INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Hranice mezi činnostmi a pravomocemi účetních a daňových poradců nebývají obecně považovány za příliš ostré. V běžné praxi proto často dochází k případům, kdy účetní vykonávají práci náležející daňovým poradcům a naopak. Stav, který zpočátku vypadá poměrně nevinně, může mít ale ve výsledku nepříjemné až závažné důsledky pro klienta i pro účetního či daňového poradce. Právě přesah práce účetních a daňových poradců a jejich související odpovědnost za práci byla ústředním tématem konference Komory certifikovaných účetních (KCÚ) - „Bude hrana mezi účetnictvím a daněmi ostřejší?“ - pořádané v prostorách barokního refektáře kláštera dominikánů v Praze.

Náplň práce účetních v rovině OSVČ spočívá zejména v poskytování účetního poradenství a vedení účetnictví, případně daňové evidence v rámci právních předpisů. Může současně účetní sestavovat daňová přiznání za svého klienta? Nikoliv, neboť zpracování daňových přiznání do rozsahu jeho živnostenského oprávnění nespadá.

Jakým způsobem se tedy ale zachovat, pokud po svém (externím) účetním bude klient požadovat zpracování daňového přiznání? Morální dilema pro účetního, které však může mít i nemalé právní důsledky. „Pokud klient bude chtít od svého účetního, který není zároveň daňovým poradcem, zpracovat daňové přiznání, měl by ho účetní sám upozornit na to, že tato činnost není v rozsahu s jeho živnostenským oprávněním, a proto s sebou nese jistá rizika. Případné chyby vzniklé při zpracování daňového přiznání účetním obvykle nepokryje jeho pojištění odpovědnosti, a klient i účetní se mohou snadno dostat do nepříjemné finanční i právní situace,“ upozorňuje Jan Molín, předseda etické komise KCÚ, jenž se na konferenci ve svém příspěvku věnoval právě profesní odpovědnosti účetních a daňových poradců. Ta je také spojena s naplňováním profesní etiky a dodržováním etického kodexu profesních organizací. Pro certifikované účetní je naplnění etického kodexu povinné a váže se na ně disciplinární řízení, přičemž Komora certifikovaných účetních má od roku 2016 nový etický kodex o deseti zásadách. KDP ČR má taktéž svůj etický kodex, který však povinný pro všechny daňové poradce není. Z právního pohledu však může mít práce účetních i daňových poradců spojení až s jejich trestní odpovědností, neboť mohou být pachatelem nebo účastníkem s profesí souvisejícího trestného činu (např. zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění nebo zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby).

Daňový poradce vést účetnictví svému klientovi může, musí však být navázáno na poskytování daňového poradenství. V případě, že daňový poradce, který nemá příslušné živnostenské oprávnění k vedení účetnictví, vede účetnictví, aniž by současně poskytoval daňové poradenství a dojde při zpracování účetnictví k nějakému pochybení, nastává stejná situace jako u účetního, který zpracovává daňová přiznání – samostatné vedení účetnictví není kryto oprávněním k výkonu daňového poradenství, není v rozsahu činnosti, které poskytuje související zákon a daňový poradce musí nést plnou odpovědnost za svá úmyslná i neúmyslná pochybení (a ta nejsou kryta pojištěním daňového poradce).

Navazující částí konference bylo vystoupení zástupců Ministerstva financí ČR kteří představili prvotní úvahy směřující k revizi současných právních předpisů v oblasti účetnictví – výhled směrem k roku 2022 a spuštění odborné diskuse nad koncepcí případných změn – a k revizi zákona o daních z příjmu ve věci zdaňování účetních jednotek sestavujících účetní závěrku v souladu s IFRS.

O Komoře certifikovaných účetních

Komora certifikovaných účetních je profesní organizace s mnohaletou tradicí. Je základnou pro profesní účetní, kteří se v ní sdružují po absolvování systému certifikace popř. získání obdobné kvalifikace v jiné z členských organizací International Federation of Accountants (IFAC).

O profesním účetním

Absolvent certifikace je držitelem profesního diplomu získaného na základě složení osmi, resp. třinácti odborných zkoušek (dle stupně certifikace) doplněných o několikaletou odbornou praxi. Profesní účetní se hlásí k naplňování etického kodexu a svoji kvalifikaci si udržují systémem kontinuálního profesního vzdělávání.

(tz)

Slovo ke dni

  • Červ, bez červa, s červem... Dobrou chuť!

    Člověk má v životě ochutnat všechno. Jak se praví v bibli: Vše vyzkoušejte, toho dobrého se přidržte! Jako kluk jsem nikdy nepřistoupil na sázku, že nepřekousnu žížalu. Teď jsem dostal nabídku nového pokrmu z červů. Neodmítl jsem a udělal dobře. Přišel mi sáček od firmy WORM UP plný moučných červíků Pražených a kulinářsky dochucených solí a chili. Myslel jsem si, že jídlo z čeledi bezobratlých bude vypadat jako normální pečivo. Totiž že se surovina usuší, umele a patřičně vytvaruje, pak nechá zapéct jako pizza. Jenže pochoutka si na nic nehraje. Skutečně máte na talíři moučného červa, který se však nehýbe, je do bronzova upražený a při skousnutí chroupe. Navíc skvěle chutná a je plný bílkovin. Ne že bych larvy vyměnil za vepřový řízek, hovězí svíčkovou, nebo grilované kuře, ale jako mňamku k televiznímu seriálu, proč ne?

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

První zkušenosti s novelou zákona o ochranných známkách 19. září 2019

Novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, vstoupila v účinnost 1. ledna 2019. Hlavním důvodem změny zákona byla nutnost přenést do národní právní úpravy ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „směrnice“).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE