INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

Kterým českým vývozcům se vloni nejvíce dařilo? Kdo uspěl na trzích zemí Blízkého východu? Nejen tyto otázky zodpoví 21. ročník soutěže Exportní cena DHL UniCredit pod záštitou agentury CzechTrade, která podporuje, a hlavně oceňuje úspěchy českých vývozců. Ceny si vítězové tradičně převezmou v kategoriích Malá společnost, Středně velká společnost, Globální exportér nebo Exportér teritoria. Soutěž opět probíhá pod záštitou vládní agentury CzechTrade, která vyhlásí vítěze dalších dvou kategorií.

V kategorii Exportér teritoria si letos převezme cenu firma, která úspěšně vyváží své produkty či služby do zemí Blízkého východu, tedy oblasti zahrnující severovýchodní Afriku, jihozápadní Asii a jihovýchodní Evropu, kterou tvoří státy Bahrajn, Egypt, Irák, Írán, Izrael, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Kypr, Libanon, Omán, Jemen, Saúdská Arábie, Sýrie, Turecko a Spojené arabské emiráty.
„V DHL máme jako zakladatelé velkou radost, že Exportní cena DHL UniCredit není jen další v řadě soutěží, kde se dočkají ocenění a výhod pouze vítězové, ale je to místo, kde se setkávají čeští exportéři obchodující s rozmanitými komoditami a různými zahraničními partnery, předávají si své zkušenosti a sdílejí informace, které jim mohou usnadnit vstup na zahraniční trhy. Znát spotřebitele a své potenciální klienty i konkurenci na cílovém trhu je totiž pro úspěch na mezinárodním trhu klíčové,“ řekl obchodní ředitel DHL Express pro region střední Evropy Luděk Drnec s tím, že je nutné, aby firma flexibilně reagovala na nové trendy.

„Aktuálně je to především nakupování online a já věřím, že i české firmy dokáží využít obrovský potenciál, který trh mezinárodní e-Commerce nabízí. Jako nejjednodušší a nejlevnější forma vstupu na globální trh je navíc online prodej vhodný způsob geografické diverzifikace exportu, kterou česká ekonomika potřebuje. Také proto se tématu mezinárodního online obchodování budeme věnovat i my na klubových setkáních v rámci soutěže,“ sdělil Luděk Drnec.

Firmy budou opět oceněny v kategoriích Malá společnost s maximálním počtem 50 zaměstnanců a s obratem do 300 milionů korun, a Středně velká společnost, tedy firma do 250 zaměstnanců a s obratem do 1,5 miliardy korun. Cena poroty v kategorii Globální exportér hodnotí zejména nárůst exportních destinací v posledních dvou letech. Kategorie Exportér teritoria ocení nejúspěšnějšího vývozce vybraného teritoria. Ten bude vybrán na základě míry růstu exportu za poslední rok. „Pro úspěšnou expanzi na zahraniční trhy je stále klíčové zajištění konkurenceschopného financování, ošetření platebních rizik vyplývajících z obchodních kontraktů a nalezení spolehlivých obchodních partnerů. Na blízkovýchodních trzích je neméně důležitá znalost a analýza tamního trhu a národních, respektive kulturních specifik. Firmy, plánující hladší vstup na dané trhy, mohou využít i subvence státu a dobré jméno českých výrobců. Státy v teritoriu Blízkého východu nabízí obrovský potenciál růstu, především v odvětvích energetiky, petrochemie, zemědělství či v automobilovém průmyslu. UniCredit Bank díky spolupráci s místními finančními institucemi a pobočce v Abu Dhabi dokáže všechny české firmy podpořit jak finančně, tak svým lokálním know-how,“ vysvětlil Jiří Flégl, manažer strukturovaného a exportního financování UniCredit Bank.

Exportní cena DHL UniCredit se koná pod záštitou agentury pro podporu obchodu CzechTrade. „Zájem českých exportérů o expanzi na zahraniční trhy se zvyšuje. Potvrzuje to mimo jiné i narůstající počet vývozců exportujících do více zemí. Konkrétně do více než pěti destinací exportuje dnes již 69 % všech vývozců. Při vstupu na nové trhy se však exportéři mohou setkat s nejrůznějšími problémy, které se liší teritorium od teritoria. Firmy často potřebují pomoci s hledáním vhodných partnerů či s překonáním jazykových bariér, problematická může být i neznalost místní legislativy či obchodních zvyklostí. Exportéři oceňují také analýzy trhů a pomoc při jednání s úřady. Při expanzi do ciziny vždy platí, že si musíte dopředu zjistit maximum informací. A v tom podporuje vývozce CzechTrade. Vloni jsme s podobnými úkoly pomohli téměř 2500 malých a středních firem,“ dodal Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade. Svého nejúspěšnějšího klienta za loňský rok a nejzajímavější příběh uskutečněného exportu ocení agentura ve dvou vlastních kategoriích.
Odborným garantem soutěže je společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Kromě poskytování služeb spojených s prověřováním firem v ČR a SR v aplikaci Cribis je cílem skupiny CRIF umožnit klientům rovněž prověřování obchodních partnerů ve světě prostřednictví mezinárodní služby SkyMinder. Klienti služby získají přístup k vyhledávání reportů o více než 200 milionech společnostech z 230 zemí a území světa. „Reporty pomohou klientům posoudit finanční bonitu a získat varovné informace prověřovaných společnosti díky jednotné struktuře reportů, které jsou k dispozici buď online přímo v aplikaci, nebo offline na vyžádání. Určitě je efektivní se problémům spojeným se špatným výběrem zahraničního partnera, zejména s ohledem na vysoké náklady při vymáhání případných pohledávek, předem vyhnout. Firmy zabývající se zahraničním obchodem by proto měly věnovat prověřování zahraničních obchodních partnerů zvýšenou pozornost,“ popsal Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Pokud se firma rozhodne zaměřit na export, musí počítat s nutností reagovat na celou řadu situací, které vývoz za hranice ČR ovlivňují. „Pro exportéry bude výzvou vypořádání se se silnějším kurzem koruny. Určitou překážku zaznamenáváme u našich exportních klientů též ve stagnující zahraniční poptávce. V neposlední řadě je pro exportéry stále překážkou, stejně tak jako pro ostatní podnikatele, vypořádat se s nedostatkem pracovních sil. Přesto se domnívám, že konkurenceschopnost českých firem je již na takové úrovni, že i letošní rok ještě překoná současný historický exportní rekord,“ konstatoval Petr Šíma, partner poradenské firmy NSG Morison.

Mezi úspěšnými exportéry lze pozorovat několik znaků, které jim jsou společné, zejména co se dodržování pravidel pro dosažení úspěchu týká. „Kvalitní analýza trhu, dobře zvolená obchodní strategie, znalost místního prostředí a důkladné zvážení všech rizik. To jsou základní pravidla, která nesmí úspěšný exportér podcenit, pokud chce prorazit na novém trhu a udržet se tam. A když se podíváte na úspěšné české vývozce, tak zjistíte, že naprostá většina z nich se těmito pravidly řídí,“ připomněl člen představenstva a náměstek pro řízení rizik v EGAP Martin Růžička.

„Exportéři se na své cestě za úspěchem musí vypořádat s mnoha výzvami nejrůznějšího charakteru a překonat překážky, které je na této cestě potkají. Jsem velmi ráda, že projekt Exportní cena a také Klub exportérů, který na něj navazuje, poskytuje tuzemským vývozcům prostor pro vzájemné setkávání a spolupráci. Díky naší analýze jsme schopni připravit program vhodný pro určitou skupinu firem, ať již zaměření na e-commerce – B2B či B2C export, ukázat, jaké příležitosti přináší Blízký Východ, jak zavádět moderní technologie do praxe či se bavit o tom, jak řídit své týmy a motivovat své zaměstnance, či se věnovat dalším aktuálním podnětům (GDPR). Exportní cena a celé aktivity naší firmy již nejsou dílčím projektem, ale komplexním systémem efektivní spolupráce řady podnikatelských subjektů,“ řekla Helena Kohoutová, pořadatelka Exportní ceny.
Kritéria soutěže
Do Exportní ceny DHL UniCredit pod záštitou CzechTrade se mohou přihlásit vývozci, kteří splňují podmínky vlastnictví a hranici minimálního vývozu. Základní hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2016 a rok 2017) a podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži. Soutěže se mohou zúčastnit společnosti se sídlem v České republice, které vznikly před
1. lednem 2016. Obrat firmy je zařazujícím kritériem pro stanovení, ve které kategorii firma bude soutěžit (malá či středně velká firma).

Soutěžní kategorie:
 Malá společnost – kategorie je určena pro malé firmy s maximálním počtem 50 zaměstnanců a s obratem do 300 milionů korun. Podíl zahraničního vlastníka ve firmě nesmí přesáhnout 49 %.
 Středně velká společnost – kategorie je určena pro středně velké firmy s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy korun. Ani zde nesmí podíl zahraničního vlastníka společnosti přesáhnout 49 %.
 Cena poroty – Globální exportér – v této kategorii je oceněn nejúspěšnější exportér mezi malými a středně velkými společnostmi, u kterého podíl zahraničního vlastníka nepřesáhl 49 %. Hodnotí se zejména nárůst exportních destinací v posledních dvou hodnocených letech.
 Exportér teritoria – kategorie je zamýšlena pro exportéry s vývozem do vybraného teritoria. Nejúspěšnější exportér je vybírán podle míry růstu exportu za poslední rok.
 Nejúspěšnější klient CzechTrade – kategorie je určena pro klienty agentury CzechTrade, kteří za poslední rok deklarovali více než jeden úspěšný exportní případ podpořeného vývozu. Hodnotí se celkový objem realizovaného obchodu.
 Exportní příběh roku – kategorie je určena pro klienty agentury CzechTrade. Její konzultanti vybírají klienta s nejzajímavějším příběhem uskutečněného exportu, který může inspirovat další firmy ke vstupu na zahraniční trhy.

(tz)

Slovo ke dni

  • Neomezené volno pro zaměstnance

    Direct pojišťovna přišla se zajímavým benefitem, který nabízí lidem ve firmě neomezené volno. Novinka funguje jednoduše: Pokud má zaměstnanec potřebu zůstat doma, nepřijde do práce. Po roce testování se ukázalo, že systém funguje velmi dobře. Navíc nad rámec dovolené se spotřebovalo 441 hodin, možnost využila třetina zaměstnanců. Většinou si volno vzaly ženy o vánočních svátcích nebo muži při stěhování a dalších mimořádných situacích. Potvrdilo se několik věcí. Pracovníci nemají zájem benefit zneužívat, naopak si váží důvěry, kterou jim pojišťovna dává. Jsem přesvědčený, že neomezené volno upevňuje vztahy uvnitř firmy a v důsledcích vede k větší spokojenosti zaměstnanců i k vyšší prosperitě. Podle mého soudu se rozšíří do dalších podniků, avšak nikdy zřejmě nebude rozšířen všude. Nedovedu si například představit, že by do zaměstnání...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300

INZERCE