INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 19. rokem

Národní soustava kvalifikací (NSK) je nástroj umožňující získat kvalifikaci bez návratu do počátečního vzdělávání, tedy do školy. Profesní kvalifikace přitom identifikují a tvoří sami zaměstnavatelé sdružení ve 29 sektorových radách, čímž je zajištěna aktuálnost a potřebnost těchto kvalifikací na trhu práce. V katalogu NSK je momentálně zveřejněno již 641 profesních kvalifikací, z nichž je možné se nechat přezkoušet autorizovanou osobou, a získat tak osvědčení, které je jasným dokladem aktuálních dovedností a znalostí v oboru.

To, že systém funguje, dokládá nejen již více než 105 000 držitelů těchto osvědčení na trhu práce a síť 3000 autorizovaných osob, ale i to, že se k němu aktivně hlásí a v personálních procesech ho využívá přes 1000 firem ze všech regionů ČR.

Hradec Králové

V září se v Hradci Králové sešli personalisté a ředitelé významných firem převážně z královéhradeckého a pardubického regionu, aby ve slavnostní atmosféře převzali ocenění své práce v podobě čestného certifikátu NSK. Certifikát je určen společnostem, které tento jedinečný systém aktivně využívají.

            Setkání se za realizační konsorcium účastnil viceprezident Hospodářské komory RNDr. Zdeněk Somr, který ve své úvodní prezentaci zdůraznil nutnost řešit nedostatek určitých profesí na současném trhu práce v souvislosti s demografickým vývojem. Svaz průmyslu a dopravy ČR reprezentoval Ing. Bohumil Mužík, zástupce manažera úseku Projektová kancelář, a za společnost

TREXIMA, spol. s r. o., pozvání přijal generální ředitel Ing. Jaromír Pátík. Přínosy NSK pro spolupráci firem a Úřadu práce sdělila Mgr. Věra Moderová z referátu zprostředkování a poradenství krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové, a Mgr. Martin Horák, ředitel krajské pobočky ÚP v Hradci Králové. Konkrétní zkušenosti s NSK z firemní praxe pak přítomným představil společník firmy METOS v.o.s. Ing. Jan Šlajs. Konference se také účastnili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národního ústavu pro vzdělávání.

            Ocenění z rukou představitelů Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a společnosti TREXIMA převzalo 24 společností. Tyto firmy reprezentují široké oborové spektrum zaměstnavatelů v České republice: gastronomii, slévárenství, ochranu životního prostředí, poradenství, strojírenství a mnoho dalších.

            Za všechny oceněné shrnul přínosy NSK Mgr. Jan Rupp z OHL ŽS, a. s.: „Naše společnost využívá ve své personální praxi mnoha výhod, které plynou z výsledků projektu NSK. Patří mezi ně zejména možnost výběru mezi větším množstvím uchazečů o zaměstnání, protože kvalifikační způsobilost vzešlou z NSK pokládáme za stejnou úroveň vzdělání jako ze škol. Firma do své personální práce přejímá i vytvořené standardizované popisy pracovních činností pro jednotlivé profese.“

České Budějovice

Podobné setkání se uskutečnilo také první říjnový den v Českých Budějovicích. Účastnil se ho ředitel úřadu Jihočeské hospodářské komory Ing. Luděk Keist, který certifikační konferenci zahájil úvodním slovem. Svaz průmyslu a dopravy ČR reprezentoval Ing. Bohumil Mužík, zástupce manažera úseku Projektová kancelář, a společnost TREXIMA, spol. s r. o., výkonný ředitel Ing. Jaromír Janoš. O využívání NSK ve spolupráci firem a Úřadu práce informovala Ing. Milada Brejchová, odborná poradkyně pro zprostředkování Úřadu práce ČR ve Strakonicích. Své zkušenosti s pomocí NSK v každodenní personální praxi přítomným představili Ing. Věra Vrchotová, ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů společnosti Motor Jikov Group a.s.,

Ing. Dana Feferlová, ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s., a Vladimír Houser, ředitel závodu společnosti Tonak a. s. Čestné ocenění si slavnostně převzalo 35 společností z oborů gastronomie, oděvnictví, poradenství, strojírenství a mnoho dalších.

            „Profesní kvalifikace jsou skvělou pomůckou, kterou využíváme jednak pro upřesnění interních popisů funkčních míst zavedených v naší společnosti podle normy ISO 9001 a jednak v rámci inzerce nabízených míst. Potenciální uchazeči mají díky nim jasnou představu o náplni práce ještě před absolvováním osobního pohovoru. V budoucnu chceme začít Národní soustavu kvalifikací využívat i v rámci systému hodnocení a motivace našich zaměstnanců,“ uvedla ve svém vystoupení Mgr. Saskia Hyklová z firmy BORS Břeclav a.s.

Liberec

Na počátku listopadu převzalo na dalším slavnostním setkání čestný certifikát za využívání NSK 24 společností z libereckého regionu. Setkání zahájil ředitel Okresní hospodářské komory v Liberci Ing. Martin Procházka úvodním slovem a na něj navázal Ing. Bohumil Mužík ze Svazu průmyslu a dopravy ČR představením konkrétních údajů. Realizační konsorcium doplnil generální ředitel TREXIMA, spol. s r. o., Ing. Jaromír Pátík. O možnostech spolupráce s Úřadem práce se ve své prezentaci zmínila Mgr. Helena Adamcová, vedoucí oddělení zaměstnanosti krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci. O své zkušenosti s využitím NSK v praxi se pak s přítomnými podělili Ing. Iva Vychterová, vedoucí odboru personálního plánování a mzdy společnosti Preciosa, a. s., a Tomáš Hájek, předseda občanského sdružení Most ke vzdělání – Bridge to Education, o. s.

            Jan Konopásek z firmy Umbrella Services potvrdil pozitivní zkušenosti svých předřečníků: „Po seznámení s Národní soustavou kvalifikací a Národní soustavou povolání jsme přepracovali popisy pracovních pozic a jejich kvalifikačních požadavků, abychom dosáhli souladu s těmito nástroji. Následně jsme začali NSK využívat při tvorbě inzerátů na nové pracovní pozice. Do budoucna chceme standardy vybraných profesních kvalifikací využívat také při realizaci dalšího odborného vzdělávání našich zaměstnanců.“

            Se svou zkušeností se svěřila také Lenka Fančíková ze společnosti GEC 440 s.r.o.: „V našem oboru je kvalifikovaných lidí málo. Sídlíme bohužel nedaleko od Prahy, a tak kvalifikovaní lidé s mnoha zkušenostmi odcházejí za zajímavější prací právě tam. Na druhou stranu se už setkáváme i s tím, že se lidé z Prahy stěhují do malých měst a mají zájem v nich zlepšit služby, což je i naším cílem. Pro nás je podstatné, aby naše zaměstnance práce bavila, a proto jsme uvítali i možnost, že v podstatě kdokoliv může získat pracovní osvědčení a posílit tak kvalifikovaně náš tým.“

            Certifikované firmy využívají NSK především při náboru nových zaměstnanců, kdy jim tento systém pomáhá konkrétně specifikovat potřebnou kvalifikaci, dále při popisu pracovních míst, tvorbě kompetenčních modelů, při nastavení firemního hodnocení, odměňování a vzdělávání pracovníků. Systém NSK se tak stává účinným a uceleným nástrojem moderní personalistiky.

zdroj: realizační tým NSK

Slovo ke dni

  • Peníze nechte doma!

    Do české kotliny přišla další novinka. S chytrým mobilním telefonem, který neustále nosíme s sebou, zaplatíme každou útratu. Stačí do něj nahrát platební kartu, a pak mít ještě nějaké peníze na účtu, nebo otevřený úvěr. Zjišťuji, že hotovost v peněžence vlastně mám zbytečně, a možná, že i ta se brzy stane jen historickou relikvií. Do smartphonu budeme moci dřív nebo později nahrát i další karty, například na MHD, zdravotního pojištění, možná jednou i občanský průkaz a cestovní pas. Má to své nesporné výhody – jedno zabezpečené zařízení bude stačit na vše. Avšak vznikne i jeden poměrně zásadní problém: Pokud mobil ztratím, přijdu o vše, i o svou, nejen elektronickou, identitu. Pavel Kačer

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2017

INZERCE

Partneři

Generální partner:

TOSlogo 172

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

gascontrol 175logo KOB

Vyšlo u nás 

 

Partneři plus:

tsoft VSPAP 160 EON EG 2017 107
         

Partneři:

logo-grada3 logo_zts_87_2 ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

Hlavní odborný partner: logo-npk Odborní partneři: csj105 sok67 cia 60 svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105

INZERCE