INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

s tavbaZdá se, že ochranu vlastního businessu proti úvěrovým rizikům vedlo v patrnosti jako jednu z klíčových priorit opět vyšší procento podnikatelů. Ze statistik za rok 2019 úvěrové pojišťovny Euler Hermes vyplývá, že se počty uzavřených pojistek loni mírně zvedly.

Nejčastěji si klienti pojišťovali své odběratele v sektoru stavebnictví (19,91 %), zemědělství (10,84 %), maloobchodu (10,15 %) a kovovýroby (8,83 %). Oproti tomu nejvíce peněz bylo vyplaceno do sektoru s elektronikou/IT (28,67 %) následovaného výrobou mechanického/elektrického nářadí (16,45 %) a sektorem stavebnictví (13,75 %). Ten se rovněž vyskytuje v první trojici sektorů, na kterých Euler Hermes eviduje největší pojistné krytí. S 10,32 % je sektor druhý hned za kovovýrobou (11,55 %). Na třetím místo se potom zařadil sektor zemědělství (10,25 %).

Jedním z důvodů, proč se spolupráce s Euler Hermes vyplatí, jsou případy tzv. falešných odběratelů, na jejichž výskyt na tuzemském trhu společnost pravidelně upozorňuje.

„Jde o druh nepoctivého jednání, kdy se podvodníci vydávají za zástupce různých společností a kontaktují nic netušícího výrobce nebo prodejce s požadavkem na odběr zboží, které si však pravý odběratel nikdy neobjednal. Tento druh podvodů sice u nás nepojišťujeme, ale několik případů jsme včas podchytili už loni a jenom za první měsíc letošního roku jsme zabránili dalšímu podvodníkovi, aby takto poškodil jednoho z našich klientů,“ upozornila Iva Palusková, Country Manager Euler Hermes.

Typického podnikatele, který má zájem o pojištění proti úvěrovému riziku, nelze podle Ivy Paluskové obecně definovat. Jde jak o velké nadnárodní společnosti, které si pojišťují business v řádech milionů, tak o střední a rodinné firmy s relativně nízkým obratem. Především střední a drobní podnikatelé by však měli mít na paměti, že i při podnikání je prevence důležitá. Eviduje-li firma pohledávku ve výši např. 200 000 korun, při 2% ziskové marži tak musí obrat dosáhnout deset milionů korun, aby bylo možné zmiňovanou pohledávku pokrýt. Pro menší či střední firmu tak může mít jedna neproplacená faktura fatální následky.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Konec schůzování

    Koronavirová krize znamená nejen obrovskou zkoušku pro celou společnost, přináší mnoho těžkostí a v důsledku velké ztráty, ale zároveň mění náš postoj. To, co jsme byli zvyklí dělat jako samozřejmost, se ukáže jako zbytné nebo kontraproduktivní, a objeví se nové možnosti, přístupy, metody, technologie, způsoby myšlení a jednání. Napadlo mě, že zákaz shlukování skoncoval s naší slabostí pro schůze a nekonečné porady. Ukazuje se, že i bez nich můžeme dobře a dokonce i lépe fungovat. Lidé mohou využít videokonference, chytré telefony a maily, prostředky komunikování na dálku. Zároveň zkrátí nekonečné hovory na nezbytné a efektivní minimum. Až se z virové epidemie vyléčíme, bude až těžké se znovu vracet k schůzování, kde se hodně řeční, ale málo vyřeší. A v tom vidím jednu z pozitivních věcí, které koronavirus přináší. Pavel Kačer

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Řízení kvality přináší prestiž nejen na mezinárodním poli 16. březen 2020

Úřad průmyslového vlastnictví dosáhl na poli řízení kvality vynikajících výsledků. Korunovány byly například loni oceněním Manažer kvality roku, jež loni udělila Česká společnost pro jakost Ing. Miroslavu Paclíkovi, Ph.D., řediteli odboru patentových informací a představiteli vedení pro integrovaný systém řízení ÚPV. Co všechno činnost související s kvalitou obnáší, jaký užitek Úřadu i jeho klientům dává a jakou inspiraci ostatním může poskytnout, o tom je následující rozhovor se jmenovanou osobností:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE