INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

hospPouze 15 procent nových pracovníků v malých restaurací má odpovídající kvalifikaci. To je větší problém, než přebujelá administrativa a mimořádná konkurence v oboru. Česko je rekordmanem v počtu hospod, zatímco ve Velké Británii vychází jedna hospoda na 780 obyvatel, u nás je jedna provozovna na pouhých 265 obyvatel.

Přesto vzniklo v minulém roce nejvíce restaurací za posledních pět let. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) předkládá v rámci své aktivity Moje restaurace výroční průzkum a analýzu o podnikání malých restaurací. Průzkum zpracovala agentura Ipsos na vzorku 300 malých hospod.

„Moje restaurace“ je bezplatná platforma určená majitelům a provozovatelům malých restaurací a výčepů provozovaná AMSP ČR s cílem udržení a rozvoje malých restaurací a ubytovacích zařízení, jakožto základny regionálních služeb měst a obcí, rozvoje venkova a turistického ruchu.

Pohostinství zaujímá v našem podnikatelském prostředí významné místo. Zaměstnává velký počet osob, odvádí do státního rozpočtu nemalé prostředky a je historicky součástí společenského života Čechů. Z tohoto důvodu nelze jeho potřeby přehlížet. Celkový počet restaurací, výčepů a dalších stravovacích provozoven v ČR je přibližně 40.000, což v přepočtu na počet obyvatel vychází jedna hospoda na 265 obyvatel. Podobné je to ještě v Rakousku, kde je 280 obyvatel na jednu provozovnu, ale v Německu je to již 501 obyvatel, v Polsku 575 obyvatel a ve Velké Británii dokonce 780 obyvatel.

To je s přihlédnutím ke kupní síle v porovnávaných zemích jedním z důvodů, proč u nás obor stravovacích služeb zaznamenával v minulosti největší úbytky nových provozoven. Zlom nastal až v posledních dvou letech, kdy vzniklo více restauračních provozoven, než kolik jich zavřelo. V roce 2017 dokonce zahájilo 3783 nových hospod, což je za posledních pět let nejvíce.

Čísla vysoké fluktuace podnikatelů ve stravovacích službách potvrzuje i aktuální průzkum, ze kterého vyplývá, že zatímco 53 % provozovatelů si udržuje stabilní nebo mírně rostoucí úroveň tržeb, 47 % jich má problémy a 6 % uvažuje o ukončení činnosti. Největším problémem se stává jednoznačně nedostatek personálu, následuje administrativní zatížení a vysoké DPH. Z byrokratické zátěže vadí hlavně legislativní změny, časté kontroly státních úřadů, ale i povinnosti spojené s náborem nových lidí. Jako významný problém uvádějí zejména menší provozovny rovněž extrémně nízké ceny, za které hypermarkety prodávají alkohol.

“Podle informací, které máme od hospodských a restauratérů je nedostatek personálu nebo jeho nízká kvalita opravdu velký problém stejně jako nedávná série legislativních změn, které se mnohých z nich bytostně dotkly. Přebujelá byrokracie jak na celostátní, ale i místní a krajské úrovni taktéž brzdí rozvoj pohostinství. To ale přitom v naší zemi hraje významnou ekonomickou i společenskou roli, dělá naši zemi unikátní. Proto se snažíme tento obor podporovat a očekáváme to samé od politické reprezentace“, komentuje Tomáš Mráz, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje, který dlouhodobě podporuje zachování české pivní kultury a zvyšování konkurenceschopnosti pohostinství.

K tomu doplňuje Eva Svobodová, ředitelka AMSP ČR: „Zejména venkovské hospody trpí tím, že hypermarkety ve městech prodávají nápoje v nebývalé míře za podnákladové nebo podnákupní ceny, což se pak projevuje tím, že obyvatelé malých obcí si tam nakoupí lahvové pivo, které konzumují se svými sousedy v garážích, aniž by je navíc trápil třeba protikuřácký zákon. Místní hospody potom skomírají.“

Překvapivě jen 8 % podnikatelů tvrdí, že by jim pomohlo zrušení zákazu kouření, ačkoliv 36 % podnikatelů uvádí, že jim v důsledku protikuřáckého zákona klesla návštěvnost. Téměř polovina provozovatelů potvrzuje, že v případě zmírnění zákona by byla připravena vybudovat speciální kuřácké prostory.

Kritickou situaci v personálu dokresluje fakt, že pouze 15 % nových pracovníků v oboru má odpovídající kvalifikaci. Firmy si poté musí personál přeškolovat, 87 % podnikatelů si rekvalifikaci pracovníků zajišťuje samo, jen malá část využívá externích školení. Naopak 38 % podnikatelů ale využívá kurzů pro seznámení s novými trendy v oboru.

Cena a kvalita jsou nejčastějšími důvody, proč podnikatelé v oboru pohostinství mění dodavatele. Poměrně konzervativní jsou ale u značky piva, kdy se ke změně odhodlalo v posledním roce jen 11 % živnostníků. Naopak u dodavatelů surovin se změny nebála třetina z nich.

Viliam Sivek, generální ředitel Sivek Hotels a předseda Fóra cestovního ruchu ČR uvádí: „Zásadním problémem českého pohostinství je absolutní nedostatek odborného personálu. Atraktivita učňovského oboru „kuchař“ je téměř nulová a vyřešení problematiky učňovského školství, včetně popularizace oboru, je jeho existenční nutností. Bude-li současná situace pokračovat, tak řada hospod pro nedostatek kuchařů zavře.“

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR shrnuje: „Jsme v situaci, kdy se zcela začíná míjet profil absolventů s potřebami trhu práce. Prakticky v každém odvětví musí zaměstnavatelé přeškolovat nové zaměstnance, což obnáší velké náklady, úsilí a čas. Pro malé firmy to je dnes největší bariérou jejich růstu a potvrzuje se to i v oboru pohostinství. Řešením je zaujmout žáky už na základních školách doplněním praktické výuky a propojení středních škol s praxí. O problému všichni vědí, všichni o něm mluví, ale nic podstatného se neděje“ a dodává, že AMSP ČR navrhuje změnu pojetí předmětu ZŠ ‚Člověk a svět práce‘ a zahajuje regionální propojování firem, škol a obcí.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Konopí místo tabáku

    Svět se mění. Kanada jako první vyspělá země G7 legalizovala rekreační užívání konopí. Naopak velmi tvrdě vystupuje proti kouření tabákových výrobků. Zapálit si jointa marihuany tedy půjde bez problémů, s cigaretou se kuřák na veřejných místech se zlou potáže. Chápání, co je škodlivé a co prospěšné, se ve společnosti mění. Tabák byl zpočátku brán jako lék, později jako „mužská záležitost“, aby nakonec skončil na černé listině drog, kterou jsou tolerovány pouze ve velmi omezené míře a především z ekonomických důvodů (spotřební daň tvoří podstatnou část rozpočtových příjmů). Na konopí panuje celá škála názorů od vysloveně negaativních až po schvalující a doporučující. Nepochybně má silné léčebné účinky a může úspěšně konkurovat chemickým farmakům. Ale právě pro tyto mimořádné vlastnosti by se nemělo by zneužívat jako univerzálné...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

logo KOBTOSlogo 172

 

Partneři plus:

tsoft   EON EG 2017 107
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300

INZERCE