INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

KZPS ČR image001 kopieNení pochyb o tom, že stres může negativně ovlivňovat i práci profesionálů v řadě odvětví a to i tam, kde to může být velmi nebezpečné – v dopravě. Nakolik ovlivňují náročné životní situace a stres řidiče mezinárodní kamionové dopravy a autobusů?

Na tuto problematiku se zaměřili z nejrůznějších úhlů pohledu účastníci kulatého stolu v rámci II. etapy projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému. Tento projekt organizuje Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR s ČMKOS jako partnerem.

Setkání představitelů zaměstnavatelů, tedy středních i malých dopravních firem, zástupců odborů reprezentujících zaměstnance, tedy řidiče, které ke kulatému stolu pozvali specialisté projektu, Dr. Lubomír Ondroušek za KZPS a Ing. Václav Švarc za ČMKOS, vycházelo z úvodní přednášky odborného lektora PhDr., Mgr. Jiřího Fišera, CSc., akreditovaného dopravního psychologa MD ČR a soudního znalce. A z jakých úhlů bylo na téma stres zacíleno? Předně jaká je náročnost povolání profesionálního řidiče, co je stres, jaké jsou jeho příčiny a důsledky, jaké faktory jej ovlivňují, a jak se vlastně stres projevuje u řidičů kamionů a jak u řidičů autobusů, neboť zde jsou dosti rozdílné podmínky práce řidiče. A nakonec se hovořilo o tom, jaká je prevence proti stresu či jak působit ve firmách. Vše bylo v diskusi konfrontováno postřehy a zkušenostmi lidí z praxe. Smyslem pak bylo v závěru navrhnout určitá zobecnění, jak se stresem bojovat, ale hlavně jak jeho vzniku předcházet.

lista 1

Stres v profesi řidiče je i podle řady průzkumů i praktických poznatků v dopravních firmách až z 90 % příčinou vážných problémů. Je tedy na místě, aby se ve firmách dbalo na častější neformální setkávání managementu s řidiči, což se jistě více daří tam, kde jich je několik desítek ve srovnání se stovkami zaměstnanců u velkých dopravců. Ale jak se v debatě ukázalo, i v takovém případě existují možnosti stres rozpoznávat, dobrat se k hlavním příčinám a často i napomáhat k jeho překonávání a odstraňování. Jde to tam, kde vedení dbá o pravidelnou komunikaci s řidiči, kde se mohou vyslovit ke všemu, co by bylo třeba zlepšit. Někdy to mohou být vážné problémy, avšak i pouhé drobnosti, ať již se to týká organizace dopravy, připravenosti vozidel, komunikace s dispečery a řady dalších oblastí. Ve firmách, kde se tak děje, je situace mnohem lepší, když se vedení opravdu snaží všechny podněty řešit, na zcela jinou úroveň se dostávají i vnitrofiremní vztahy. A jak známo, vše souvisí se vším. Pro každou profesi, tedy i řidiče, je důležitá pohoda v praxi.

SacmHodně se v diskusi hovořilo o tom, co vše negativně ovlivňuje psychiku řidičů. Nejvíce snad problémy vzniklé ve vztahu řidič a rodina, řidič a nadřízení, v autobusové dopravě navíc i řidič a cestující, kde někteří dopravci uvedli z praxe až neuvěřitelné případy. Třeba takový, jak cestující vystresovali řidiče až natolik, že v zahraničí již nebyl schopen vozidlo řídit a musel vyhledat odbornou pomoc. Jak lze vlastně ověřit psychickou individualitu jednotlivých řidičů? Existují samozřejmě speciální testy, ovšem nakolik jsou plně vypovídající, když už samotné jejich podstoupení je pro mnohé řidiče stresující? Také tady zazněl z praxe zajímavý poznatek z jedné menší firmy, když při jednom z testů doslova bouchlo hned několik řidičů. Psycholožka provádějící testy doporučila těmto řidičům projít si testy v klidu ještě před tím, než je podstoupí znovu. Když se tak již mělo zhruba po 40 minutách stát, psycholožka řidičům oznámila, že již mají testy za sebou. Nikdo z nich totiž netušil, že v nestřežený moment již vše běželo naostro. Každopádně, a na tom se v závěru přítomni přece jen shodli, by se testy neměly ve firmách podceňovat, neboť z nich získávají zaměstnavatelé do určité míry důležité informace.

Co vše může ještě stres vyvolávat? Jeden z průzkumů například prokázal, že až z 98 % může stresovat řidiče kamionu již samotný fakt, že je člověk sám daleko od domova. A když není navíc dokonale jazykově vybaven, dostává se mnohdy do nepříjemných situací, které sice může řešit pomocí komunikace s dispečerem, ale ani to není vždy záchrana. Když se pak z SMS dozví například o nějakém problému v rodině, může stres vyústit třeba v nehodu. Jinou příčinou stresu může být jednání a chování cestujících v autobusové dopravě. Pokud řidič na každé zastávce musí nově příchozím cestujícím sdělit důvod, proč má zpoždění, některý toho má po šesti, sedmi zastávkách plnou hlavu. Pak už jen záleží na jeho povaze, kolik toho ještě snese… Některý dokáže stále trpělivě a s úsměvem komunikovat i v takové situaci, jiný by byl už nejraději na konečné či lépe doma, nu a třetí se brání mlčením. Podle odborníka - psychologa se nejlépe pro profesi řidiče hodí introvert. Jenže jsou situace, kdy se z něho rázem stává cholerik… Doprava je zkrátka náročný obor.

Pohled na účastníky Kulatého stolu

Pohled na účastníky kulatého stolu

Jak v některých firmách řeší komunikaci vedení s řidiči, aby poznávali jejich problémy a rozpoložení i to, zda nepříjemné soukromé záležitosti u nich nevyvolávají stres, jsme si ověřovali v malé anketě. V ní odpovídali na tři otázky dva představitelé dopravních společností, Marie Průchová, personální ředitelka společnosti ICOM Transport, a. s. Jihlava a Karel Toman, ředitel autodopravy ČEDOK, a. s. Praha.

Jaké máte ve firmě poznatky o řidičích z pohledu rodinného zázemí, jejich názorů a chování?

Průchová: Tady záleží hodně na dispečeru, který je s řidiči nejvíce ve spojení. Pokud zjistíme, co by mohlo negativně ovlivnit psychiku řidiče, pomáháme třeba změnou pracovního prostředí. Některým řidičům jsme v tíživé rodinné situaci umožnili přejít z kamionové dopravy na dopravně obslužnou, v jednom případě jsme řidiče přeřadili na trasu, kde bydlí, aby již od čtyř ráno mohl v pohodě vyjet… To umíme i v rámci koncernu tak, abychom řešili individuální potřeby řidičů v případě rozvodu, péče o děti a podobně.  

Marie Průchová

Marie Průchová, personální ředitelka společnosti ICOM Transport, a. s. Jihlava

Toman: Máme dvacítku řidičů, kteří jezdí převážně do zahraničí a ve firmě působí od 5 do 20 let, takže známe i jejich rodiny. To nám na druhé straně umožňuje pomoci těm z nich, kdo se dostanou do nepříjemné situace. Když například jedné řidičce vážně onemocněla maminka, mohla využívat soukromě služební telefon i ze zahraničí a přizpůsobovali jsme jí pracovní podmínky tak, aby měla více času řešit tyto záležitosti.

Provádíte pravidelně pohovory s řidiči?

Průchová: Organizujeme pravidelná setkání vedení se zaměstnanci, kde jsou seznámeni s ekonomickými výsledky, plánovanými investicemi, ale je zde dáván dostatečný prostor k diskusi o všem, co by řidiči uvítali v rámci zlepšení pracovních podmínek. Důležité je, že z námětů nic nezapadne. Vše se zaznamená a skutečně řeší. Proto lidé hovoří o všem, co je trápí, když to má smysl… Toman: Kdykoli se naši řidiči vrátí z trasy, probíráme s nimi podrobně vše, od vozidla, průběhu přepravy, prostě debatujeme na přátelské bázi. Mám stálou partu řidičů, a je-li třeba záskok, i na to je opět ověřená skupina lidí.

Vidíte někdy u řidičů rozdíl mezi výsledky testů a jejich praktickým počínáním za volantem?

Průchová: Nehodovost vedeme spíše statisticky, a abychom ji porovnávali s výsledky psychotestů, to by musel být daný řidič opravdu náhle problémový.

Toman: U starších řidičů se testy provádějí hůř, vždyť nejsou zvyklí brouzdat na tabletech, chytrých telefonech. Pokud však jde o přístup ke klientům, mají lepší vystupování, jsou přátelštější, a jak jsem již zmínil v diskusi, máme šikovnou psycholožku, která s nimi testy provádí tak, že svým přístupem odbourá jejich obavy z práce s počítačem a testu samotného.

Karel Toman kopie

Kulaté stoly pokračují dál. Podle jednoho z jejich organizátorů a specialisty projektu Dr. Lubomíra Ondrouška, 1. místopředsedy Společenství autodopravců Čech a Moravy, se jich do konce roku 2017 a v průběhu roku 2018 uskuteční ještě nejméně deset a proběhne rovněž čtrnáct informačních seminářů především pro řidiče. Zobecnění získaných poznatků a jejich přínos bude prodiskutován na odborné konferenci BP Doprava, která se uskuteční koncem roku 2018.

Karel Toman, ředitel autodopravy Čedok, a. s. Praha

připravil Jiří Novotný

Slovo ke dni

  • Budeme moci zase stavět?

    Stavební právo v České republice je na straně těch, kteří nechtějí stavět. Komu může potenciálně vadit budoucí objekt, dokáže jakoukoli novou realizaci zpomalit, či dokonce úplně zastavit. Zejména infrastrukturní stavby mají tu smůlu, že vždy se střetávají se zájmy ohrožených druhů zvířat a rostlin, a jejich obhájci mají v podstatě u soudu právo veta. Proto můžeme považovat za malý zázrak, že i u nás přibývají další kilometry silnic, budovy a různé technologické objekty. Sice velmi pomalu, v méně než nutném rozsahu, ale přece. Situace by se však mohla zlepšit. Novela stavebního zákona, kterou připravuje MMR ČR, má po legislativní stránce přípravu staveb zjednodušit. Věřme, že pak zájmy lidí budou mít stejnou váhu jako právo syslů nebo konvalinek vegetovat kdekoli. A že rozumný kompromis se bude hledat snáz než dosud.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

logo KOBTOSlogo 172

 

Partneři plus:

tsoft   EON EG 2017 107
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300

INZERCE