INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Stejně jako celá Česká společnost pro jakost i úsek vzdělávání se neustále snaží zlepšovat služby pro své současné i potenciální zákazníky. Velí nám tak „kultura kvality“ naší organizace, a ostatně i norma ISO 9001:2015 tento postup a filozofické nastavení požaduje. Reagujeme na vývoj v oblasti mezinárodních, evropských i tuzemských norem a standardů, vývoj trhu i zpětnou vazbu od členů ČSJ, účastníků kurzů a firemních školení.

Jednou z velkých změn, která se na nás na všechny chystá v roce 2018, je vydání nové verze velice úspěšné a široce využívané normy ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu. ČSJ má obrovskou příležitost účastnit se revize této normy přímo na úrovni technické komise ISO, budeme tedy obsah nové ISO 19011 na našich vzdělávacích akcích přednášet již od února 2018. V návaznosti na tuto revizi jsme se také rozhodli změnit kompletně schéma svých kurzů pro auditory první, druhou i třetí stranou. Nové schéma má za cíl zejména zlepšit návaznosti jednotlivých kurzů a zapracovat do jednotlivých kurzů novinky z jednotlivých souvisejících norem, ale i z obecné praxe a zkušeností z provádění všech možných typů auditů.

Další změnou je úprava schématu našich kurzů dotýkajících se statistických nástrojů. Cílem je opět zajistit lepší návaznost kurzů. Úplnou novinkou jsou kurzy Statistické metody s podporou SW MiniTab a Statistické metody pro řešení problémů. Protože si uvědomujeme, že statistika je poměrně těžké téma, bude v našich kurzech využívána simulační hra s papírovými helikoptérami. Bude to tedy trochu škola hrou. Pro absolventy více statistických kurzů navíc připravujeme souborné osvědčení Absolvent statistické akademie ČSJ, kterým bude možné prokazovat vysokou profesionalitu v oblasti aplikace statistických metod nejen v oblasti managementu kvality.
V naší nabídce již dnes najdete i další nové kurzy, jako například Auditor procesu VDA 6.3 pro služby, Metoda 5S, Požadavky na interní laboratoř v automotive, Společenská odpovědnost v kontextu normy IATF 16949.
Na rok 2018 navíc připravujeme spuštění kurzu Řízení prodeje, a kurzů v oblasti štíhlé výroby, IT v kvalitě a kvality v IT. Samozřejmostí jsou pak neustálé úpravy našich již „zaběhnutých“ kurzů a školení podle novinek v praxi.
Navíc se na našich akcích budete mít možnost setkat s novými lektory z řad velice zkušených, špičkových odborníků. Určitě se u nás máte na co těšit.
Pokud budete mít jakýkoli námět na zlepšení našich služeb, rozšíření nabídky témat atd., neváhejte nás kontaktovat. Věřte, že si jakékoli zpětné vazby velice vážíme, pečlivě ji zvažujeme a snažíme se jí v maximální možné míře vyhovět.

Ing. Ondřej Hykš,
ředitel úseku vzdělávání ČSJ

Slovo ke dni

  • Konec schůzování

    Koronavirová krize znamená nejen obrovskou zkoušku pro celou společnost, přináší mnoho těžkostí a v důsledku velké ztráty, ale zároveň mění náš postoj. To, co jsme byli zvyklí dělat jako samozřejmost, se ukáže jako zbytné nebo kontraproduktivní, a objeví se nové možnosti, přístupy, metody, technologie, způsoby myšlení a jednání. Napadlo mě, že zákaz shlukování skoncoval s naší slabostí pro schůze a nekonečné porady. Ukazuje se, že i bez nich můžeme dobře a dokonce i lépe fungovat. Lidé mohou využít videokonference, chytré telefony a maily, prostředky komunikování na dálku. Zároveň zkrátí nekonečné hovory na nezbytné a efektivní minimum. Až se z virové epidemie vyléčíme, bude až těžké se znovu vracet k schůzování, kde se hodně řeční, ale málo vyřeší. A v tom vidím jednu z pozitivních věcí, které koronavirus přináší. Pavel Kačer

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Řízení kvality přináší prestiž nejen na mezinárodním poli 16. březen 2020

Úřad průmyslového vlastnictví dosáhl na poli řízení kvality vynikajících výsledků. Korunovány byly například loni oceněním Manažer kvality roku, jež loni udělila Česká společnost pro jakost Ing. Miroslavu Paclíkovi, Ph.D., řediteli odboru patentových informací a představiteli vedení pro integrovaný systém řízení ÚPV. Co všechno činnost související s kvalitou obnáší, jaký užitek Úřadu i jeho klientům dává a jakou inspiraci ostatním může poskytnout, o tom je následující rozhovor se jmenovanou osobností:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE