INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

Sacm kopie

 

Slova jako doprava, žalostný nedostatek profesionálních řidičů, náročnost této profese, potřeba zvýšení platů řidičů a mnoho dalších, jsou v poslední době značně sdrufrekventovaná. Příčin je mnoho. Chybějí tisícovky řidičů, protože nemáme systém jejich přípravy a mladí zájemci o tuto profesi nemají desetitisíce na rozšíření odbornosti pro řízení vozidel skupiny C a D. 

Není také tajemstvím, že náročnost této profese a již neodpovídající výdělky nejsou žádnými lákadly pro mladé lidi, zvláště pak, když bojují se zadlužeností či jinými současnými sociálními problémy. Z těchto důvodů, kdy se hodí každý vážný zájemce o práci za volantem autobusu nebo kamionu, dochází mimo jiné i k prolamování dřívějších tabu. V současnosti se kupříkladu již rozbíhají a rozvíjejí projekty pomoci lidem, kteří chtějí překonat svoji trestní minulost – zaměstnávání osob po propuštění z výkonu trestu.

Zmíněné téma bylo také na pořadu nedávného kulatého stolu - semináře organizovaného Výkonným výborem Společenství autodopravců Čech a Moravy (SAČM), kterého se zúčastnily představitelky nestátní neziskové organizace RUBIKON Centrum – manažerka komunikace se zaměstnavateli Renata Hovorková, DiS., a ředitelka služeb Mgr. Lenka Ouředníčková. V rámci diskuse představily nejen RUBIKON Centrum, ale i jeho aktivity, k nimž patří pomoc zaměstnavatelům při hledání vhodných KS2 0019 kopie kopiekandidátů pro obsazované pozice, prověřování kandidátů i podpora i v období jejich pracovní adaptace. Součástí práce RUBIKON Centra je rovněž získávání zaměstnanců z řad osob po propuštění z výkonu trestu ve spolupráci s úřady práce, od jejich vytipování, kde RUBIKON Centrum spolupracuje s vězeňskou službou, přes prověřování skutečného zájmu propouštěných vězňů překročit svou trestní minulost, až po osvětu ve firmách, protože jednou z dosud zaběhnutých praxi při náboru pracovníků je požadavek na čistý trestní rejstřík. V RUBIKONU Centru již mají zkušenosti s tím, že mezi lidmi přicházejícími z vězení na svobodu je část těch, kdo návrat do společnosti úspěšně zvládnou. A jsou to převážně ti spíše s nedbalostní, majetkovou a jinou společensky méně nebezpečnou trestnou minulostí.

Snímek z kulatého stolu – semináře SAČM a SPŽ ČR k řešení nedostatku řidičů

Velmi důležité je vytipování kandidátů, jimž se následně intenzívně věnuje pracovní poradce. Ve třech fázích se testují hlediska spolehlivosti, snahy změnit se a začít nový život. Proces prověřování trvá v průměru sto dní. Zhruba každý třetí až čtvrtý kandidát, který se na RUBIKON Centrum obrátí, zaměstnání získá, a až 80 % z nich uspěje ve zkušební době a nadále setrvá v zaměstnání. Součástí práce s těmito lidmi je také pomoc při jejich oddlužování. Za dobu existence Pracovní agentury RUBIKON, tj. od roku 2012, se jim podařilo zaměstnat téměř 700 osob a není divu, že tato nezisková organizace získala řadu ocenění, například Národní cenu kariérového poradenství (2013 a 2015), RegioStars 2015 Finalist.

KS2 0020

Nová forma spolupráce SAČM s RUBIKON Centrum by se měla odvíjet o specifikování počtu potřebných řidičů a požadavků na ně, a to na základě komunikace se středními a malými dopravními firmami. RUBIKON Centrum disponuje v současnosti ve své databázi asi stovkou kandidátů na nové zaměstnání, a tak by se i tato forma získávání řidičů mohla brzy rozběhnout. Existuje již řada pozitivních referencí jak ze strany zaměstnavatelů, tak ze strany pracovních úřadů, Probační i mediační služby.

Zleva Renata Hovorková, DiS, manažerka komunikace se zaměstnavateli a Mgr. Lenka Ouředníčková, ředitelka služeb z nestátní neziskové organizace RUBIKON Centrum

A co přinesla diskuse na tato témata? Podle zkušeností některých dopravců existuje zhruba 40 % řidičů, těch zkušenějších a starších, s nimiž nejsou žádné vážnější problémy. U dalších 30 % se to již říci nedá a zbytek tvoří řidiči, kterým se říká „turisté“, neboť často mění zaměstnání z různých důvodů a neoplývají dobrými kvalitami zaměstnance.Podstatný však byl v diskusi fakt, že řidičů BUS i MKD je stále velký nedostatek a dopravní firmy se snaží využívat různých možností, nad kterými by dříve vůbec nepřemýšlely. Získávání řidičů ze zahraničí je dosti komplikované a zdlouhavé, a proto SAČM otevřel i otázku možností získávat řidiče z řad propuštěných vězňů. V diskusi se hovořilo rovněž o finanční stránce věci, tedy na kolik by dopravce přišel řidič získaný s pomocí RUBIKON Centra. V regionech či místech, kde má tato nezisková organizace konkrétní projekt, jsou tyto služby hrazeny z dotací EU. Kde tomu tak není, přijde nábor jednoho řidiče asi na zhruba 15 tisíc Kč. Pokud jde o financování rozšíření ŘP o další skupinu, lze využít financí pro rekvalifikaci na úřadech práce a není výjimkou, že tuto investici uhradí budoucí zaměstnavatel, který si však nového řidiče zaváže smluvně tak, aby nemohl krátce po zkušební době z firmy odejít. Jako o vážném problému se v diskusi hovořilo o značné zadluženosti lidí a z nich vyplývajících exekucí na plat. Hovoříme-li zde o řidičích, nemají v takovém případě příliš velký zájem ozvýšení platu jako spíše o navýšení diet.

Kamion01

Ilustrační foto
Zbývá dodat, že RUBIKON Centrum využívá ke svým aktivitám své pobočky v regionech, přičemž je má mj. tam, kde jsou věznice, kam mají v rámci navázané spolupráce přístup a jichž je zhruba dvacítka.
Nezbývá než doufat, že tato spolupráce může přinést očekávané výsledky.

Jiří Novotný

Slovo ke dni

  • Peníze nejsou všechno

    Za kvalitu jsme obvykle ochotni si připlatit. Ale ne vždy platí, že co je levné, nestojí za nic – a naopak. Odborný časopis CZ TEST si vzal loni na mušku snídaňové cerálie, které si oblíbili zejména děti a mladí lidé. Porota prozkoumala jedenáct vzorků, ochutnala a stanovila pořadí od nejlepšího po nejhorší. A světe div se, zvítězil „otloukánek“! Nejlepší známku za senzorické hodnocení 1,7 dostal výrobek s názvem Clever – Obilné klíčky s kakaem a s přídavkem vitamínů a minerálních látek. Hodnotitelům připadal na první pohled atraktivní vzhled a pochvalovali si chuť a příjemnost textury. A to prosím vítěz bojoval se soupeři, z nichž někteří byli až čtyřnásobně dražší. Co z toho plyne? Cena nebývá nejdůležitějším kriteriem. Vyzkoušejte sami, co se vám líbí a nejvíc chutná! Jen na vás záleží, zda budete s nakoupeným zbožím spokojeni či...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

Pro lepší budoucnost České republiky: připravena je inovační strategie na období 2019–2030 19. únor 2019

Ekonomika České republiky a v rámci toho šance na jistoty života od vzdělanostní úrovně až po příležitost k důstojnému stáří by se měla rozvíjet strmějším tempem, pokud se máme dostat mezi několik nejvyspělejších zemí starého kontinentu. Hledají se cesty, jak umocnit potenciál lidského kapitálu, jak s ním hospodařit, aby se zúročily například možnosti podnikání, vědy, výzkumu, jak vnímat a podpořit inovační aktivity napříč obory, a tak, aby technologické ambice, které historie nazve další revolucí, pozvedly v konečném důsledku životní úroveň lidí zase o stupeň výše. Na vládní úrovni je připravena nová strategie.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300

INZERCE