INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

IMG 6997 1Zástupci neziskového sektoru, členové akademické sféry a osobnosti ze světa businessu se sešli u velmi zajímavé příležitosti, aby sdíleli své praktické a teoretické zkušenosti. Konference Osobní prosperita: Mladí na startu života akcentovala zejména myšlenku, aby nastupující generace uspěla v životě, ale i na trhu práce. Letošní 5. ročník pořádala v Praze tradičně yourchance o.p.s. Záznam akce je k vidění na YouTube yourchance TV.

Spoluzakladatelky společnosti yourchance Jana Merunková a Gabriela Štiková opět připomenuly, že společnost funguje v souladu s cíli organizace OSN. Ve svých aktivitách a činnostech je každodenně naplňuje. I proto se yourchance připojila do unikátního výzkumu Persist a ČVUT: Integrace dětí z dětských domovů do společnosti a jejich adaptace na trh práce. Výsledky studie na konferenci odprezentovala Lucia Dobrucká, která k tomu řekla: „Při zkoumání jsme se zaměřili na aspekty, jež fungují v souvislosti s ústavní výchovou.“ V některých směrech vědecké šetření tak vyvrátilo dlouholeté mínění široké veřejnosti a části expertů. Jde hlavně o názor, že systém dětských domovů v ČR je neefektivní a nefunguje. Podle Lucie Dobrucké by se na problematiku mělo nahlížet jinak: „Čím delší dobu děti v dětském domově žijí, tím víc jsou později ve svém životě stabilnější a úspěšnější. Délka pobytu je zásadně ovlivní. Ukázalo se, že děti se dokážou velmi dobře adaptovat na prostředí, ve kterém se nacházejí.“ A je tedy jasné, že i ony se na českém pracovním trhu mohou dobře uplatnit. Jen je potřebná důvěra ze strany zaměstnavatelů.

Jak uspět na trhu práce? To je ostatně otázka, kterou řeší všichni mladí lidé. Právě na toto téma klade důraz i yourchance o.p.s. Diplom ze školy života by v tom mohl zásadně pomoci. Využít ho může každý dospělý, i když nedokončil základní vzdělání. Stačí absolvovat kurz, kde si ho doplní, a následně si může zvolit jednu z mnoha kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací, kterou představil Richard Veleta z Národního pedagogického institutu. Není to náhoda, že ho yourchance pozvala na konferenci. O co jde? Je to státem garantovaný systém, který je založen na tom, že když někdo získal nějaké znalosti v průběhu svého života ve své profesi nebo pozice, může je takzvaně zasadit do formálního rámce. Richard Veleta k tomu uvedl: „Tento systém říká, že když potřebujete potvrdit znalosti, přijďte ke zkoušce, odborníci vás vyzkouší podle standardů. Pak dostanete certifikát, který může pomoci se uplatnit na trhu práce.“ Získat je možné díky tomu i živnostenský list a na základě toho začít podnikat. V zahraničí je zcela běžné, že pokud lidé během svého života získají mnoho zkušeností v určitém oboru, existuje systém, který to zohledňuje. Richard Veleta potvrdil: „Některé jiné státy umí ocenit neformální znalosti, v ČR se rozhodlo, že je nebudeme uznávat.“ V současnosti se ale pracuje na tom, aby tomu bylo jinak. Národní soustava kvalifikací tak pomáhá lidem starším osmnácti let. Je to rovněž ideální pro ty, kteří chtějí mít zadní vrátka, tedy druhou kariéru. V rámci kvalifikace existuje přes 1451 možností, třeba od malých, jako je kosmetička, ovocnář, stříhání psů, k těm větším – třeba truhlář, pekař nebo masér.

A jak vlastně vypadá momentální situace na pracovním trhu? Samozřejmě do ní zasáhla pandemie koronaviru, a nově i válka na Ukrajině. O tom hovořila Lenka Vokáčová z personální agentury Manpower: „Pandemie zrychlila trendy na trhu práce, a tím se mimo jiné proměnil vztah mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.“ Zdůraznila zejména důležitost klíčových dovedností k úspěšné kariéře. Měkké dovednosti totiž pomohou lidem v momentech, kdy se snaží najít uplatnění: „Právě prostřednictvím nich překonají nemalé výzvy, které přicházejí nejenom ve spojitosti se současností, ale i s budoucností. Je to především schopnost učit se a umět se neustále adaptovat na měnící se podmínky kolem nás. V neposlední řadě je potřeba mít designové myšlení, tedy schopnost optimalizovat pracovní úkoly. Dále pak dobře spolupracovat s ostatními lidmi v týmu a být kreativní.“
Zakladatelky yourchance představily také novinky, které v uplynulém roce iniciovaly nebo se na nich podílely. Jak Merunková připomněla: „Jde například o projekt Vítej v Česku, jehož součástí jsou adaptační programy pro válečné uprchlíky z Ukrajiny nebo vydání dvoujazyčné knihy s názvem Vítej v Česku.“ Publikace se stala užitečným pomocníkem pro děti, které se prostřednictvím atraktivních příběhů mohly seznámit s historií České republiky a důležitými osobnostmi naší země. S velkou radostí byla také pokřtěna kniha Hejno bílých vran, která odhaluje duši a srdce dětí z dětských domovů. Ukázky z knižní novinky citlivě interpretovala herečka Hana Baroňová.
Letošní 5. ročník konference se mohl uskutečnit díky spolupráci s ČVUT, Masarykovým ústavem, Newton University, nadací T-soft Eternity, Technologickou agenturou ČR, Purple Foundation, Českou mincovnou a Nadací BLÍŽKSOBĚ.

za tým yourchance Žaneta Filipková

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE