INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Sacm kopie

 

Slova jako doprava, žalostný nedostatek profesionálních řidičů, náročnost této profese, potřeba zvýšení platů řidičů a mnoho dalších, jsou v poslední době značně sdrufrekventovaná. Příčin je mnoho. Chybějí tisícovky řidičů, protože nemáme systém jejich přípravy a mladí zájemci o tuto profesi nemají desetitisíce na rozšíření odbornosti pro řízení vozidel skupiny C a D. 

Není také tajemstvím, že náročnost této profese a již neodpovídající výdělky nejsou žádnými lákadly pro mladé lidi, zvláště pak, když bojují se zadlužeností či jinými současnými sociálními problémy. Z těchto důvodů, kdy se hodí každý vážný zájemce o práci za volantem autobusu nebo kamionu, dochází mimo jiné i k prolamování dřívějších tabu. V současnosti se kupříkladu již rozbíhají a rozvíjejí projekty pomoci lidem, kteří chtějí překonat svoji trestní minulost – zaměstnávání osob po propuštění z výkonu trestu.

Zmíněné téma bylo také na pořadu nedávného kulatého stolu - semináře organizovaného Výkonným výborem Společenství autodopravců Čech a Moravy (SAČM), kterého se zúčastnily představitelky nestátní neziskové organizace RUBIKON Centrum – manažerka komunikace se zaměstnavateli Renata Hovorková, DiS., a ředitelka služeb Mgr. Lenka Ouředníčková. V rámci diskuse představily nejen RUBIKON Centrum, ale i jeho aktivity, k nimž patří pomoc zaměstnavatelům při hledání vhodných KS2 0019 kopie kopiekandidátů pro obsazované pozice, prověřování kandidátů i podpora i v období jejich pracovní adaptace. Součástí práce RUBIKON Centra je rovněž získávání zaměstnanců z řad osob po propuštění z výkonu trestu ve spolupráci s úřady práce, od jejich vytipování, kde RUBIKON Centrum spolupracuje s vězeňskou službou, přes prověřování skutečného zájmu propouštěných vězňů překročit svou trestní minulost, až po osvětu ve firmách, protože jednou z dosud zaběhnutých praxi při náboru pracovníků je požadavek na čistý trestní rejstřík. V RUBIKONU Centru již mají zkušenosti s tím, že mezi lidmi přicházejícími z vězení na svobodu je část těch, kdo návrat do společnosti úspěšně zvládnou. A jsou to převážně ti spíše s nedbalostní, majetkovou a jinou společensky méně nebezpečnou trestnou minulostí.

Snímek z kulatého stolu – semináře SAČM a SPŽ ČR k řešení nedostatku řidičů

Velmi důležité je vytipování kandidátů, jimž se následně intenzívně věnuje pracovní poradce. Ve třech fázích se testují hlediska spolehlivosti, snahy změnit se a začít nový život. Proces prověřování trvá v průměru sto dní. Zhruba každý třetí až čtvrtý kandidát, který se na RUBIKON Centrum obrátí, zaměstnání získá, a až 80 % z nich uspěje ve zkušební době a nadále setrvá v zaměstnání. Součástí práce s těmito lidmi je také pomoc při jejich oddlužování. Za dobu existence Pracovní agentury RUBIKON, tj. od roku 2012, se jim podařilo zaměstnat téměř 700 osob a není divu, že tato nezisková organizace získala řadu ocenění, například Národní cenu kariérového poradenství (2013 a 2015), RegioStars 2015 Finalist.

KS2 0020

Nová forma spolupráce SAČM s RUBIKON Centrum by se měla odvíjet o specifikování počtu potřebných řidičů a požadavků na ně, a to na základě komunikace se středními a malými dopravními firmami. RUBIKON Centrum disponuje v současnosti ve své databázi asi stovkou kandidátů na nové zaměstnání, a tak by se i tato forma získávání řidičů mohla brzy rozběhnout. Existuje již řada pozitivních referencí jak ze strany zaměstnavatelů, tak ze strany pracovních úřadů, Probační i mediační služby.

Zleva Renata Hovorková, DiS, manažerka komunikace se zaměstnavateli a Mgr. Lenka Ouředníčková, ředitelka služeb z nestátní neziskové organizace RUBIKON Centrum

A co přinesla diskuse na tato témata? Podle zkušeností některých dopravců existuje zhruba 40 % řidičů, těch zkušenějších a starších, s nimiž nejsou žádné vážnější problémy. U dalších 30 % se to již říci nedá a zbytek tvoří řidiči, kterým se říká „turisté“, neboť často mění zaměstnání z různých důvodů a neoplývají dobrými kvalitami zaměstnance.Podstatný však byl v diskusi fakt, že řidičů BUS i MKD je stále velký nedostatek a dopravní firmy se snaží využívat různých možností, nad kterými by dříve vůbec nepřemýšlely. Získávání řidičů ze zahraničí je dosti komplikované a zdlouhavé, a proto SAČM otevřel i otázku možností získávat řidiče z řad propuštěných vězňů. V diskusi se hovořilo rovněž o finanční stránce věci, tedy na kolik by dopravce přišel řidič získaný s pomocí RUBIKON Centra. V regionech či místech, kde má tato nezisková organizace konkrétní projekt, jsou tyto služby hrazeny z dotací EU. Kde tomu tak není, přijde nábor jednoho řidiče asi na zhruba 15 tisíc Kč. Pokud jde o financování rozšíření ŘP o další skupinu, lze využít financí pro rekvalifikaci na úřadech práce a není výjimkou, že tuto investici uhradí budoucí zaměstnavatel, který si však nového řidiče zaváže smluvně tak, aby nemohl krátce po zkušební době z firmy odejít. Jako o vážném problému se v diskusi hovořilo o značné zadluženosti lidí a z nich vyplývajících exekucí na plat. Hovoříme-li zde o řidičích, nemají v takovém případě příliš velký zájem ozvýšení platu jako spíše o navýšení diet.

Kamion01

Ilustrační foto
Zbývá dodat, že RUBIKON Centrum využívá ke svým aktivitám své pobočky v regionech, přičemž je má mj. tam, kde jsou věznice, kam mají v rámci navázané spolupráce přístup a jichž je zhruba dvacítka.
Nezbývá než doufat, že tato spolupráce může přinést očekávané výsledky.

Jiří Novotný

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3