INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

spo na sebePodnikání je tvrdá disciplína. Hodně člověka naučí. Všichni, kdož jednou do businessu vstoupili, si váží poctivé práce, hodnot, času, zdraví i toho všeho, co vybudovali, čemu dali vzniknout. Mnozí jsou vizionáři a dokážou narýsovat firmu v daleké budoucnosti, umí ale i snít, plánovat, předvídat, rozvíjet myšlenky, neúnavně přicházet s nápady. Vědí rovněž, že není vzestupu bez pádu, a že není jen radost, ale i horší časy. V těch se mnohé firmy ocitly právě letos na jaře v souvislosti s nebezpečím koronaviru. Zajímalo nás, jak tuto dobu hodnotí. Šestici z nich jsme položili následující otázku:

Jakou zkušenost vám přineslo období koronavirové krize, čím vás tato situace zasáhla? Co bylo nejsložitější? A spatřujete i východiska, máte řešení pro pokračování svého podnikání?

Dagmar HančováDagmar Hančová
obchod, prodej, expedice
Jahodárna Vraňany Hanč

Při našem podnikání žijeme v každodenní nejistotě, protože jsme velmi ovlivňováni klimatem, které je za posledních deset let pro pěstování mnohdy nevídané, nadmíru složité. V letošním roce nás ovšem zasáhla nová, nečekaná krize – COVID-19, která nás obohatila o nové zkušenosti. Ještě více nás tato situace utvrdila v tom, že to, čemu se věnujeme, tzn. pěstování kvalitních potravin, má smysl. Tento obor je pro společnost velmi zásadní. Snažíme se dělat maximum, aby naše země byla soběstačná a nedováželo se sem více než 70 % ovoce a zeleniny z jiných oblastí. V první fázi koronavirové krize nás zasáhl chaos vytvořený politiky, kdy se rozhodlo o uzavření všech obchodů. Naštěstí byla zahradnickému oboru po třech dnech udělena výjimka. Sazenice ovoce a zeleniny, které také produkujeme, jsme tak mohli nadále prodávat. Kdyby k této výjimce nedošlo, utekly by agrotechnické lhůty a všechny sazenice by musely být zlikvidovány. Nedají se dlouhodobě nijak skladovat.
Celá situace pro nás nebyla jednoduchá. Nejsložitější bylo doufat v rozumné rozhodování vládních činitelů a ve vstřícnost našich zákazníků, aby nadále nakupovali naše produkty a neměli obavy z nákazy na naší farmě. Dělali jsme vše pro ochranu zdraví našeho, našich zaměstnanců a samozřejmě kupujících. V celé této situaci vidíme velkou výzvu nejen pro nás, ale pro celou společnost. Věříme, že si brzy všichni uvědomí, jak je důležité podporovat tuzemské pěstitele a konzumovat kvalitní potraviny pocházející přímo z České republiky.

DuškováIng. Kateřina Marie Dušková
jednatelka a marketingová ředitelka
ORLING s.r.o.

Koronavirovou krizi, tak jako každou krizi, vnímáme především jako příležitost ke změnám. Z tohoto úhlu pohledu nám tato krize přinesla prověření dodavatelsko-odběratelských vztahů a nepřinesla žádné změny, neboť vše je v pořádku. Duben se vyznačoval poklesem odbytu v lékárenských velkoobchodech v Česku, ale zvýšil se prodej v online prostoru. Vzhledem k tomu, že jsme exportní firma, pomáhá nám právě export, i když i v těchto zemích dochází ke snížení odběru kvůli koronaviru. Nejsložitější bylo a je stále udržet všechny zaměstnance zdravé. A k tomu jsme na základě znalosti metabolizmu a potřeb buněk našeho těla a také doporučení řady imunologů, kterým stát nenaslouchá, rychle vyvinuli nový produkt SOS Vitamin Komplex Orling. Ten mají nyní zaměstnanci k dispozici. Uvedli jsme jej také na trh, neboť jde o doplněk stravy rychle posilující imunitní systém a dýchací aparát. Východisko pro podnikání je jediné, být zdráv, pracovat a spoléhat se na sebe a přízeň Boží. Neboli rada sv. Benedikta: „Modli se, jako by vše záleželo na Bohu, a pracuj, jako by vše záleželo na tobě.“ Rozhodně je tento přístup pro nás přijatelnější a bezpečnější než doufat v pomoc státu, který nám v uplynulých dvaceti osmi letech našeho podnikání nepomohl ani jednou. Takže jediným východiskem je: „Člověče přičiň se a Bůh ti pomůže.“

Luděk PfeiferIng. Luděk Pfeifer
jednatel
M.C. TRITON, spol. s r.o.

Vezmu to od méně k více důležitému. Zkušenost z koronavirové krize nám v Tritonu říká, jak kritické jsou strategická předvídavost a tvořivost. Dlouho jsme do našich klientů hučeli, jak účelné je začít stavět business model pro nové paradigma: digitalizovaný, se silným akcentem na lokální ekonomiku, stojící na znalosti zákaznických dat a vlastní vysoké přidané hodnotě. Dlouho jsme slýchali „Ano, ale...“ Přišel zcela nečekaný (?) impulz, který definitivně odzvonil staré době. A líp je na tom ten, kdo má alespoň nakročeno ke způsobům podnikání v realitě třetího tisíciletí. Poptávka se nám tak spíš otvírá, než aby se vytratila. Navíc jsme po minulé (finanční) krizi důsledně položili důraz na služby jednoznačně prorostlé s hlavním předmětem podnikání našich klientů. Klienti nás tak dneska neházejí přes palubu, spíš se obávají, abychom my nic neodkládali, neprodlužovali, ale jen jinými formami a s jinými nástroji jeli podle plánů.
Vím, že to, co píšu, je inspirace spíš pro střední a velké firmy. Je mi líto živnostníků, kteří zůstali sami, odříznuti od svých zákazníků, kterým mohou posloužit jen ve fyzickém kontaktu. Nemyslím, že vládní proklamace o pomoci a investicích do restartu ekonomiky přinesou reálné efekty. Zase si pomůžeme sami. Business je ale jen business. Nejvíc mě zasáhly osudy bezbranných starých lidí. A tak to nejsilnější poselství nepěkné doby, kterou je nám „dáno“ žít, je hodnota pomoci těm a solidarita s těmi, kteří si sami pomoci nemohou. Pomoz si, kdo můžeš, a pomoz těm, kteří si pomoci nemohou. V podnikání, ale především v životě.

Ilja ŠedivýIlja Šedivý
předseda představenstva
Regata Čechy, a.s.

Současná krize nám přinesla hodně nových zkušeností. Některé se opakují z roku 2009. Naše společnost má dvě hlavní činnosti a obě byly nyní výrazně zasaženy. Situace je složitá, ale nikoho ze stálých zaměstnanců jsme nepropustili, ani se k tomu nechystáme. A musíme si poradit hlavně sami.
V Praze vlastníme a provozujeme několik menších obchodních domů, kde působíme jako správci a pronajímatelé jednotlivých provozoven. Dále vlastníme a provozujeme hotel Horizont v Peci pod Sněžkou a hotel Port na břehu Máchova jezera. Oba hotely máme zavřené, ztráty na tržbách jsou v desítkách milionů korun a některé provozní náklady běží dál. Přesto si pracovní týmy udržujeme akceschopné, abychom mohli otevřít, jak jen to bude možné. V Praze máme v současnosti v našich objektech otevřenu asi polovinu provozoven. S nájemci, kteří jsou v největších problémech, se snažíme hledat společná řešení, třeba i odpuštění podstatné části nájmu. Naopak někteří, které zákaz prodeje vůbec nepostihl, se snaží současné situace nemístě využít ve svůj prospěch. K nim, k našemu překvapení, patří i velký tuzemský řetězec drogerií. A pomoc od státu, ta zatím navzdory velkolepým prohlášením vládních představitelů příliš nefunguje. Můžeme se spolehnout jen sami na sebe, na své velmi loajální zaměstanance, na dlouholeté korektní vztahy s většinou našich obchodních partnerů a na náš financující peněžní ústav. Dnešní doba však přináší i nové příležitosti, musíme si zachovat chladnou hlavu a dokázat se na věci podívat i z nadhledu.

NedělníkRNDr. Jan Nedělník
jednatel
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

Naše podnikání je zaměřeno do oblasti aplikovaného zemědělského výzkumu. Firma se snaží od začátku krize fungovat v relativně normálním režimu, naštěstí se nám zatím vyhýbá i karanténa. Nikdo ze zaměstnanců či jejich blízkých nebyl pozitivně testován. Jsem rád, protože jaro je pro zemědělce rozhodující pro výsledek celého roku. Musí se založit nové porosty, zakázky pro naše partnery. To se snad podařilo. Negativním jevem je abnormální sucho, ale to nesouvisí s koronavirem. Krize nás učí více využívat nové komunikační kanály, video či telekonference jsou na denním pořádku. A ukazuje se, že je to v některých případech efektivnější cesta komunikace než porada s fyzickou přítomností na místě. Zatím jsme nevyužili, a ani nepočítáme do blízké budoucnosti, některý z ekonomických nástrojů, které zavedla vláda. Nezastírám ale, že mám určité obavy z budoucího ekonomického vývoje. Rozumím tomu, že se budou hledat disponibilní finanční zdroje. Z mého pohledu by bylo ale nešťastné, kdyby se krátily prostředky na výzkum. Aplikovaný výzkum a jeho výsledky budeme potřebovat více než dosud. V zemědělství ani tak ne ve spojení s koronavirem jako spíše v nutnosti reagovat novými postupy, odrůdami například na změny počasí. Opakující se zemědělské sucho je velkou výzvou, na kterou je nutné reagovat okamžitě. Jak na národní, tak na evropské úrovni dále krize související s COVID-19 ukázala zranitelnost vyplývající z nutnosti dovozu zdrojů, v zemědělství a potravinářství jde zejména o potraviny. Role zemědělského sektoru a výzkumu je teď důležitější více než dřív, což Evropská komise deklarovala podporou Zelené dohody a bioekonomiky. Tento trend bychom měli také na národní úrovni následovat. Přeji všem čtenářům hodně zdraví.

Petr StudničkaIng. Petr Studnička, PhD.
jednatel a vedoucí katedry hotelnictví
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Sektor cestovního ruchu je nejvíce zasaženým v české ekonomice. De facto úplné nebo téměř úplné uzavření ubytovacích, stravovacích a lázeňských zařízení se podepíše nejen na výkonech hotelnictví, gastronomie a lázeňství, ale dotkne se i vzdělávacího systému. Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) jednak sleduje vývoj v oboru a jednak navrhla konkrétní opatření, která mohou živnostníkům a podnikatelským subjektům pomoci. Sami vnímáme dopad pandemie COVID-19 i na vzdělávací systém. Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 realizujeme online, stejně tak jsme zareagovali na zákon řešící fungování vysokých škol v době pandemie. Umožňujeme studentům skládat zápočty a zkoušky nejen prezenčně, ale i distančně. Stejně tak v červnu a září letošního roku budou moci studenti využít obě formy při skládání státních závěrečných zkoušek. Operativně reagujeme i schvalováním vlastních témat bakalářských a diplomových prací, ve kterých se chtějí studenti naší vysoké školy zaměřit na dopad koronavirové krize na hotely, restaurace či lázeňská zařízení. Výuku jsme upravili do distanční formy, naučili jsme se komunikovat online, více procesů elektronizovat a zároveň jsme přistoupili k opatřením, která našim studentům umožní bez závažných komplikací studovat či ukončit úspěšně vysokoškolské studium. Současná situace ovlivní bezpochyby i rozhodování při realizaci dalších aktivit na VŠH se zaměřením na jejich digitalizaci, informace pro uchazeče i studenty zveřejňujeme průběžně na www.vsh.cz. Věříme, že v rámci průběžného uvolňování restriktivních opatření vlády ČR dojde k postupné stabilizaci, a to jak ve vysokém školství, tak v cestovním ruchu, hotelnictví, gastronomii a lázeňství. Dovolte, abych všem popřál především pevné zdraví. Jsem přesvědčen, že společně současnou složitou situaci zvládneme. Pro podporu českých podnikatelů doporučuji letošní dovolenou strávit v tuzemsku, vždyť v Česku je krásně!

 

Slovo ke dni

  • Rozmýšlíme se, mlžíme, ztrácíme důvěru

    Rozmýšlení se stalo módou. Spousty lidí místo toho, aby daly najevo, že chtějí to nebo nechtějí ono, raději řeknou, že si to rozmyslí. A když nastane čas, že by měli být už rozmyšleni, vymluví se, a sdělí, že je to těžké, ať jim dáme ještě pár dní, měsíců či neznámo jakou dobu. Domnívají se, že téma upadne v zapomnění, že vyšumí a že s ním nebudou mít tedy práci. Je to rozšířený styl komunikace, který však nikam nevede. Otázkou je, zda vést má nebo skutečně směřovat nikam.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

Vladimír Mařík kopie

Motivovaní lidé neznají překážek 3. červenec 2020

Český respirátor získal evropskou certifikaci Zdá se to až neuvěřitelné. Je to ale skutečnost. Znova se potvrdilo, jak velký je potenciál lidí, co všechno dokážou a jak významně mohou zasáhnout do dějin technologií nebo třeba organizace práce. Několik desítek českých firem za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu se během pandemie koronaviru spojilo, vyvinulo a začalo sériově vyrábět masku RP95-M. Respirátor, který poskytuje nejvyšší míru ochrany, navrhli na CIIRC ČVUT pro 3D tisk. Data pro výrobu si lze stáhnout zdarma s volnou licencí, maska je tak dostupná už ve více než třiceti zemích světa. Ve fyzické podobě se tento český ochranný prostředek nyní může rozšířit ještě víc, nově má totiž evropskou certifikaci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE