INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

kriz pavel stNení nic krásnějšího než procházka lesem. Nač z nás kdo v takové chvíli myslí? Někdo vůbec na nic, jiný vnímá uklidňující, nenahraditelnou přírodu. Další si vybaví třeba krásný starý nábytek ze dřeva, kterým má jeho pří­tel zařízenou firemní kancelář a kterému se nevyrovná žádná dřevotříska a lamino, nebo si vzpomene na židle a postele z masivu, jež se do našich domovů zase vracejí. Jiný se v mysli vrací ke svému známému tesaři, který umí krovy střech jako nikdo. Také české dřevěné hračky mají svůj základ v lese. A mnohé pily, které známe z dětství, stejně tak jako stolařství či truhlářství, by bez bohatých lesů nemohly být. Avšak – les je složitý organizmus a vyžaduje péči a ohleduplnost. A průmysl a služby odvíjející se od materiálu, jehož zdrojem je les, potřebují dobré podnikatelské prostředí. Také odpovídající zákony, předpisy i vize. Statný strom nevyroste za rok, ale během pár měsíců může ztratit svou sílu. Toto všechno odborníci patřící do Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR vědí. Více Ing. Pavel Kříž, prezident:

Koho vaše profesní uskupení sdružuje? Jak lze charakterizovat segment, který je v centru zájmu konfederace, pro jaký typ firem fungujete?

Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR je platformou pro firmy podnikající v lesnictví, zpracování dřeva a výrobě nábytku. Zastupuje zájmy sdružení a asociací, mezi které patří Asociace českých nábytkářů, Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství, Sdružení dřevozpracujících podniků, Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu a Svaz českých a moravských výrobních družstev. KLDS tak jako jediná organizace v ČR pokrývá takto širokou bázi firem a jejich potřeb. Určitě máme co řešit, už proto, že nás není málo a že jde o odvětví, která nelze postavit na nohy ze dne na den.

Co je cílem vašich aktivit?

Naší prioritou je zajistit rozvoj tuzemského zpracování dřeva a rozvoj konkurenceschopnosti celého oboru ve prospěch českých firem a obyvatel České republiky. Chceme, aby dříví, které zde roste, na čemž se podílely minulé generace obyvatel, přinášelo užitek i těm budoucím. Chceme, aby se ČR stala zemí, která neexportuje surové dříví, ale pomáhá firmám v rozvoji jeho zpracování. Naše evropské prvenství v exportu surového dříví musíme nahradit prvenstvím v účinnosti jeho zpracování. K tomu aktivně přispíváme nejen konkrétními návrhy v rámci RHSD ČR a v rámci pracovních skupin ministerstev, ale i přímou komunikací se státním podnikem Lesy ČR.

Jaké jsou vaše hlavní priority pro rok 2016?

V roce 2016 budeme dál přesvědčovat vládu a odpovědná ministerstva, že není nutné podporovat zahraniční investice, když v ČR existuje dostatek kapacit připravených zpracovat dříví vytěžené v ČR. Stačí jenom změnit současný systém distribuce dříví a podpořit tuzemské vlastníky lesa v jejich snahách o racionální prodej dříví místním zpracovatelům. Zpracovatelé dříví jsou připraveni zvyšovat kapacitu výroby, mají zakázky, ale schází jim dříví i v situacích, kdy je ho na trhu přebytek.

Obtíže, které provázejí váš obor a trápí vaše členy, se dají asi lehce pojmenovat...

Největší a zároveň aktuální problém vidíme v nekoncepčnosti vlády v přístupu k oboru zpracování dřeva. Není možné na jedné straně deklarovat podporu tuzemskému zpracování dřeva a na straně druhé podporovat nové zahraniční investice. To by dávalo logiku jenom v případě, že by v České republice byl nedostatek zpracovatelských kapacit, to ale není pravda. Současný přístup vlády a její hospodářské politiky je pro firmy v oboru likvidační.

Na co jste naopak za dobu svého působení nejvíce hrdi?

Tak určitě na firmy ve všech oblastech zpracování dřeva, lesnictví a nábytku, které navzdory horším podnikatelským podmínkám ve srovnání se zahraničím dokážou překonávat překážky a uplatňovat své záměry ve prospěch svých zákazníků.

            Většina českých firem si zaslouží obdiv za to, že ještě podnikají, vyrábějí a jsou v ČR dobrými zaměstnavateli.          

(red)

 

Slovo ke dni

  • Proti neviditelnému nepříteli

    O tom, že na bakterie zabírají antibiotika stále méně, už asi slyšel každý. S vynálezem penicilinu jsme sice porazili mnoho nebezpečných nemocí, ale s jeho stále častějším používáním si vytvořili nový problém. Jmenuje se antibiotická rezistence a hrozí, že brzy vyvolá naprostou katastrofu. Tyto látky nepříjímáme pouze v podobě tablet nebo injekcí, když chceme porazit zánět, ale do těla se dostávají i jídlem. Hospodářská zvířata totiž rovněž přijímají veterinární přípravky s antibiotickými účinky, a to dokonce i preventivně, tedy z důvodu, aby nedostala bakteriální infenci. Zůstanou v mase, mléce, vejcích i jinde v prostředí. V České republice si odborníci uvědomili problém už dávno a dokonce na vládní úrovni s ním začali bojovat. Pro příští léta jsme přijali už druhý akční plán s názvem "Národní antibiotikový program 2019 - 2022....

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

Jak je to dnes s výukou základů ochrany duševního vlastnictví v České republice? 16. duben 2019

Výuka základů ochrany duševního vlastnictví, zejména se zaměřením na ochranu průmyslového vlastnictví, není ve vzdělávacím systému v ČR až na výjimky pevně a systematicky zakotvena. V tomto smyslu je třeba vyzdvihnout iniciativu představitelů škol a vyučujících na všech úrovních, kteří v rámci možností tuto výuku realizují a seznamují žáky, studenty a posluchače se základními principy ochrany duševního vlastnictví. Snahou Úřadu průmyslového vlastnictví je všemi dostupnými prostředky podpořit každou aktivitu v tomto směru formou konzultací, kurzů i výukovými materiály.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300

INZERCE