INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

cenaNa slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byly 22. listopadu oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Prestižní Národní cenu kvality ČR v podnikatelském sektoru získala a v jediné soutěži firem pořádané v ČR podle mezinárodně platných pravidel zvítězila společnost Miele technika. Titul Excelentní organizace si ze slavnostního večera odnesla i společnost Kaufland Česká republika.

Ve veřejném sektoru v hodnocení podle Modelu excelence EFQM dosáhla na první příčku a titul Úspěšná organizace si odnesl Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. V hodnocení Národní ceny kvality ČR podle modelu CAF je vítězem Střední škola Brno, Charbulova. Výše uvedené firmy a organizace hodnocené v Národní ceně kvality ČR v programu Excelence získají právo používat mezinárodní titul udělovaný Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) – Recognised for Excellence.  V Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj se vítězem v podnikatelském sektoru staly společnosti Metrostav a Vodárenská akciová společnost. Ve veřejném sektoru se o vítězství podělilo Město Kopřivnice a Statutární město Chomutov.

Na slavnostním večeru po zásluze získaly svá ocenění i menší firmy a organizace. Cenu za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně obdržely Channel Crossings, Centrum andragogiky a Ergotep, družstvo invalidů.

O významu Národních cen nejlépe svědčí podpora nejvyšších představitelů státu a dalších osobností. Svou záštitu Slavnostnímu večeru udělili a předávání ocenění se osobně ujali prezident České republiky Miloš Zeman, předseda Senátu PČR Milan Štěch, premiér Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Národní ceny kvality jsou považovány za nejprestižnější ocenění, jaké může firma získat. Jsou udělovány ve více než 80 zemích světa podle stejných pravidel a jsou nástrojem k dosahování vynikajících výsledků. Managementu poskytuje hodnocení v Národních cenách kvality neocenitelnou zpětnou vazbu a umožňuje nastoupit cestu trvalého zlepšování.

„Naše ekonomika je silně proexportně orientovaná, proto vítám příležitost porovnat výsledky našich firem s nejlepší světovou konkurencí. Národní ceny kvality nejenže právě takové porovnání umožňují, ale jsou i nástrojem pro zavedení trvalého zlepšování a pro efektivní využívání zahraničních zkušeností. Proto podporuji zapojení našich podniků do programu národních cen a věřím, že to povede k dalšímu zvyšování konkurenceschopnosti a úspěšnosti naší produkce na světových trzích,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Národní ceny kvality ČR se významně liší od kteréhokoli jiného ocenění. V jejich hodnocení je využíván Model Excelence EFQM, který nejen dokáže objektivně porovnat firmy různých oborů a velikostí, ale je i silným manažerským nástrojem, který slouží k systematickému a trvalému přezkoumávání kvality organizace a to od vedení, přes strategická rozhodnutí, zaměstnance a financování až po klíčové výsledky. Zjednodušeně řečeno, Národní ceny kvality nejen zhodnotí, v jakém stavu se firma nachází, ale současně ukážou cestu ke zlepšování a dalšímu růstu.

„Účastí v Národní ceně kvality ČR mohou naše organizace získat za velmi výhodných podmínek implementaci jednoho z nejvýkonnějších manažerských nástrojů současnosti – Modelu Excelence EFQM. Jde o vyzkoušený a v praxi prověřený nástroj, který podle nezávislých studií zlepšuje ekonomické výsledky o desítky procent. Úspěšně ho proto využívá přes 30 000 evropských firem. Je škoda, že jen malá část z nich sídlí v České republice. Naší ambicí je tento nepříznivý stav změnit,“ vysvětlil Robert Szurman, státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a předseda Rady kvality ČR.

V naší zemi je zatím model převážně využíván u společností se zahraničními vlastníky, které ho znají a uvědomují si jeho prestiž a potenciál. Přitom, díky podpoře ministerstva průmyslu a obchodu, mohou čeští podnikatelé model v rámci Programů Národních cen kvality ČR aplikovat s minimálními náklady, nebo využít jeho zjednodušené varianty Start a Start Plus, nebo ocenění za realizaci projektů zlepšování Start Europe.

V zemích EU je model aplikován častěji nejen v komerční sféře, ale i ve zdravotnictví, školství, policii, armádě a dalších organizacích. Evropský institut pro veřejnou správu dokonce vyvinul jeho modifikaci – Model CAF, určený pro organizace veřejné správy, který je Evropskou komisí doporučován jako nejlepší cesta ke zkvalitňování veřejné správy.

Druhé z udílených ocenění, Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, prošla na přelomu loňského a letošního roku významnou a jednoznačně pozitivní změnou. Účastníci ceny byli letos hodnoceni podle modelu Committed to Sustainability, vytvořeného Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s platformou Organizace spojených národů UN Global Compact. Hodnocení je tak plně kompatibilní s nejnovějšími světovými standardy a vychází vstříc potřebám firem, které si uvědomují význam zavádění konceptu společenské odpovědnosti (CSR) nejen jako významného marketingového nástroje, ale především základu pro podnikání v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.

„Hodnocení podle modelu Committed to Sustainability se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti – People, Planet, Profit a Products. Poskytuje účastníkům ceny nezávislou zpětnou vazbu o úrovni, na které se organizace v oblasti zásad společenské odpovědnosti a udržitelnosti nachází. Současně ukazuje, kterým směrem by se v oblasti CSR měla organizace ubírat a na jaké věci se zaměřit, čímž pomáhá rozvíjet problematiku společenské odpovědnosti maximálně efektivně,“ vysvětlila principy hodnocení ceny Alena Plášková, předsedkyně představenstva Sdružení pro oceňování kvality.

Stoupající význam problematiky CSR ve vyspělém světě přivádí k tématu společenské odpovědnosti i menší a střední firmy. Rada kvality jim vycházela vstříc již v minulosti organizováním Cen hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. V loňském roce ale spatřil světlo světa zcela nový program, připravený ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociací společenské odpovědnosti, a společnosti P3 – People, Planet, Profit – Cena za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně.

„Společenská odpovědnost zdaleka není jen doménou velkých firem. Existují stovky malých podniků, které to možná nenazývají CSR, ale nezištným způsobem podporují svoje okolí. Cítili jsme proto potřebu připravit program, který pomůže tuto aktivitu v malých a středních firmách rozvíjet. Menší firmy sice své projekty cílí na omezené území a investují do nich nižší částky, ale vzhledem ke svému vysokému počtu je celkový efekt ve smyslu společenské odpovědnosti mimořádný. Proto chceme ty nejlepší ocenit a motivovat další malé firmy k podobné činnosti,“ řekl Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Kromě ocenění v Programech Rady kvality ČR byla na slavnostním večeru předána i další ocenění: Cena Anežky Žaludové, Medaile Anežky Žaludové za kvalitu, Manažer kvality roku 2016, Cena za publicistický přínos v oblasti kvality, Ekologicky šetrný výrobek a Ocenění za dlouhodobou spolupráci.        

(tz)

Přehled oceněných v programech Rady kvality ČR

Národní cena kvality ČR

Národní cena kvality ČR – program Excelence – podnikatelský sektor – Excelentní organizace

 Miele technika s.r.o. – vítěz, Recognised for Excellence (5 Star)

 Kaufland Česká republika v.o.s. – Recognised for Excellence (4 Star)

Národní cena kvality ČR – program Excelence – veřejný sektor – Úspěšná organizace

 MV – generální ředitelství HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč – vítěz, Recognised for Excellence (3 STAR)

Národní cena kvality ČR – program CAF – Úspěšná organizace

 Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace – vítěz

Národní cena kvality ČR – program Start Europe – Ocenění za úspěšnou realizaci projektů – Perspektivní organizace

 Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov – Committed to Excellence

 Město Benešov, Městský úřad Benešov – Committed to Excellence

 Vodní zdroje, a.s. – Committed to Excellence

 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta – Committed to Excellence

Národní cena kvality ČR – program Start Plus – Úspěšná organizace

 ACO Industries k.s.

 Pojišťovna VZP, a.s.

 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj – podnikatelský sektor – Společensky odpovědná organizace

 Vodárenská akciová společnost, a.s. – vítěz, Committed to Sustainability (2 Star)

 Metrostav a.s. – vítěz, Committed to Sustainability (2 Star)

 Palivový kombinát Ústí, státní podnik – Committed to Sustainability (2 Star)

Národní cena za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj – veřejný sektor – Společensky odpovědná organizace

 Město Kopřivnice – vítěz, Committed to Sustainability (2 Star)

 Statutární město Chomutov – vítěz, Committed to Sustainability (2 Star)

 Dům zahraniční spolupráce – Committed to Sustainability (2 Star)

 Obec Otice – Committed to Sustainability (2 Star)

 Družstvo Naproti – Committed to Sustainability (2 Star)

 Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa PedF UK – Committed to Sustainability (2 Star)

 Základní škola, Praha 13, Mládí 135 – Committed to Sustainability (2 Star)

 Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878 – Committed to Sustainability (2 Star)

 Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 – Committed to Sustainability (2 Star)

 Fakultní základní škola PedF UK Praha 13, Mezi Školami 2322 – Committed to Sustainability (2 Star)

 Cena za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně

Kategorie Malý a střední podnik: Channel Crossings, s.r.o.

Kategorie Sociální podnik: Ergotep, družstvo invalidů

Kategorie Rodinná firma: Centrum andragogiky, s.r.o.

Další ocenění

Publicistický přínos v oblasti kvality: Barbora Kladivová – Radiožurnál – Kvalita spotřebních výrobků – reportáž

Cena Anežky Žaludové: Alena Plášková

Medaile Anežky Žaludové za kvalitu: Maryla Douchová

Irena Horalová

Manažer kvality roku 2016: Pavel Mikoška, Ahold Czech Republic, a.s.

Program Česká kvalita – Ekologicky šetrná služba: TRIANGL a.s.

Sever – středisko ekologické výchovy Rýchory

Ocenění za dlouhodobou spolupráci: Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Slovo ke dni

  • Plná letiště

    Odstavné plochy na letištích se plní. Lze si toho všimnout nejen na největším českém vzdušném přístavu v Praze-Ruzyni, ale i jinde u nás a v Evropě. Stroje totiž nejsou ve vzduchu, ale odpočívají na zemi. A protože koronavirová krize hned tak neskončí, budou uzemněny nejméně do začátku jarní sezony. Výpadek příjmů může správa letišť alespoň zčásti vyrovnat parkovným. A také se dají naplno využívat servisní kapacity. Útěchou rovněž může být zvýšení bezpečnosti letového provozu. Vzdušné dopravní koridory téměř zejí prázdnotou, stejně tak piloti si už nebudou stěžovat na to, že jsou přetěžováni. Ano, každá mince má dvě strany. Až se nebe zase otevře a lidé budou moci cestovat do zahraničí, více si jistě vychutnají ten znovu získaný pocit svobody. Věřme, že to nastane už brzy.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

PSC 0175

Češi budou nové věci vymýšlet stále 5. říjen 2020

Josef KratochvílJe obdivuhodné, kolik českých firem, vysokých škol, výzkumných organizací a dalších subjektů v uplynulém půlroce nacházelo nová řešení pro to, aby mohly existovat dál, rozvíjet výrobu a služby. Nabízet trhu to, co nejvíce potřebuje. Vznikly nové produkty, zrodily se ojedinělé postupy práce, ke slovu se dostaly špičkové technologie i efektivnější organizace procesů. Znamená to, že potenciál tvořivosti nabral na obrátkách, aktivoval se.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE