INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem
Firmy podnikající v České republice jsou opět na vzestupu. Tak zní výsledek letošního konjunkturálního průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) mezi německými investory v České republice. Z výsledku průzkumu vyplývá, že třetina respondentů hodnotí současnou hospodářskou situaci jako dobrou, polovina dotázaných očekává v roce 2011 další zlepšení.

V aktuálním vydání konjunkturálního průzkumu ČNOPK vyjádřilo 73 zúčastněných firem spokojenost se stavem českého národního hospodářství: 30 procent označilo současnou situaci jako dobrou, 58 procent jako uspokojivou. 46 procent respondentů počítá přitom s dalším zlepšením hospodářské situace a potvrzuje tak optimismus oficiálních předpovědí. Ještě více nadějí vkládají podniky do vývoje svých obchodních aktivit: 44 procent respondentů počítá s dalším zlepšením v tomto roce, pouze 11 procent se přiklání k opačnému názoru. Každý druhý podnik očekává růst tržeb, každý třetí pak vyšší zisk.

Výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer zdůraznil: „Výsledky našeho průzkumu ukazují, že většina německých firem zde podniká ráda. Aby tomu tak bylo i nadále, musí se toho ještě hodně udělat, a proto se ČNOPK bude i v roce 2011 zasazovat o strukturální reformy."

Výsledky průzkumu vykazují sice znatelně růstový trend, úroveň předkrizového roku 2008 však ještě není zdaleka dosažena. Zotavení exportně orientovaného českého národního hospodářství by mělo také v letošním roce záviset v hojné míře na impulsech, které budou vycházet z trhů nejdůležitějších obchodních partnerů v čele s Německem. Zhruba jedna třetina všech respondentů uvedla, že se objem vývozu do Německa v roce 2010 zvýšil. Šest z deseti podniků profituje navíc přímo či nepřímo z hospodářského rozvoje v Německu.

Česká republika se v hodnocení zemí v regionu střední a východní Evropy umístila již podruhé v řadě na druhém místě. První místo obsadila stejně jako v loňském roce Slovenská republika. Téměř žádnou změnu nedoznaly silné, ale ani slabé stránky České republiky jako z pohledu investorů: motivace, produktivita a kvalifikace zaměstnanců byly hodnoceny jako chvalitebné až dobré. Pouze jeden rámcový faktor se znatelně změnil: „politická stabilita" je po volbách v květnu 2010 hodnocena výrazně lépe.

Zneklidňující je ovšem skutečnost, že zhruba 30 procent respondentů by dnes v České republice již neinvestovalo. To je znatelně více než v předchozích letech. Rozhodujícími faktory pro tento vývoj je pravděpodobně špatná platební morálka a nedostatečná právní ochrana v České republice. Obě uvedené rámcové podmínky byly respondenty zároveň označeny jako velmi důležité. Němečtí investoři by si dále přáli větší transparentnost při zadávání veřejných zakázek. Efektivitu veřejného sektoru hodnotilo mnoho respondentů stejně tak jako v předešlých letech negativně.

Mnoho zahraničních podniků si i nadále přeje přechod na společnou evropskou měnu. Dvě třetiny respondentů se opět vyslovily pro zavedení eura, téměř nikdo však nepočítá s měnovou konverzí před rokem 2020. Jak ale ukazuje první místo Slovenska, vyplatilo by se zavedení eura také v České republice. Česká republika sice dosud obhajuje svou výbornou pozici v rámci regionu, konkurence je však stále silnější.

(tz)

Slovo ke dni

  • Stát proti soukromé osobě: opět prohrává

    I když vládě Andreje Babiše nelze upřít velkou snahu ochránit Českou republiku před důsledky nákazy koronavirem a co nejméně poškodit ekonomiku, výsledek není uspokojivý. Právnické a fyzické osoby ukazují, že mohou jednat lépe, rychleji, operativněji, účinněji. To jsem si znovu uvědomil, když jsem četl zprávu o webové aplikaci s přehledem volných míst na očkování proti COVID-19. Vytvořil ji programátor Marek Sušický s kolegou poté, co dlouho sledoval nečinnost a nemohoucnost státu. Platforma slouží veřejnosti už měsíc a sklízí zasloužený potlesk. Uvádím jen jeden konkrétní příklad, ale člověk by jich jistě našel víc. Prostě platí, že soukromá iniciativa lidí tvoří obrovskou sílu, kterou by měla naše společnost lépe využívat. Jsem přesvěčen, že méně restrikcí, omezování  a zasahování do běžného života občanů nepředstavuje správou cestu k...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2021

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

EON EG 2017 107  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

karabec 2

Rozhodčí řízení jako efektivní způsob řešení sporů o doménová jména 4. únor 2021

Stálý Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky působí jako nezávislý orgán pro rozhodování sporů nezávislými rozhodci podle předpisů o rozhodčím řízení (dále jen „Rozhodčí soud“). Tento Rozhodčí soud je mimo jiné také sudištěm pro spory o doménová jména .cz, přičemž řešení těchto sporů Rozhodčím soudem probíhá v současné době na základě Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidel alternativního řešení sporů, která jsou v platnosti od 25. 5. 2018.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE