INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Stejně jako celá Česká společnost pro jakost i úsek vzdělávání se neustále snaží zlepšovat služby pro své současné i potenciální zákazníky. Velí nám tak „kultura kvality“ naší organizace, a ostatně i norma ISO 9001:2015 tento postup a filozofické nastavení požaduje. Reagujeme na vývoj v oblasti mezinárodních, evropských i tuzemských norem a standardů, vývoj trhu i zpětnou vazbu od členů ČSJ, účastníků kurzů a firemních školení.

Jednou z velkých změn, která se na nás na všechny chystá v roce 2018, je vydání nové verze velice úspěšné a široce využívané normy ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu. ČSJ má obrovskou příležitost účastnit se revize této normy přímo na úrovni technické komise ISO, budeme tedy obsah nové ISO 19011 na našich vzdělávacích akcích přednášet již od února 2018. V návaznosti na tuto revizi jsme se také rozhodli změnit kompletně schéma svých kurzů pro auditory první, druhou i třetí stranou. Nové schéma má za cíl zejména zlepšit návaznosti jednotlivých kurzů a zapracovat do jednotlivých kurzů novinky z jednotlivých souvisejících norem, ale i z obecné praxe a zkušeností z provádění všech možných typů auditů.

Další změnou je úprava schématu našich kurzů dotýkajících se statistických nástrojů. Cílem je opět zajistit lepší návaznost kurzů. Úplnou novinkou jsou kurzy Statistické metody s podporou SW MiniTab a Statistické metody pro řešení problémů. Protože si uvědomujeme, že statistika je poměrně těžké téma, bude v našich kurzech využívána simulační hra s papírovými helikoptérami. Bude to tedy trochu škola hrou. Pro absolventy více statistických kurzů navíc připravujeme souborné osvědčení Absolvent statistické akademie ČSJ, kterým bude možné prokazovat vysokou profesionalitu v oblasti aplikace statistických metod nejen v oblasti managementu kvality.
V naší nabídce již dnes najdete i další nové kurzy, jako například Auditor procesu VDA 6.3 pro služby, Metoda 5S, Požadavky na interní laboratoř v automotive, Společenská odpovědnost v kontextu normy IATF 16949.
Na rok 2018 navíc připravujeme spuštění kurzu Řízení prodeje, a kurzů v oblasti štíhlé výroby, IT v kvalitě a kvality v IT. Samozřejmostí jsou pak neustálé úpravy našich již „zaběhnutých“ kurzů a školení podle novinek v praxi.
Navíc se na našich akcích budete mít možnost setkat s novými lektory z řad velice zkušených, špičkových odborníků. Určitě se u nás máte na co těšit.
Pokud budete mít jakýkoli námět na zlepšení našich služeb, rozšíření nabídky témat atd., neváhejte nás kontaktovat. Věřte, že si jakékoli zpětné vazby velice vážíme, pečlivě ji zvažujeme a snažíme se jí v maximální možné míře vyhovět.

Ing. Ondřej Hykš,
ředitel úseku vzdělávání ČSJ

Slovo ke dni

  • Vesnice, jak ji možná neznáte

    Lidé na vsi jsou prý konzervativní, zaostalí a možná i hloupí. Ano, tak o nich často smýšlí zejména město. Avšak mýlí se, jak ukázal i čerstvý průzkum Asociace malých a střeních podniků a živnostníků ČR. Vyšlo jim, že zemědělci jsou v digitalizaci dál než průmysl. K čemu nejmodernější technologie využívají? Například satelitní navigaci k zjišťování dat o svých pozemcích a pěstovaných plodinách. Sbírají informace všude tam, kde potřebují znát přesnou situaci online. Není pro ně ani neznámý pojem internet zvířat, i na venkově se daří umělé inteligenci... V rostlinné i živočišné výrobě se už bez systémů tzv. přesného zemědělství neobejdou. A to se venkované musí vyrovnat s překážkami, které v městských aglomeracích nemají, kupříkladu se špatným pokrytím vysokorychlostními internetovými službami nebo s horším přístupem k investičním...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Patentová ochrana v zahraničí prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci 19. červenec 2019

České podniky si stále častěji (nebo spíše – stále ještě nedostatečně) uvědomují, že ochrana průmyslového vlastnictví představuje jeden z nástrojů, jak úspěšně rozvíjet a inovovat výrobu a stát se úspěšným na globalizovaném trhu. Jednou z možností, jak ochránit nové technické řešení – vynález, je patentová ochrana. Pokud se pro ni přihlašovatel rozhodne, zpravidla nejprve žádá o národní patentovou ochranu. Ta však sama o sobě nestačí, neboť český patent platí jen v České republice a jinde v zahraničí toto patentované řešení může kdokoliv využívat a prodávat. Proto je vhodné získat patentovou ochranu i v zemích, kde je předpoklad, že chráněné řešení má tržní potenciál.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE