INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

10Ing. Irena VlčkováNepatří mezi stěžovatele a lidi, kteří jako první odpovídají, že něco nejde. Naopak. Vždy hledá řešení, které má smysl. Nelibuje si ve stresu, ale v dobré organizaci práce. Má ráda uklizený stůl, přehled o věcech a řád. I tak by se dala charakterizovat osobnost, která je našemu časopisu velmi blízká, a to z již dvacetileté spolupráce s celým redakčním týmem. Je to Ing. Irena Vlčková, generální ředitelka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR:

Informace ze Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR provázejí čtenáře od samého vzniku našeho měsíčníku, tedy od roku 1999. Dá se toto dvacetiletí spolupráce již zhodnotit?

Ano, ještě si pamatuji na naše první jednání, která jsme s vaším časopisem vedli. V daném roce jsem poměrně krátkou dobu působila ve Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a vše bylo pro mě nové. I pronikání do světa médií. Co ale mohu dnes s jistotou potvrdit, je skutečnost, že spolupráce s Prosperitou byla vždy velmi zajímavá. Pamatuji si i trochu turbulentní dobu, kdy v rámci redakce docházelo k různým nejednoduchým změnám, ale Prosperita i naše vzájemná spolupráce přečkala i toto období. Dokonce jsem měla po určitou dobu možnost nahlížet také „pod redakční pokličku“, to když jsem během své mateřské dovolené aktivně pracovala přímo v redakci jako externista. Hlavně jsme se vždy snažili vyřešit jednoduše, bez velkého papírování, ohleduplně ke všem stranám a rovněž s shumorem.
Během této naší spolupráce se ve vedení SOCR ČR vystřídali hned čtyři prezidenti. Začínali jsme s Helenou Pískovskou, dále to byl Zdeněk Juračka, a v posledním období Marta Nováková, která post prezidentky opustila na základě svého jmenování do funkce ministryně průmyslu a obchodu letos koncem června. Od 1. října má Svaz nového prezidenta, Ing. Tomáše Prouzu, který je připraven pokračovat v započaté práci a s inovačním pohledem na celé rozsáhlé spektrum záležitostí, které je potřeba uchopit a řešit. Velmi si vážíme naší dlouholeté spolupráce, víme, že pokud přijde na tiskovou konferenci Eva Brixi, tak určitě padne i nějaká velmi netradiční, zajímavá a pikantní otázka. Což vlastně ale vůbec nevadí.
V průběhu let bylo uveřejněno velké množství zpráv a rozhovorů, čehož si velmi vážíme, rovněž proběhlo mnoho velmi zajímavých akcí, které pravidelně redakce Prosperity pořádala pro členy redakční rady a své partnery. Vždy to byla příležitost pro setkání zajímavých lidí na zajímavém místě. Za to bych ráda poděkovala, protože v tom vidím smysl, nikoli ztracený čas.

Komunikace ne každého profesního uskupení je po tak dlouhou dobu aktivní jako v případě SOCR ČR. Jakou roli přikládáte médiím?

Komunikace s médii každého obdobného zaměstnavatelského svazu, jako je ten náš, je velmi klíčová. Snažíme se pravidelně zveřejňovat své názory a informovat jak své členy, tak i odbornou, ale rovněž laickou veřejnost o činnosti své, ale také o aktivitách celé členské základny.
Dlouhodobě usilujeme o to, abychom představovali to pozitivní, čeho business v obchodním prostředí dosáhl, a prezentovat přínos podnikatelů z oblasti obchodu a cestovního ruchu. Snažíme se prostřednictvím své práce a svých vyjádření pomáhat při tvorbě nové legislativy, potřebujeme, aby byla především jasná, srozumitelná a zbytečně podnikatele nezatěžovala. Bohužel je to často nekonečná a opakující se práce. A potýkáme se právě s legislativou, která všem velmi komplikuje život. Namátkou můžeme například uvést problematiku regulace otevírací doby v obchodech, která je podle našeho názoru zcela nadbytečná.

Zakládáte si na serióznosti, korektnosti i pravdivosti. Není to zbytečně složitá cesta?

Není. Vždy jsme se snažili jednat korektně a podávat informace, které se zakládají na pravdě a jsou podloženy konkrétními, jasnými a dohledatelnými čísly. Bohužel ne všichni postupují tímto způsobem, a tak byl často obchod osočován a napadán různými populistickými „výkřiky“. My si však za svými názory a vyjádřeními stojíme.

Být členem vašeho svazu je velká prestiž i známka činorodosti. Čeho si na členských společnostech vážíte a k čemu vás jejich diskuze inspirují?

Vážíme si všech svých členů a jsme rádi, že je členská základna velmi rozmanitá. Našimi členy jsou jak individuální firmy, tak i odborné asociace a další kolektivní členové, a to jak z oblasti obchodu a cestovního ruchu, patří k nám dodavatelé služeb, poradenské a výzkumné firmy a odborné školy. Bohužel máme stále ještě určité rezervy v tomto směru a víme, že by bylo vhodné tuto platformu rozšířit například o větší počet firem především z oblasti nonfood (například textil a obuv, do-it-yourself, sportovní vybavení, elektro a další). Nesmírně si ceníme veškerých podnětů od svých členů a snažíme se řešit problémy, které jim v jejich činnosti komplikují život. Bohužel ne vše je jednoduché, například zajistit dostatek kvalitních a kvalifikovaných lidí, kteří jsou ochotni skutečně pracovat, se v současné době jeví jako takřka nereálný požadavek doby. I přes maximální snahu podpořit různé aktivity, které by pomohly tuto situaci řešit, tento stav asi ještě nějaký čas potrvá.

ptal se Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Vesnice, jak ji možná neznáte

    Lidé na vsi jsou prý konzervativní, zaostalí a možná i hloupí. Ano, tak o nich často smýšlí zejména město. Avšak mýlí se, jak ukázal i čerstvý průzkum Asociace malých a střeních podniků a živnostníků ČR. Vyšlo jim, že zemědělci jsou v digitalizaci dál než průmysl. K čemu nejmodernější technologie využívají? Například satelitní navigaci k zjišťování dat o svých pozemcích a pěstovaných plodinách. Sbírají informace všude tam, kde potřebují znát přesnou situaci online. Není pro ně ani neznámý pojem internet zvířat, i na venkově se daří umělé inteligenci... V rostlinné i živočišné výrobě se už bez systémů tzv. přesného zemědělství neobejdou. A to se venkované musí vyrovnat s překážkami, které v městských aglomeracích nemají, kupříkladu se špatným pokrytím vysokorychlostními internetovými službami nebo s horším přístupem k investičním...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Patentová ochrana v zahraničí prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci 19. červenec 2019

České podniky si stále častěji (nebo spíše – stále ještě nedostatečně) uvědomují, že ochrana průmyslového vlastnictví představuje jeden z nástrojů, jak úspěšně rozvíjet a inovovat výrobu a stát se úspěšným na globalizovaném trhu. Jednou z možností, jak ochránit nové technické řešení – vynález, je patentová ochrana. Pokud se pro ni přihlašovatel rozhodne, zpravidla nejprve žádá o národní patentovou ochranu. Ta však sama o sobě nestačí, neboť český patent platí jen v České republice a jinde v zahraničí toto patentované řešení může kdokoliv využívat a prodávat. Proto je vhodné získat patentovou ochranu i v zemích, kde je předpoklad, že chráněné řešení má tržní potenciál.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE