INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Foto Varistar 2Středočeská firma Agrinova Services, s.r.o., vyvinula technologii, která využívá snímky z družic společně s dalšími zdroji dat ke stanovení optimální dávky hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a osiva pro jednotlivé části zemědělské půdy. Výsledná data automaticky předává postřikovačům a další zemědělské technice. Služba s názvem Varist­Nar dokáže maximalizovat výnosnost půdy, snížit ekologickou zátěž, zvýšit efektivitu práce a ušetřit čas při obsluze strojů. Řešení využívá v České republice již několik desítek podniků a společnost jedná o rozšíření na další trhy střední a východní Evropy.

„Zemědělství čelí aktuálně mnoha výzvám. Počet zaměstnanců klesá, průměrný věk roste, zvyšují se požadavky na výnosy při současném snižování nákladů a do toho se řeší dopady klimatických změn a vlivy na životní prostředí. Tradiční postupy a péče o pole jako o jeden celek jsou v tomto kontextu nadále neudržitelné,“ řekl Jan Semrád, jeden ze dvou zakladatelů firmy Agrinova Services, a dodal: „Vyvinuli jsme proto komplexní službu pro variabilní aplikace osiv a postřiků pro jednotlivé části polí. Ta využívá velice detailní a aktuální data ze satelitních snímků, osevních plánů či údajů o bonitě půdy pro sledování a dosažení optimální nákladovosti a výnosnosti jednotlivých plodin. Konkrétně se nám u zákazníků daří zvýšit výnosy až o pětinu a zisk o 3000–6000 korun na hektar půdy v závislosti na plodině. Služba Varistar zahrnuje sběr, zpracování a vyhodnocování dat, automatizované řízení variabilního setí, hnojení a postřiků, zaškolení personálu a servis.“

Společnost Agrinova Services upozorňuje, že z pohledu reliéfu, zásobení vodou a živin je každé pole jiné a i každá jeho část může mít zcela rozdílný výnos. Přesto je dnes běžné, že se na celé pole aplikuje jednotná dávka hnojiv či přípravků na ochranu rostlin. „Chceme změnit zažité způsoby práce v rostlinné výrobě s pomocí moderních technologií. Data z družic využíváme například k takzvané spektrální analýze porostu, což je postup, který byl ještě ve druhé polovině 20. století určen ke špionáži. Nyní nám pomáhá odhalit místa s opakovaně vysokým či nízkým výnosem, změnit agronomické přístupy a cílit aplikaci hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a osiv do jednotlivých částí polí s ohledem na jejich dlouhodobý výnosový potenciál. U vybraných přípravků na ochranu rostlin se nám zároveň daří snížit spotřebu až o třetinu, takže šetříme životní prostředí,“ vysvětlil Jan Semrád.

Varistar funguje na principu zpracování dat z mnoha zdrojů do tzv. map relativního výnosového potenciálu, které identifikují zóny vysokého a nízkého výnosu. Ty jsou společně s agrotechnickým zadáním základem pro stanovení optimálních hodnot, jež jsou následně vzdáleně nahrány do terminálů zemědělských strojů, jako jsou postřikovače, rozmetadla nebo secí stroje. „Naším cílem je, aby vše probíhalo automaticky bez zásahu obsluhy. Celé řešení je zároveň uživatelsky maximálně jednoduché. Doslova na pár kliknutí Varistar umožní vzdáleně nastavit dávkování v zemědělských strojích nebo se k nim v případě potřeby připojit a během několika minut vyřešit většinu problémů. Tím šetříme čas zaměstnanců i náklady podniků,“ doplnil Jan Semrád s tím, že aktuálně využívají službu Varistar v Česku již desítky podniků a firma jedná s novými zákazníky například na Slovensku nebo na Ukrajině.

Výzkum a vývoj inovací společnosti firmy Agrinova Services finančně podpořilo Středočeské inovační centrum (SIC), příspěvková organizace Středočeského kraje. Jejím cílem je utvářet partnerství mezi komerční a akademickou sférou. V případě Agrinova Services pomohlo SIC konkrétně k navázání spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně.

„Středočeský kraj vytvořil program Inovačních voucherů, jednorázových finanční dotací na spolupráci s výzkumnou nebo akademickou institucí. Firmám umožňují plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které si společnost nemůže zajistit vlastními silami. Za pět let našeho působení kraj podpořil přes sto malých a středních podniků ve středních Čechách a jsme rádi, že firmě Agrinova Services pomáhá posouvat jejich technologická řešení dál,“ shrnul Jakub Hudec, Business Innovation Manager Středočeského inovačního centra.

Program Inovačních voucherů mohou pro podporu svého podnikání využít také další začínající podnikatelé ve Středočeském kraji. Je stále otevřený a díky snadné administraci nabízí možnost, jak rychle získat až půl miliónu korun na zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit. Více informací o programu je na www.s-ic.cz  a bude k dispozici také v rámci expozice inovátorů Středočeského kraje na veletrhu Týden inovací ČR dne 29. září 2020 ve Fóru Karlín Praha.

(tz)

Slovo ke dni

  • Oteplování prospěje ekonomice

    Společnost Deloitte v ČR spočítala, že česká ekonomika na změně klimatu vydělá. V případě „nejteplejšího scénáře“ vzroste HDP na osobu kumulovaně do konce století až o čtvrtinu. Někdo na tom prodělá,  jiný vydělá. Profitovat z toho mají země, které hospodaří v chladnějších klimatických pásmech, naopak škody utrpí na jihu. Klesat budou například náklady na zimní období, a to zvláště na vytápění. To ostatně pociťujeme už řadu let, kdy se u nás topná sezona zkracuje a třeskuté mrazy bývají stále vzácnější. Na druhou stranu musíme se vyrovnat s tím, že dál porostou ceny energií v důsledku omezování uhlíkové stopy. Jak vidno, nic není ani černé ani bílé. Navíc nemůžeme si být jisti, že vlna globálního oteplování bude pokračovat tak, jak jsme si dnes naplánovali. Není vyloučeno, že dřív nebo později se trend zvrátí a my budeme bojovat s...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE