INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Naprosto osobní přístup, komplexní pohled na zdraví člověka, dostatek času na pacienta, rozsáhlá prevence, inovace a důvěra. Na to v lékařské péči sází tzv. přístup concierge medicine, který se prosadil v USA a nyní bude v premiéře kombinován s tzv. lifestyle medicine.

Pod názvem Concierge medicine Europe se totiž v Praze, jako v prvním městě Evropy, otevře nová klinika takového zaměření. Její lékaři budou aktivně hledat cesty, jak dostat své klienty do co nejlepší kondice, soustředit se budou na udržování dobrého zdravotního stavu namísto toho, aby léčili pouze symptomy nemocí či zdravotních problémů.

Až 66 % pacientů si svého lékaře vybírá podle toho, zda v nich vzbuzuje dostatečnou důvěru a sympatie. Vyplývá to z průzkumu amerického portálu Concierge Medicine Today. Dlouhá čekací lhůta je naopak důvodem, proč pacienti své stávající lékaře opouštějí. Návštěvu praktického lékaře většinou provázejí až hodiny strávené v čekárně, u specialisty pak čekáme na objednání měsíce. Přístup concierge medicine toto mění. Například lékařskou prohlídku na takové klinice si lze sjednat na tentýž, maximálně druhý den a trvá minimálně 30 minut, protože osobní lékař jde do detailů a zvažuje proměnné, které standardní praktický lékař nemá prostor řešit.

Osobní lékař dokonale zná svého pacienta a úzce spolupracuje s různými specialisty. Stává se jakýmsi průvodcem klienta v rámci zdravotnického systému. Klade důraz na inovativní a preventivní způsoby léčby, jako např. kapsulární kolonoskopie (neinvazivní kolonoskopie bez nutnosti krátké hospitalizace), která je v českých podmínkách zcela unikátní, nebo krevní testy na počkání, jež klientovi zaručí dostatečný komfort a jistotu. Naprostým standardem je také možnost e-mailových nebo telefonických konzultací. „Naší vizí je vybudovat bezkonkurenční zdravotnické zařízení, kde bude kladen speciální důraz na individuální přístup, prevenci a zdravý životní styl. Všichni naši odborníci jsou členy European Lifestyle Medicine Association (ELMA). V případě kritických případů žádáme o tzv. second opinion (druhý názor) spolupracující lékaře, kteří praktikují v takzvaných centrech excelence, jako je například Brigham and Women’s Hospital v Bostonu apod.,“ komentoval Wolfram Schleuter, zakladatel kliniky, ambasador European Lifestyle Medicine Association a úspěšný podnikatel.

Na nově vznikající klinice Concierge Medicine Europe v Praze, jejíž otevření je plánováno na začátek května, je lékařská péče úzce provázána rovněž s tzv. lifestyle medicine. Wolfram Schleuter dodal: „Jsme první Lifestyle Medicine Center of Excellence takového charakteru v Evropě. Osobní lékaři, specialisté, odborníci na výživu i osobní trenéři pracují jako jeden tým. Klinika má dokonce i vlastní fitness centrum. Na bolesti zad ze sezení či golfu a jejich prevenci můžeme nabídnout speciální přístroj Lumbar Extension, který máme jako jediní v ČR.“ V lifestyle medicine jde o komplexní přístupu v péči o klienta, kombinaci nutriční terapie, pravidelné fyzické aktivity, tzv. stress managementu, ale i psychologické a sociální podpory, které jsou klíčové při prevenci a léčbě chronických onemocnění. „Po pouhých 24 dnech specializovaného programu lifestyle medicine došlo u pacientů s ischemickou chorobou srdeční k průměrnému snížení hladiny cholesterolu o 20,5 %. Během prvních pár týdnů došlo také k rapidnímu zlepšení u pacientů s anginou pectoris, kdy až 78 % z nich buď snížilo, nebo zcela vysadilo medikaci,“ sdělil MUDr. Denys Tsviuk, Lifestyle Medicine Specialist.

Concierge Medicine je koncept vyvinutý lékaři Howardem Maronem a Scottem Hallem v roce 1996 v americkém Seattle, jako součást unikátního přístupu k pacientům zvaného medical excellence neboli schopnosti poskytovat excelentní zdravotní péči a reflektovat očekávání pacientů. Soustředí se především na preventivní péči a zvyšování životní úrovně jednotlivce. Zatímco v Evropě jde o zcela nové odvětví, ve Spojených státech se jím zabývá na 5000 lékařů. Concierge medicine se orientuje na každého klienta individuálně bez ohledu na čas strávený v ordinaci. Jeden lékař standardně pečuje maximálně o 900 klientů, na rozdíl od klasických lékařů, kteří mají v portfoliu až tisíce pacientů. Na pražské klinice plánují počet snížit na 650 klientů, a nabízet tak ještě privátnější přístup.

(tz)

www.conciergemedicine.cz 

 

 

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE