INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

čs jČeská společnost pro jakost, z. s. se tři dekády zabývá kvalitou řízení, tedy i efektivními a kvalitu na všech úrovních podporujícími systémy managementu. Tímto směrem se tematicky zaměřuje tradičně pořádaná konference SYMA. Letošní ročník je však zrušen na základě usnesení Bezpečnostní rady státu. 

SYMA se měla konat ve dnech 25. a 26. března v pražském hotelu DUO. Vzhledem k nenadálým událostem posledních dní, do nichž zasáhla nákaza onemocněním COVID-19, které je způsobeno novým typem koronaviru, a jako akce přesahující svou předpokládanou účastí 100 lidí, byla zrušena. „Vzhledem k tomu, že program konference je připravován prakticky s ročním předstihem, museli jsme v tomto případě její konání zrušit bez náhrady. Velmi nás to mrzí. Ale zdraví populace je důležitější,“ komentuje Ing. Petr Koten, výkonný ředitel ČSJ. „Věřím však, že do listopadu, kdy se uskuteční naše nejvýznamnější Mezinárodní konference kvality, se situace uklidní a budeme se s vámi moci setkat při této příležitosti. Rád bych vás proto na tuto událost, jež se odehraje 9. a 10. listopadu v pražském hotelu Clarion, co nejsrdečněji pozval. O podzimní Mezinárodní konferenci kvality vás budeme včas informovat,“ dodává Petr Koten. 

Mezi klíčové oblasti zaměření konference SYMA měly patřit především novinky v normách pro systémy managementu a v legislativě, kvalita v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu, ochrana životního prostředí, management rizik, používání nového Modelu EFQM 2020 a význam kvality osobního života. V rámci konference se mělo uskutečnit plenární zasedání, zasedání v sekcích, interaktivní přednášky, workshopy a kulatý stůl.
Bylo počítáno s účastí předních odborníků ve svých oborech. Pavel Svoreň měl pohovořit o krizovém řízení a úloze kvality v řešení existenčních potížích firmy. Na tento blok měl navázat Jaromír Průša z Asset Protection Agency, s.r.o. vystoupením o Business Continuity Managementu v praxi. V sekci určené automobilovému průmyslu jsme se měli věnovat specifickým požadavkům společností a značek ŠKODA AUTO, BMW, Mercedes a BOSCH. Odborníci z ČSJ se měli ujmout tématu nového modelu EFQM 2020. Sekce věnovaná IT měla hledat odpověď na otázku propojení řízení kvality ve spojení s oborem informačních technologií. Mezi vystupujícími se měli objevit Lucie Nová z ČSJ, Petr Fifka z INVENTI Development , s.r.o., Zdeněk Kvapil z Q4IT s.r.o. a Petr Moláček z Principal engineering s.r.o. A pro zájemce byla rovněž připravena sekce vyzdvihující kvalitu osobního života manažerů.

O České společnosti pro jakost, z.s.

Spolek sdružuje široké spektrum osob a organizací působících v různých oblastech systémů managementu. Poskytuje svým členům i dalším subjektům komplexní služby v oblasti systémů managementu a nástrojů managementu kvality. Zabývá se rovněž vzdělávací, certifikační a publikační činností. Umožňuje svým členům přístup k horkým novinkám v oboru. Je významným partnerem firem v automobilovém průmyslu nebo informačních technologiích. Organizuje a vyhlašuje prestižní ocenění kvality Ambasador kvality, Manažer kvality roku, uděluje Cenu Anežky Žaludové, Cenu Františka Egermayera či Cenu za návrat do života nebo titul CSR Guru. Spravuje značku CZECH MADE, která patří do soustavy značek programu Česká kvalita. Posláním ČSJ je šířit, prosazovat do praxe i povědomí veřejnosti myšlenky kvality jako jednoho z nástrojů úspěšného a udržitelného růstu ekonomiky.

(tz)

Slovo ke dni

  • Konec schůzování

    Koronavirová krize znamená nejen obrovskou zkoušku pro celou společnost, přináší mnoho těžkostí a v důsledku velké ztráty, ale zároveň mění náš postoj. To, co jsme byli zvyklí dělat jako samozřejmost, se ukáže jako zbytné nebo kontraproduktivní, a objeví se nové možnosti, přístupy, metody, technologie, způsoby myšlení a jednání. Napadlo mě, že zákaz shlukování skoncoval s naší slabostí pro schůze a nekonečné porady. Ukazuje se, že i bez nich můžeme dobře a dokonce i lépe fungovat. Lidé mohou využít videokonference, chytré telefony a maily, prostředky komunikování na dálku. Zároveň zkrátí nekonečné hovory na nezbytné a efektivní minimum. Až se z virové epidemie vyléčíme, bude až těžké se znovu vracet k schůzování, kde se hodně řeční, ale málo vyřeší. A v tom vidím jednu z pozitivních věcí, které koronavirus přináší. Pavel Kačer

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Řízení kvality přináší prestiž nejen na mezinárodním poli 16. březen 2020

Úřad průmyslového vlastnictví dosáhl na poli řízení kvality vynikajících výsledků. Korunovány byly například loni oceněním Manažer kvality roku, jež loni udělila Česká společnost pro jakost Ing. Miroslavu Paclíkovi, Ph.D., řediteli odboru patentových informací a představiteli vedení pro integrovaný systém řízení ÚPV. Co všechno činnost související s kvalitou obnáší, jaký užitek Úřadu i jeho klientům dává a jakou inspiraci ostatním může poskytnout, o tom je následující rozhovor se jmenovanou osobností:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE