INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
AHK-Tschechien-rgbVíce než polovina německých investorů v České republice provádí ve svých podnicích energeticky úsporná opatření. To je hlavní výsledek průzkumu, který provedla Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) mezi svými členy. Podniky tak reagují na nárůst energetických nákladů a sázejí na úsporné technologie.

„Výsledky průzkumu již podruhé za sebou potvrdily, že energetická efektivita hraje pro německé firmy důležitou roli. Investice do technologií či odborných znalostí v oblasti úspor energie se vyplácejí – nejen, že snižují náklady, ale současně představují také inovační pokrok. Zde mohou české firmy profitovat ze zkušeností německých podniků," komentoval výsledky průzkumu Mirjam Schwan, zástupkyně výkonného člena představenstva ČNOPK.

Celá čtvrtina energeticky úsporných investic má za cíl zvýšení energetické efektivity budov, 22 procent prostředků investují oslovené podniky do energeticky úsporných strojů. Další investice směřují do optimalizace výrobních procesů, energetických auditů či vzdělávání tzv. energetických manažerů. Takovýto vzdělávací program nabízí také ČNOPK: Účastníci kurzu „EUREM EnergyManager" jsou školeni k tomu, aby byli schopni efektivněji využívat energii a dosahovat ve svém podniku či organizaci konkrétních úsporných cílů.

Většina podniků investuje do energetické efektivity, aby ušetřila náklady – pro téměř 40 procent respondentů je to hlavní důvod pro realizaci investic v této oblasti. Investice do energeticky úsporných opatření však mají i jiné důvody. Například pro 15 procent oslovených firem je hlavním motivem ochrana klimatu.

Firmy mohou pro své investice v oblasti úspor energie v České republice získat finanční prostředky z četných tuzemských i evropských podpůrných programů. Německé firmy působící v ČR však tuto možnost dosud téměř nevyužívaly: dotace na energeticky úsporná opatření čerpá pouhých 7 procent dotázaných podniků. Většina z nich využívá fondy Evropské unie, zatímco české programy pro ně nehrají významnější roli.

Ačkoliv podle výsledků průzkumu využívá pouze 11 procent německých investorů alternativní pohony a koncepty v oblasti mobility, dá se v tomto segmentu v následujících letech očekávat zřetelný nárůst: Čtyři z deseti oslovených firem chtějí v budoucnu takovéto technologie využívat.

Energetická efektivita a mobilita 2011 – naši partneři: BAYER s.r.o., E.ON Česká republika, s.r.o., Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., Pražská energetika a.s., RWE Transgas, a.s., ŠKODA AUTO a.s., Veletrhy Brno, a.s.

Mediální partneři: Česká Informační Agentura s.r.o., Energetika

(tz)

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3