INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

prDo Prahy se sjeli ekonomičtí diplomaté České republiky z celého světa. Shodli se, že v exportu i ekonomické diplomacii je třeba stanovit jasný směr i gesce. Úspěchy a výsledky českých mozků a firem ve světě je třeba umět co nejlépe prodat.

Tak, aby z toho měli užitek všichni obyvatelé České republiky. I to zaznělo na Konferenci ekonomických diplomatů a ředitelů zahraničních kanceláří agentury CzechTrade, která se od pondělí 25. června koná v Praze. Pořádají ji Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a agenturou CzechTrade.

Od pondělního slavnostního zahájení, tradičně v sídle Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci, stihlo sto padesát ekonomických diplomatů a zahraničních zástupců agentury CzechTrade projednat otázky spojené s budováním jednotné zahraniční sítě. Součástí akce byly i dvoudenní B2B rozhovory s exportéry, které do dnešního dne využily stovky firem. Ve středu a ve čtvrtek se těchto setkání se sto padesáti odborníky ze stovky různých teritorií na pražském výstavišti PVA EXPO Letňany zúčastnilo na čtyři sta českých firem a uskutečnilo se zde celkem 2500 konzultací.

"Jsem potěšena, že zájem o export ze strany našich firem i v tomto, z hlediska zahraničního obchodu poněkud turbulentním roce, významně roste, a to především mezi malými a středními podniky. Jak jsem měla možnost na konferenci poznat, čeští exportéři se živě zajímali nejen o evropské trhy, ale mají výraznou chuť exportovat i do mimoevropských teritorií. Konference ekonomických diplomatů je tak vynikající příležitostí, jak předávat aktuální informace a exportní příležitosti našim vývozcům, kteří je tolik potřebují pro svůj další rozvoj a angažmá na mnohdy náročných zahraničních trzích, ale i jak vytvářet a budovat nové vztahy mezi podniky a zástupci státní správy, které v budoucnu přinesou prosperitu nám všem," uvedla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.

"Pro Ministerstvo zahraničních věcí je ekonomická diplomacie prioritou. Důkazem je i výroční hodnocení zastupitelských úřadů v ekonomické agendě – nejlepší hodnocení mělo letos více než 60 procent zastupitelských úřadů i díky velmi pozitivnímu ohlasu od firem a firemních asociací. Připravujeme rozšíření zahraniční sítě v Sahelu a posílíme podporu českých firem v Ománu. V loňském roce byla otevřena nová ambasáda v Zambii,“ uvedl náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa.

"Účast tuzemských firem na konferenci byla tradičně vysoká, celkově se uskutečnilo na 2 500 jednání. Řada našich zahraničních kanceláří měla během dvou dní kompletně nabitý program s dvaačtyřiceti schůzkami, velký zájem byl o Indii, Velkou Británii, Írán, o Polsko nebo Německo. Letošní exportní průzkum mezi MSP potvrdil, že z hlediska objemu firmy exportují nejvíce právě do Německa a zároveň tam nejčastěji plánují rozšířit vývoz. Akce jako tato konference však potvrzuje zájem firem nejen o výše jmenované země, ale i o vzdálenější a náročnější trhy, například Latinské Ameriky,“ uvedl generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

"Ráda bych poděkovala ekonomickým diplomatům a ředitelům zahraničních kanceláří CzechTrade za dlouhodobou spolupráci. Během konzultačních dní s firmami, které SP ČR ve spolupráci s MZV a MPO již řadu let organizuje, na ně čekalo 2500 individuálních schůzek se zástupci přibližně 400 firem. Mezi zeměmi, o které byl velký zájem, bych mohla jmenovat i Rusko, USA nebo Čínu,“ říká Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR, a dodává: „Mezinárodní obchod se letos potýká s mnoha zkouškami, jako jsou americká cla na ocel, odstoupení USA od dohody s Íránem či evropská cla na dovoz vybraných amerických výrobků. Právě v této době je stabilita celého systému podpory a financování exportu klíčová. I proto je tato akce důležitá a může exportérům výrazně pomoci."

"Podporu exportu Hospodářská komora považuje za jednu ze svých priorit a sama se na ní aktivně podílí. Zejména pravidelným využíváním široké sítě zahraničních kontaktů, pořádáním exportních seminářů a podnikatelských misí. Právě v otázce misí doufáme v aktivní politiku nové vlády a obnovení pravidelných cest ministrů do exportně perspektivních zemí. Doprovodné mise jsou totiž pro podnikatele nejlepší možností, jak na nové trhy úspěšně proniknout,“ zdůraznil prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

(tz)

Slovo ke dni

  • Roboti zatím nepomohou

    Politici přišli se skvělým nápadem zkrátit lidem pracovní dobu. Čekali, že jim to přinese tolik potřebné volební preference a nic je to nebude stát. Jenže narazili na nepochopení. Jen 18 procent firem na tento návrh odpovědělo, že jim nevadí. Ostatním by to v době, kdy sehnat další zaměstnance na pacovním trhu je téměř nemožné, přineslo větší či menší problém. Zvýšením produktivity práce by to řešit nešlo, roboti připravení zaskočit za lidský faktor rovněž nejsou k dispozici. A samotní pracovníci rovněž nejsou nadšeni z toho, že by se jim zkrátila mzda. Zdá se, že Česká republika ještě není na 35 hodinový týden připravena. Jedině, že by navrhovatelé přišli s nějakým převratným nápadem, o němž by dokázali společnost přesvědčit. Nechme se překvapit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

Pro lepší budoucnost České republiky: připravena je inovační strategie na období 2019–2030 19. únor 2019

Ekonomika České republiky a v rámci toho šance na jistoty života od vzdělanostní úrovně až po příležitost k důstojnému stáří by se měla rozvíjet strmějším tempem, pokud se máme dostat mezi několik nejvyspělejších zemí starého kontinentu. Hledají se cesty, jak umocnit potenciál lidského kapitálu, jak s ním hospodařit, aby se zúročily například možnosti podnikání, vědy, výzkumu, jak vnímat a podpořit inovační aktivity napříč obory, a tak, aby technologické ambice, které historie nazve další revolucí, pozvedly v konečném důsledku životní úroveň lidí zase o stupeň výše. Na vládní úrovni je připravena nová strategie.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300

INZERCE