pobočky v regionech, přičemž je má mj. tam, kde jsou věznice, kam mají v rámci navázané spolupráce přístup a jichž je zhruba dvacítka.
Nezbývá než doufat, že tato spolupráce může přinést očekávané výsledky.

Jiří Novotný

Slovo ke dni

  • Klid nad zlato

    Priority lidí procházejí velkými proměnami. Cení se to, co je vzácné a navýsost potřebné. A tím se stalo nyní ticho a samota. Někdo je marně hledá, jiný z nich udělal business. Soutěže EY Podnikatel roku, která se konala v Monaku, se zúčastnil i finský podnikatel Samu Hällfors. Vymyslel a vyrábí zvukotěsné buňky, do nichž se zaměstnanci mohou skrýt, když jim kolegové lezou na nervy nebo když si potřebují zavolat. Finsko přitom patří k málo zalidněným zemím a řeklo by se, že tam každý může najít samotu a utéct od hluku. V čínských, amerických nebo evropských metropolích bude situace mnohem dramatičtější a poptávka po budkách podstatně vyšší. Zkrátka to, čeho byl dříve nadbytek, se mění v nedostatkové zboží. I voda, vzduch a mezilidské vztahy. Zůstává otázka, zda i ty půjdou koupit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Získávání technického know-how z patentových databází 27. květen 2019

Databáze průmyslověprávních informací jsou velice užitečným zdrojem znalostí. Jejich prostřednictvím lze získat údaje, které jen s obtížemi naleznete jinde. V některých případech dokonce platí, že tyto informace z jiných zdrojů vůbec získat nelze. Na následujících řádcích se o těchto poněkud nedoceněných pomocnících dozvíte více.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE