INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Pro opětovné nastartování českého exportu rozšířila agentura CzechTrade paletu služeb, které nabízí českým firmám. „Vyvinuli jsme několik programů podpory pro malé, ale i zkušenější exportéry.

Jejich společným cílem je vrátit českému exportu dynamiku z roku 2019 a zároveň hledat nové možnosti, jak rozvíjet potenciál českých firem v zahraničí,“ řekl Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade. Mezi zásadní novinky patří exportní inkubátory ve vzdálenějších destinacích, vývozní aliance pro menší podniky a individuální služba Market Entry.

Výrazně ztížené podmínky, které kvůli pandemii v ekonomice v posledním roce panovaly, neznamenaly ochladnutí zájmu o vývoz. Naopak zahraniční kanceláře CzechTrade hlásí zvýšený zájem o konzultace. „Je patrné, že v českých společnostech dochází ke generační výměně a nastavení globálního pohledu na podnikání. Pandemie tuto transformaci výrazně urychlila. Také jsme zaznamenali silný pozitivní trend, kdy firmy zakládají pobočky, a to nejen v sousedních zemích, jako je Německo, ale také ve vzdálenějších destinacích,“ dodal Radomil Doležal.
Market Entry

„Služba Market Entry je navržena především pro začínající exportéry, kteří tak mají možnost podnikat lokálně, ale myslet globálně. Nabízí časovou dotaci až 24 hodin bezplatných služeb agentury v pěti různých zahraničních teritoriích a obsahový rámec je dán individuálními potřebami firmy a návrhem řešení ze strany odborníků CzechTrade,“ vysvětlil Radomil Doležal. Díky Market Entry lze velmi jednoduše zjistit konkrétní oborové informace v daném teritoriu a ověřit případný zájem od obchodních partnerů.

Market Entry navazuje na pomoc CzechTrade během pandemie, kdy agentura poskytovala své služby exportérům bezplatně. Dosud službu využilo 275 firem, se kterými agentura spolupracuje na 509 zakázkách exportních konzultací, poradenství a dalších individuálních asistencích zahraničních kanceláří v celkové hodnotě 6 309 000 korun.
Inkubátory pro zkušené exportéry

Naopak Exportní inkubátory jsou zajímavé pro firmy, které již mají zkušenost s exportem a plánují expanzi formou lokálních poboček. Exportéři mohou po dobu 6 měsíců využívat plně vybavené kancelářské prostory a použít místní adresu při registraci firmy. Zároveň jsou jim poskytovány poradenské služby CzechTrade, které zahrnují například vyjednávání s místními úřady, zajištění dopravy, tlumočení, vyhledávání obchodních partnerů nebo zajišťování obchodních schůzek. Brzy je exportéři budou moci využít v Indii, Kazachstánu a USA.

„V posledních dvou letech pozorujeme silný trend, kdy si stále více českých firem zakládá pobočky v zahraniční. S tím úzce souvisí i projekt exportních inkubátorů, připravený v kooperaci s exportéry tak, aby dokázal reflektovat jejich konkrétní očekávání a umožnil dostatečnou flexibilitu servisu. Služba českým exportérům umožní, aby se s pomocí CzechTrade zorientovali na místním trhu a mohli si založit vlastní zahraniční pobočku, díky které budou rozvíjet podnikaní v zahraničí. Cílem inkubátorů je tento proces významně zkrátit. V následujících letech plánujeme zřídit exportní inkubátory také v dalších zemích. Inkubátory jsou obecně vhodnější pro vzdálenější trhy, kde založení místní pobočky může představovat složitější proces. Během pandemie se české firmy začaly stahovat ze vzdálenějších

trhů, a právě inkubátory mohou pomoci s návratem firem do těchto destinací,“ doplnil Radomil Doležal.
Pobočka v indickém Bengalúru je aktuálně již těsně před otevřením, situace posledních měsíců v Indii však celý proces lehce pozastavila. „Pozitivem naopak je, že již čtyři z pěti míst pro české firmy v rámci tohoto inkubátoru jsou již obsazené. Jde o společnosti z oborů jako: smart-tech, sanace budov nebo čističky vod. CzechTrade dokonce registruje zájem od dalších společností pro následný termín, kdy bude inkubátor dostupný,“ vysvětlil Radomil Doležal.

Sdružování do aliancí

Sdružování exportérů do vývozních aliancí je navrženo pro menší a střední firmy, pro které je náročné samostatně expandovat na vzdálenější trhy. Společnou alianční nabídku vhodně doplňují produkty nebo služby všech členů, čímž se zvyšuje šance na získání mnohem zajímavějších zakázek. Zároveň si členové aliance mezi sebe rozloží náklady, které souvisejí se vstupem na zahraniční trh.

„Samotné podniky při jednáních zmiňovaly, že klíčovým aspektem projektů jsou konkrétní gestoři aliancí, kteří pomohou firmám při jednáních se státní správou v jednotlivých zemích, propojí je se zahraničními kancelářemi CzechTrade a obecně díky know-how pomohou urychlit provozní procesy. Celkem pod patronací agentury funguje pět aliancí,“ upřesnil Radomil Doležal.

(tz)

Slovo ke dni

  • Férová práce?

    Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a kandidát do Poslanecké sněmovny, oba ČSSD, se chtěli podívat na to, jak lidé pracují. Navštítili v doprovodu policistů a inpektorů druhého největšího zaměstnavatele na Teplicku. Akce se uskutečnila v rámci projektu Férová práce, který zjišťuje, zda na pracovištích nedocházi k porušování zákoníku práce. Zpovídali manažery firmy i dělníky, dělali si na místě samém obrázek z toho, co viděli. Výsledek kontroly třicetičlenného týmu zatím neznáme. Zato se však zaměstnanci mohli přesvědčit, jak fungují úředníci a orgány státní moci při výkonu služby. Předvedli totiž základní neznalost, například netušili, čím se navštívený podnik zabývá. Navíc se, rozděleni do několika skupin, chaoticky pohybovali po areálu a často „pravá ruka nevěděla, co dělá levá“. Měla-li to být předvolební akce dvou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

karabec 1 kopie

IP mediační centrum Praha proškolilo první IP mediátory 12. červenec 2021

V našem IP mediačním centru Praha, zapsaný ústav, jsme proškolili ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví první IP mediátory, kteří jsou nyní odborně připraveni vést náročné spory v oblasti ochrany duševního vlastnictví, zejména průmyslových práv. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE