INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Každoročně 1. června si mlékařská veřejnost připomíná a slaví Světový den mléka, který byl poprvé vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací a Mezinárodní mlékařskou federací již před 64 lety.

Mléko a mléčné výrobky patří bezpochyby mezi nejzákladnější potraviny, ve které se skrývají nejcennější nutriční komponenty významné pro naši výživu a zdravý, nebo chcete-li normální život a vývoj. Jsou to zejména cenné mléčné bílkoviny podporující tvorbu a udržování svalové hmoty, mléčný cukr laktóza důležitý pro trávení a napomáhající organizmu vstřebávat minerály, ale také lehce stravitelný a chutný mléčný tuk dodávající organizmu potřebnou energii. Určitě nelze zapomenout také na 87 % vody v mléce udržující rovnováhu tekutin v organizmu, ale zejména je u mléka a mléčných výrobků potřeba zdůraznit přítomnost vitamínů a minerálních látek, a to především vápníku, který má zásadní význam pro utváření silných kostí a zdravých zubů. Mezi vitamíny je potřeba zmínit přinejmenším vitamíny skupiny B, které jsou tolik důležité pro metabolizmus a fungování nervového systému.

Jak nejlépe si připomenout tento svátek mlékařů než představením nových mléčných výrobků, které české mlékárny připravily pro své spotřebitele a o které opět rozšířily pestrou, lákavou, a především chutnou paletu mléčných výrobků na pultech a v regálech našich prodejen. Českomoravský svaz mlékárenský po roční koronavirové přestávce proto zorganizoval v pořadí již 18. ročník celorepublikové soutěže o Mlékárenské výrobky roku 2021 a Novinky roku 2021. Zájem o soutěž byl tento rok maximální a celkem 19 mlékárenských podniků do soutěže přihlásilo 73 výrobků, mezi kterými bylo 54 novinek.

Absolutním vítězem Mlékárenského výrobku roku 2021 se stal Sýr na pánev klasik z jihočeské Madety. Polabské mlékárny získaly v soutěži největší počet ocenění.

Hodnocení soutěže proběhlo v Ústavu mléka, tuků a kosmetiky Vysoké školy chemicko-technologické dne 25. května a soutěžní výrobky hodnotilo celkem 15 nezávislých porotců z Výzkumného ústavu mlékárenského, VŠCHT Praha, Mendlovy univerzity Brno, Jihočeské univerzity, Potravinářské komory České republiky a Českomoravského svazu mlékárenského. Při hodnocení se posuzovala nejenom celková kvalita přihlášených soutěžních vzorků, ale také obchodní rozšířenost na trhu, marketingové aktivity směřované na podporu prodeje a rovněž správnost označování výrobků dle platné potravinové legislativy.

U novinek hodnotily komise stupeň produktové, procesní a obalové inovace, zaměření na specifickou cílovou skupinu, „nové“ výživové parametry, reformulace, atraktivitu pro spotřebitele a také přínos použitého obalu pro životní prostředí. Nejvyšší počet soutěžních výrobků byl tentokrát v kategorii jogurtů a v kategorii tvarohových a smetanových krémů. Sýry pak byly rozděleny celkem do 4 soutěžních kategorií, kdy nejpočetnější z nich tvořily pařené sýry.

Pokračujícím trendem výrobců zůstávají zejména reformulace, tedy takové úpravy složení výrobků, které odrážejí požadavky zdravé výživy, např. snížení obsahu cukru, soli, přídatných látek či obohacování jinou výživově hodnotnou komponentou. Zastoupeny byly i bezlaktózové mléčné výrobky určené spotřebitelům trpícím laktózovou intolerancí a také nové mléčné biovýrobky. Výrobci se často zaměřovali na udržitelnost, kdy bylo patrné používání ekologičtějších typů obalů, například se sníženou uhlíkovou stopou (nižšími emisemi CO2) a také se sníženým podílem plastů či jejich celkově nižší hmotností.

Inovační přínos přihlášených novinek byl tak vysoký, že odborné komise rozhodly udělit ocenění Novinka roku 2021 celkem 25 výrobkům. Novinkou roku s nejvyšším počtem získaných bodů se pak stal moderní trendový výrobek Dip ke grilování – zakysaná smetana s příchutí papriky s jalapeňos z Polabských mlékáren.
Oceněné výrobky obdrží diplomy podepsané ministrem zemědělství.

Ing. Jiří Kopáček, CSc.,
předseda představenstva,
Českomoravský svaz mlékárenský

Slovo ke dni

  • Před volbami

    Komunální volby klepou na dveře v době, kdy lidé nevědí, co je čeká v zimě. V takové nejistotě, respektive v očekávání špatných a ještě horších časů, se špatně kandiduje. Ve volebních programech sice strany a sdružení mohou slibovat, co udělají, co zlepší v chodu měst a obcí, ale voliči tuší, že hlavní slovo bude mít aktuální energetická a ekonomická situace. Co je například platné, že se vybuduje nové veřejné osvětlení, když ho z úsporných důvodů nebudeme moci používat? Jak naplánovat investice, když stavební materiály zdražují z měsíce na měsíc o desítky procent a městská pokladna bude mít jen omezené finanční prostředky? Ti chytřejší raději toho moc neslibují, ale upozorňují na pozitiva, kterých jejich místo pro život v uplynulém volebním období dosáhlo. V každém případě zvolit si v této těžké době schopné a odpovědné manažery na...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Mediační dohoda a ukončení IP mediace 12. září 2022

V předchozím příspěvku jsme se seznámili s tím, jak se formulují zásady mediační dohody. Tyto zásady odrážely výsledky předchozích fází mediace a přinesly stranám konkrétní řešení pro každý předmět jednání. Strany za pomoci IP mediátora formulovaly, jak se vybrané řešení konkrétně uskuteční, kdo a co konkrétně udělá, do kdy, co to bude stát apod. Současně strany formulovaly i pojistky pro případ, že by některá ze stran dohodu nedodržela, případně nastala nějaká neočekávaná situace, nestihne se termín splnění závazku apod. Podle potřeby si strany dohodly i sankce za porušení dohody.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3