INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 19. rokem

pošta pp kopiePropojení obchodní obslužnosti venkova se službami pošty je velmi dobrým krokem pro zachování stability služeb a lepší budoucnosti našeho venkova, i když to není v Česku nic nového. Coop ale i další maloobchodní prodejci to řeší přibližně deset let a to se střídavými úspěchy.

S největšími problémy jsme se potýkali při sjednocování pohledu a z toho plynoucího postupu partnerů na nastavení zásadních a neoddiskutovatelných pravidel pro pokud možno plnou spokojenost a bezporuchovou funkčnost obou stran. 

V našem případě to bylo bezporuchové zajištění chodu prodejny, která spojila své služby se službami poštovními. Dost mi to připomíná potíže se sjednocením pohledů příslušných institucí a hledání cest v případech, kdy se v některých případech stává maloobchodní prodej veřejnou, tedy dotovanou službou. I na tento problém není ve státní správě stejný pohled a momentálně se o jeho sjednocení pokoušíme přes jednání s Asociací krajů.

Jedním z největších problémů je řešení vzájemných smluvních vztahů tak, aby překonaly mnoho dosud neřešených situací. Jednu z nich si dovolím uvést. Málo řešitelný problém vznikne, když je funkčnost obou subjektů narušena, např. ekonomickým problémy u majitele prodejny. Stává se, že jediným možným řešením je uzavření prodejny a samozřejmě vznikne zásadní otázka, co se službami pošty. Problémy bývají i další. Jedním z nich je otázka mzdového ohodnocení zaměstnanců prodejny, které se dosti zásadním způsobem liší od odměňování zaměstnanců pošty a podobně.

Ing. Zdeněk Juračka, předseda AČTO

 

Slovo ke dni

  • Ruská mise

    Čeští podnikatelé vedeni prezidentem republiky vyrazili na východ (znovu) objevovat velký ruský trh. Cesta míří logickým směrem, protože všemi ostatními směry je vzájemný obchod mnohem složitější. Není pochyb, že Slované si rovněž lépe rozumí, jsou si povahově bližší a mají i na co navazovat. Značka Made in Czechoslovakia má v Rusku a všech postsovětských státech stále svůj zvuk, neboť spousta výrobků s takovým označením tam dosud stále funguje. Jistě, už nejsme spojeni smlouvami jako za dob Rady vzájemné hospodářské pomoci, mnoho se změnilo, ale stejně tak mnoho pout přetrvává. A máme co nabídnout. S jakými výsledky tato mise skončí, to zatím nevíme. Ale jsem přesvědčen, že má všechny předpoklady dobře uspět. Držím palce, je to v zájmu obou zemí!Pavel Kačer

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2017

INZERCE

Partneři

Generální partner:

TOSlogo 172

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

gascontrol 175logo KOB

Vyšlo u nás 

 

Partneři plus:

tsoft VSPAP 160 EON EG 2017 107
         

Partneři:

logo-grada3 logo_zts_87_2 ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

Hlavní odborný partner: logo-npk Odborní partneři: csj105 sok67 cia 60 svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105

INZERCE