INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 19. rokem

WHT110C 1Největší evropský veletrh EMO 2017 se koná ve dnech 18. až 23. září v německém Hannoveru. Společnost TOS VARNSDORF na tomto veletrhu představuje svoji letošní novinku – multifunkční horizontální obráběcí centrum WHT 110 C.

Tento stroj byl ve světové premiéře předveden odborné veřejnosti 15. března 2017 na setkání s obchodními zástupci. Pozvaných hostů dorazilo více než šedesát, byli to obchodníci z celého světa. Poté bylo obráběcí centrum hlavním magnetem tradičního červnového Zákaznického dne TOSday.

Obráběcí centrum WHT 110 C je prvním členem nově koncipované řady obráběcích strojů WHT 110 / 130 (C). Je to horizontální obráběcí stroj vhodný pro nejnáročnější operace, které vyžadují přesné vrtání, řezání závitů, karuselování nebo frézovaní. Stroje řady WHT mohou být koncipovány také jako obráběcí centra, která uspokojí potřeby i těch nejnáročnějších aplikací v takových odvětvích, jako jsou letecký průmysl, energetika, zemní práce, ropný průmysl a obecné strojírenství. Tyto multifunkční stroje jsou vhodné pro kusovou i sériovou výrobu. Jsou to krytované frézovací a vyvrtávací stroje s uspořádáním loží do tvaru T s příčně přestavitelným otočným stolem, resp. paletou, nebo karuselovacím stolem a podélně přestavitelným stojanem. V základním provedení má stroj pět plně řízených os a CNC řízené otáčky vřetena s možností jeho úhlového polohování. Standardně je řízen řídicím systémem Heidenhain iTNC 530 HSCI (nebo TNC 640) a vybaven AC-digitálními servopohony pro náhon posuvů a AC-digitálním pohonem vřetena firmy Siemens. V případě požadavku zákazníka je možné stroj vyzbrojit i jiným řídicím systémem (např. Sinumerik 840 D SL atd.).

            Nová řada obráběcích strojů a center byla vyvinuta na základě požadavků zákazníků pro moderní výrobu. Začátky vývoje tohoto stroje sahají až do roku 2011, kdy společnost v rámci své strategie řešila, jaké stroje budou konkurenceschopné za pět a více let. V té době byly zahájeny vývojové práce na nových vřetenících, které patří mezi tzv. srdce každé horizontky. Během následujících let se podařilo vyvinout a vyrobit vřeteníky pro nové stroje WHT a odladily se veškeré potřebné parametry, včetně teplotního působení a garance dlouhodobé provozní spolehlivosti vřeteníku. Bylo tak možné pokračovat ve vývoji strojů řady WHT, jehož prvním výstupem je právě toto představované multifunkční centrum. Vlastnímu vývoji ještě předcházela etapa definování celkové koncepce řady strojů WHT, všech parametrů, potřebného příslušenství, technologického zacílení celé řady na konkrétní segmenty průmyslu a obecně celkového využití strojů WHT. Výsledkem této etapy pak bylo jasné zadání, které se v průběhu řešení nemuselo měnit.

            Vývoj strojů řady WHT nebyl financován z dotačních titulu, ale probíhal daňovým odpočtem. Po takřka šestiletém vývoji, který tedy zahrnoval vývoj vřeteníkových jednotek, rámu a aplikaci přídavných zařízení, přicházejí na trh technicky skutečně unikátní stroje, jež svým výkonem, multifunkčností, komfortem pro obsluhu a jedinečným designem představují významnou přidanou hodnotu pro zákazníky. Stroje WHT 110 / 130 (C) jsou pozoruhodné především takovými vlastnostmi, jako jsou výkon, univerzálnost, multifunkčnost, snadná obsluha a servis a integrace konceptu Industry 4.0.

            Svým pracovním výkonem, který zahrnuje rychlosti až 40 m/min, otáčky výsuvného vřetena 6000 ot/min, instalovaný výkon 31 kW, je umocněn litinovým rámem, instalovaným lineárním vedením a tepelnou kompenzací rámu, je stroj předurčen pro opravdu výkonné, a přitom přesné obrábění. Velmi významnou roli v přínosnosti stroje hraje jeho univerzálnost. Je to dáno velkou variabilitou konfigurace os, typu a provedení stolu (nebo palet), aplikací systémů výměny nástrojů, frézovacích hlav a výběr dalšího příslušenství, což umožňuje dokonale přizpůsobit stroj požadavkům zákazníka. Přidaná hodnota stroje se dále zvyšuje jeho multifunkčností. Je možné ho vybavit dvěma typy vřeteníkových jednotek, různými frézovacími hlavami, včetně soustružnických držáků a karuselovacím provedením stolu (nebo palety) tak, aby stroj umožňoval

plnohodnotné frézovací a soustružnické užití.

            Dnes je už přirozenou vlastností každého úspěšného obráběcího stroje jeho snadná obsluha a servis. Pracoviště obsluhy je vybaveno ergonomicky řešeným panelem, včetně přenosného ručního ovládání a ofukovací pistole. Stroj je přizpůsoben pro snadnou demontáž krytů v oblasti stojanu a podél ukotvení rámu stroje, umožňuje jedinečnou kombinaci komfortní obsluhy a údržby.

            Aktuálním trendem ve zvyšování přidané hodnoty obráběcích strojů je integrace konceptu Industry 4.0. U obráběcích center WHT 110 / 130 (C) je to řešeno použitím speciálně vyvinutého programového prostředí TOS Control. Toto nově vyvinuté programové prostředí (výsledek vlastního vývoje) v sobě integruje jak klasický řídicí systém stroje, tak další přídavné funkce ve formě aplikací, jež dále rozšiřují využití stroje a umožnují jeho plnou integraci v rámci konceptu Industry 4.0. Základem celé koncepce je programové prostředí TOS Control, které funguje jako dashboard, na němž jsou všechny funkce lehce dostupné ve formě ikon. Samozřejmostí je integrace původního řídicího systému, který je základem pro ovládání stroje a figuruje zde jako aplikace. Všechny nové funkce stroje jsou zaměřeny na zvyšování komfortu obsluhy v těsné interakci se strojem, dále pak na zvyšování efektivity výrobního procesu prostřednictvím optimalizace nastavení stroje a využitím přídavných zařízení, například pro nezávislé měření polohy.

            V oblasti zvyšování komfortu obsluhy jsou navrženy aplikace pro sledování aktuálních parametrů stroje (jeho nastavení, funkce os, pozice aktuálního NC programu a hlášení stroje), systém je doplněn také integrací IP kamer pro sledování pracovního prostoru a okolí stroje. Dále obsahuje prostředí pro snadné prohlížení a tvorbu vlastních poznámek, například v dokumentaci pro užití stroje a ve výrobních výkresech.

            Pro zvyšování produktivity výrobního procesu jsou nyní aktivní dvě aplikace. Jedna dokáže interaktivně navrhovat vhodné parametry pro obrábění na základě zadaných technologických požadavků a druhá spolu s interakcí přídavného nezávislého odměřování umožňuje změření vyráběného obrobku přímo na stroji. Právě nezávislost odměřování umožňuje v praxi nahrazení samostatného souřadnicového stroje a zajišťuje užití stroje pro plnohodnotnou kontrolu rozměrů a geometrické přesnosti vyráběného obrobku.

            Otevřenost tohoto konceptu umožňuje jeho další rozvoj, již nyní se připravují další aplikace pro podporu vzdáleného řízení a plánování práce na stroji, jeho nastavení (parametrové optimalizaci) a přenastavení technologických parametrů pro zvýšení efektivity práce stroje při obrábění. Další oblastí je vzdálené plánování a řízení práce na stroji (například DNC řízení).

            Nová řada strojů WHT 110 / 130 (C) bude systémem TOS Control vybavena standardně. Tudíž schopnost integrace s konceptem Industry 4.0 bude standardní vlastností. Nicméně už nyní mají stroje ohromný potenciál v podobě instalované funkce užití stroje jako souřadnicového měřicího stroje (CMM) – systém plnohodnotného in-procesního měření nezávislým odměřováním umožňuje dosáhnout požadované přesnosti výrobků, a při tom eliminovat náklady a čas na transport obrobku a jeho změření na externím pracovišti.

            Platforma na bázi prostředí TOS Control s instalovanými aplikacemi tak umožňuje plnou integraci v rámci konceptu Industry 4.0 a napojení sledovaných a získaných dat na další články v řetězci výrobního procesu. Jde zejména o možnost vzdáleného řízení stroje, užití stroje pro kontrolu a měření obrobků a korekci technických parametrů pro optimalizaci při obrábění.

            Že jde o zdařilý koncept a potenciálně úspěšný stroj, o tom svědčí nebývalý zájem jak obchodních zástupců již při jeho prvním předvedení, tak především doposavad získané objednávky. Veletrh EMO pak bude dalším krokem k zahájení této moderní cesty v obrábění kovů. A můžeme prozradit, že souběžně s veletrhem EMO bude zahájena stavba výkonnějšího bratra předváděného exponátu. Na podzim tohoto roku bude postaven a odzkoušen první kus stroje WHT 130 C, novinky chystané na rok 2018.

Ladislav Plaňanský, TOS VARNSDORF

Slovo ke dni

  • Ruská mise

    Čeští podnikatelé vedeni prezidentem republiky vyrazili na východ (znovu) objevovat velký ruský trh. Cesta míří logickým směrem, protože všemi ostatními směry je vzájemný obchod mnohem složitější. Není pochyb, že Slované si rovněž lépe rozumí, jsou si povahově bližší a mají i na co navazovat. Značka Made in Czechoslovakia má v Rusku a všech postsovětských státech stále svůj zvuk, neboť spousta výrobků s takovým označením tam dosud stále funguje. Jistě, už nejsme spojeni smlouvami jako za dob Rady vzájemné hospodářské pomoci, mnoho se změnilo, ale stejně tak mnoho pout přetrvává. A máme co nabídnout. S jakými výsledky tato mise skončí, to zatím nevíme. Ale jsem přesvědčen, že má všechny předpoklady dobře uspět. Držím palce, je to v zájmu obou zemí!Pavel Kačer

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2017

INZERCE

Partneři

Generální partner:

TOSlogo 172

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

gascontrol 175logo KOB

Vyšlo u nás 

 

Partneři plus:

tsoft VSPAP 160 EON EG 2017 107
         

Partneři:

logo-grada3 logo_zts_87_2 ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

Hlavní odborný partner: logo-npk Odborní partneři: csj105 sok67 cia 60 svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105

INZERCE