INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

0098Více než dvacet let se vedou spory o zavírací době v prodejnách potravin ve svátky či o nedělích. Argumentů pro i proti je hodně. Dnes je naprosto zřejmé, že argumentace směřovala a směřuje vždy ke zvýhodnění těch, kteří mají, respektive nemají, zájem a potřebu o svátcích prodávat, a to převážně z důvodu efektivnosti takového způsobu prodeje.

Ještě před rokem se zdálo, že tyto otevřené spory uvízly na mrtvém bodě a tím pádem se jejich řešení většinou přeneslo do sféry politických sporů. A co se nestalo? Došlo pro mne k málo pochopitelné skutečnosti, že se bude o tomto pro občana triviálním problému rozhodovat prostřednictvím zákonné iniciativy, předkládané střídavě ze strany podporovatelů a odpůrců svátečního prodeje. Jako by nebylo účelnější věnovat čas ve sněmovně tolik potřebné zákonné iniciativě, která by sloužila k podpoře podnikatelů v maloobchodě a v zájmu spokojenosti se službami obchodu přeneseně tedy i zákazníkům. U tohoto politiky vyvolaného problému jsem nikdy nepodporoval řešení zákonem a v různých parlamentních i mediálních diskuzích jsem dlouhé roky prosazoval a tvrdím dodnes, že o otevírací době má rozhodovat zákazník, nikoliv zákon. Pokud si zákazník přeje mít otevřeno v neděli a obchodník má dostatek kapacit a prostředků, aby mu to umožnil, nechť se tak stane a zákonodárci si myslí, co chtějí.

Je pravdou, že při hledání konečného řešení se za celou dobu vedení sporů nikomu nepodařilo shromáždit hodnověrné argumenty pro a proti. Stejně tak neproběhl mezi spotřebiteli žádný průzkum, který by zjišťoval, do jaké míry je prodej o svátcích rozhodujícím faktorem pro spokojenost zákazníka. A nyní, bohužel, přišlo nikým nečekané a nevítané zlo v podobě pandemie, s níž bohužel souvisí i omezení služeb občanům, včetně prodeje potravin.

Co tato nevyžádaná zkušenost přinesla? Zcela jasně se ukázalo, že nabídka služeb maloobchodu s potravinami je v naší republice nejen z pohledu podílu prodejní plochy na obyvatele, ale i z praktické zkušenosti z hlediska kapacity prodejen, dostatečná, i když se samozřejmě krajově liší. Maloobchodní prodej potravin ještě navíc absolvoval vynucený a velmi nesmlouvavý test, totiž zabezpečit potřebu omezení migrace obyvatelstva a tím i šíření pandemie, dosud nevídané a nedoceněné rány osudu, která nás postihla.

Jak už jsem ale uvedl, lze v mnoha ohledech z této situace vyvodit i prokazatelně pozitivní zkušenost. Zákazník se pod tlakem okolností začal více řídit rozumem než intuicí. Dovolím si v této souvislosti citovat klasické „užívej dne“, neb hodina mizí. Proč? Zákazník se při využívání služeb maloobchodu naučil více plánovat tak, aby se nedostal do sporu s předpisy, zbytečně se nevystavoval nebezpečí nákazy a zároveň v pohodě a s chutí nakoupil. Doba ho naučila svůj nákup naplánovat na dobu a místo, které mu přinese co nejméně problémů a zároveň naplní dostatečně jeho nákupní potřeby a zvyklosti. A v tom je také jádro pudla.

Ukazuje se a budoucnost to jistě potvrdí, že moderní a tím myslím i náročný zákazník se obejde bez nákupu ve svátek i o nedělích. Svou potřebu uspokojí bez větších problémů jak z hlediska množství, tak i kvality nákupu bez této řekněme mimořádné nabídky. Postavme se tedy jako znalci českého maloobchodu na stranu těch, co propagují neděli jako uzavírací den. Ti, kteří mne budou podezřívat ze snahy podpořit ryze český maloobchod, budou mít pouze částečnou pravdu. Jsem přesvědčen o tom, že zlá životní zkušenost přivede českého zákazníka k tomu, že skutečně začne užívat dne, protože mu pomalu, ale jistě hodina života rychle mizí. To prosím neberte jako katastrofický výhled, ale jako životní zkušenost, která stojí za zamyšlení.

Ing. Zdeněk Juračka, AČTO

Slovo ke dni

  • Nefoukalo, tak se přiložilo pod kotlem

    Zelená energie prý dostala ránu. V Německu totiž letos museli opět sáhnout ke spalování uhlí, protože větrné elektrárny nemohly dodat potřebné množství energie do sítě. Smutné číslo 27 představuje procento elektřiny z tepelných elektráren, tedy nejvyšší podíl z energetického mixu. Loni, kdy foukalo dostatečně, vítězily lopatky větrných elektráren. Ještě štěstí, že si naši severní sousedé nechali uhlí v rezervě, protože jinak by odsávali elektriku od nás a výpadky by nás neminuly. Co se bude dít, až bude odstaveno i jádro, si každý dokáže domyslet. Obnovitelné zdroje jsou sice IN, ale jejich slabinou je nevyrovnanost a nespolehlivost. EU tlačí na elektrifikaci individuální osobní dopravy, ale až dojde elektromobilům „šťáva“, bude šlapat jen na bicyklech a nebo prostě sedět doma. No, nechme se překvapit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Malým a středním podnikům chybí strategie v oblasti ochrany duševního vlastnictví Pomůže dotační program COSME FUND? 13. září 2021

O ochraně duševního vlastnictví musí každý malý či střední podnik uvažovat především jako o investici. Měl by proto zahrnout do svých úvah celý proces existence MSP počínaje jeho založením přes rozvoj, včetně případné zahraniční expanze, až po jeho předání následovníkům nebo prodej třetím osobám. To platí i pro rodinné podniky.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE