INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

2 karabecCílem tohoto příspěvku je představit nově založené IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, jehož zakladatelem je společnost JUDr. David Karabec, s.r.o., která je specializovanou konzultační, poradenskou a vzdělávací společností se zaměřením na ochranu autorských a průmyslových práv, know-how, obchodní tajemství, licence, nekalou soutěž a franchising.

Vizí ústavu je provozování společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví se zaměřením na alternativní řešení sporů (ADR) v této oblasti, zejména formou mediací, jakož i na vzdělávací, publikační a výzkumnou činnost s tím související. Logo ústavu proto vyjadřuje spolupráci, tvořivost a sbližování sporných stran (dvou a více) vedoucí ke společnému cíli, kterým je dohoda. Mezi stranami stojí mediátor (modré pole), který pomáhá stranám nalézat řešení jejich sporu. Současně toto logo vyzařuje energii a šíření myšlenek do všech světových stran a otevřenost novým myšlenkám. Zvolené barvy jsou modrá – jako barva spolehlivosti, inspirace a naděje, hnědozlatá – jako barva tradice, šarmu a sebevědomí.
Hlavní činnost ústavu spočívá na těchto čtyřech základních pilířích:

 

ip mediacni

1. Poznatky o ochraně IP

Ústav zprostředkovává malým a středním podnikům, jakož i vysokým školám, univerzitám, výzkumným a vývojovým organizacím, odborné veřejnosti z řad vynálezců a dalším zájemcům poznatky o ochraně duševního vlastnictví, know-how a obchodního tajemství, jakož i nekalé soutěže, a způsobech alternativního řešení sporů (ADR), zejména formou mediací. Spolupracuje přitom s malými a středními podniky, vysokými školami a dalšími organizacemi, které se na činnosti ústavu podílejí. Například pro rok 2021 se bude ústav zaměřovat na informace ohledně implementace fondu Evropské komise COSME FUND pro malé a střední podniky pro obnovu ekonomiky po pandemii covid-19. Očekává se, že tento fond přispěje k rychlejšímu zotavení ekonomiky EU a k posílení růstu malých a středních podniků v EU, čímž si udrží konkurenceschopnost. Z tohoto fondu EUIPO bude financovat IP scan malým a středním podnikům (SME), přičemž SME refunduje 75 % této částky za poskytnuté služby. Specialisté z oboru duševního vlastnictví pomohou SME s určením hodnoty aktiv duševního vlastnictví. To usnadní SME vypracovat obchodní strategii v duševním vlastnictví v současné době i v budoucnosti. Dále z tohoto fondu bude poskytována 50% dotace na přihlašovací poplatky pro ochranné známky a pro průmyslové vzory registrované u EUIPO nebo v národních úřadech. Podrobné informace o čerpání těchto dotací lze najít na webových stránkách EUIPO.

2. Znalostní podpora

Ústav se systematicky zaměřuje na získávání informací a podpory od WIPO, EUIPO, ÚPV v oblasti ochrany duševního vlastnictví a mediací. Pokud jde např. o spolupráci s WIPO, zdejší WIPO Center je neutrálním mezinárodním a neziskovým poskytovatelem řešení sporů se specializací na obchodní spory týkající se IP a technologií. Centrum WIPO aktivně pomáhá stranám předložit spory postupům WIPO ADR, pomáhá při výběru specializovaného mediátora, rozhodce (arbitrů) nebo odborníka z databáze WIPO Center a spravuje komunikaci a finance případu. Aby pomohlo časově a nákladově efektivní správě postupů podle svých pravidel, Centrum WIPO bezplatně poskytuje zúčastněným stranám řadu možností správy případů online, včetně online dokladů a online nástrojů pro jednání a slyšení. Centrum WIPO rovněž zpřístupňuje kontrolní seznam WIPO pro online vedení mediačních a arbitrážních řízení. V této souvislosti je důležité zmínit, že v listopadu 2020 bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Světovou organizací duševního vlastnictví a Úřadem průmyslového vlastnictví v oblasti řešení sporů o duševní vlastnictví alternativními metodami.
IP mediační centrum Praha systematicky shromažďuje znalostní podporu nejen od Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), ale i od Evropské patentové organizace (EPO), Úřadu pro duševní vlastnictví Evropské unie (EUIPO) a Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) v oblasti ochrany duševního vlastnictví a řešení sporů s tím souvisejících prostřednictvím mediací. Za tím účelem úzce spolupracuje se všemi těmito organizacemi a konzultuje s nimi aktivně možnosti a způsoby efektivního využití alternativního řešení sporů v oblasti práv k duševnímu vlastnictví. Úřad pro duševní vlastnictví Evropské unie (EUIPO) poskytuje IP mediačnímu centru Praha znalostní podporu zejména v oblasti školení mediátorů a tvorby pravidel pro činnost ústavu a provádění mediací v oblasti IP v České republice.
Ústav úzce spolupracuje také s Úřadem průmyslového vlastnictví při vyhledávání možnosti, jak využívání ADR metod začlenit do procesů týkajících se ochrany duševního (a zejména průmyslového) vlastnictví, a to jak v řízeních před ÚPV, tak v řízeních následných. Díky spolupráci se Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) má ÚPV možnost využít jejich znalostní podporu a poskytnout odbornou platformu pro specializované mediátory v České republice. ÚPV podporuje zřizování ADR služeb na národní úrovni, zvyšování povědomí o službách ADR mezi uživateli systému ochrany duševního vlastnictví a posiluje spolupráci s dalšími partnery na mezinárodní, regionální a národní úrovni.

3. Přednášková a publikační činnost

Ústav dále zajišťuje a zprostředkovává přednáškovou činnost v oblasti alternativního řešení sporů (ADR) a ochrany duševního vlastnictví ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví, Evropským úřadem pro duševní vlastnictví, Světovou organizací duševního vlastnictví a dalšími organizacemi. Například pro rok 2021 doporučuje webinář pořádaný Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) o systému alternativního (mimosoudního) řešení sporů (ADR) WIPO v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), který se koná
23. února 2021 – více na www.upv.cz/cs/upv/aktuality/aktual2009/2302_webinar_wipo.html. Ústav také zprostředkovává pro zájemce specializované webináře pořádané EUIPO – více na euipo.europa.eu/ohimportal/cs/learning. Pokud jde o publikační činnost, ústav zajišťuje publikační činnost v oblasti alternativního řešení sporů (ADR) a ochrany duševního vlastnictví ve spolupráci s předními odborníky z praxe a zprostředkovává zájemcům informace ze specializovaných informačních portálů, se kterými spolupracuje.

4. Služby mediátorům

Ústav však zejména zprostředkovává zájemcům o činnost mediátora odborné znalosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví a školí je pro oblast duševního vlastnictví ve spolupráci zejména s WIPO, EPO, EUIPO a ÚPV. Ústav také organizačně a technicky podporuje provádění mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví prostřednictvím proškolených mediátorů podle pravidel (ADR) IP mediačního centra Praha, která byla vytvořena ve spolupráci s odborníky v této oblasti. Za tímto účelem ústav spolupracuje s Českou advokátní komorou a Komorou patentových zástupců České republiky a dalšími subjekty. Ústav školí zapsané mediátory i zájemce o tuto činnost v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Ústav vede seznamy proškolených zapsaných mediátorů v oblasti duševního vlastnictví a připravuje IP specialisty ke zkouškám zapsaných mediátorů podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci. Ústav ve spolupráci s EUIPO (Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví) zajistil na rok 2021 proškolení prvních mediátorů v oblasti ochrany duševního vlastnictví.
Dlouhodobým cílem ústavu je podporovat ochranu duševního vlastnictví ve výzkumu a vývoji, zejména patentů s komerčním potenciálem, jakož i využívání patentových informací před formulací vědeckých, výzkumných a inovativních záměrů, podporovat promyšlené nastavení licenční politiky a řešení sporů v oblasti ochrany duševního vlastnictví formou ADR metod, zejména formou mediací, neboť to vše může významně pomoci České republice zařadit se mezi inovační lídry Evropy a stát se zemí technologické budoucnosti.
Posláním ústavu je za podpory ÚPV, WIPO, EUIPO a dalších organizací a odborníků zvýšit povědomí o ochraně duševního vlastnictví v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, mezi malými a středními podniky, jakož i při transferu poznatků a technologií do aplikační sféry, včetně prosazování alternativního řešení sporů s tím souvisejících.

Kontakty:
IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav
Na Stráži 1306/5, 180 00 Praha 8
tel.: +420 283 843 130, mobil: +420 602 331 905
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.ipmediace.cz
JUDr. David Karabec, MPA

Slovo ke dni

  • Zima s otazníkem

    Dříve trápilo vlekaře jen počasí. Teď jsou na tom hůř. Musí se navíc vyrovnat s omezeními v souvislosti s nepříznivou epidemickou situací. Zatímco podnikatelé musí plánovat a rozhodovat se s předstihem, totéž i hosté horských chat a milovníci zimních sportů, vláda vydává rozhodnutí ze dne na den a šmahem ruší předešlé sliby. Nikdo teď neví, zda vůbec dovolí lidem odjet do Krkonoš, Orlických hor, na Šumavu, do Jeseníků, Beskyd… a trávit tam společně vánoční svátky. Za takových podmínek, kdy vzniká mnoho neznámých a ubývá jistot, se vlastně ani úspěšně podnikat nedá. Avšak kdo odepíše celou zimní sezonu, odepíše značné investice, ten už se té další nemusí dožít. Co za této složité situace lidem poradit? Mít v rozhodování šťastnou ruku, nepropadat panice a věřit, že na to nejhorší nedojde.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2021

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Porušování práv k duševnímu vlastnictví a IP mediace 19. listopad 2021

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v roce 2019 zveřejnil na svých webových stránkách studii, kterou provedl ve spolupráci s Evropským patentovým úřadem (EPO), a mimo jiné konstatoval, že vzhledem k vysoké hodnotě práv duševního vlastnictví představuje jejich porušování velmi lukrativní trestnou činnost, která má za následek značné náklady pro vlastníky práv a hospodářství obecně. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3