INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

11 kopieIng. Petr KotenBez informací o České společnosti pro jakost si mnozí čtenáři nedokáží Prosperitu ani představit. Zvykli si na pravidelnou stránku číslo 12, kde najdou vždy čerstvé aktuality z dění v ČSJ. Ing. Petr Koten, výkonný ředitel, představil Českou společnost pro jakost jako činorodý tým, který má firmám i organizacím co nabídnout a z letošní činnosti shrnul to nejzásadnější:

Jak byste charakterizoval Českou společnost pro jakost těm, kteří ji ještě neznají?

Česká společnost pro jakost, z.s.,je organizací, jejíž činnost se prolíná do mnoha oborů v České republice. Hlavním tématem je prosazování kvality do praxe, a to nejrozmanitějšími způsoby. Například fungující systémy managementu kvality jsou jedním z předpokladů pro úspěšné a moderní podnikání řady organizací. Netýkají se jen nadnárodních korporací, velkých či středních firem, ale jsou čím dál více v hledáčku zájmu malých podniků či organizací veřejného sektoru. Česká společnost pro jakost je subjektem, který široké řady jednotlivců i organizací působících v rozličných systémech managementu sdružuje. Akceleruje přístup k novinkám v oboru a jejich implementaci ve vlastním chodu společností.
ČSJ však poskytuje mnohem širší paletu služeb. Zejména v oblasti vzdělávání a certifikací pro mnoho oborů, mezi nimiž významně figuruje automobilový průmysl, odvětví informačních technologií a nově potravinářství orientované na produkci bez GMO (geneticky modifikovaných organizmů). Tyto služby jsou určené nejen členům ČSJ, ale zájemcům i mimo Českou společnost pro jakost, kteří by si přáli zlepšovat se nejen v oblasti kvality, ale také ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti či bezpečnosti informací.

Co chystáte v závěru roku 2018?

Bude to jednoznačně naše nejvýznamnější konference mezinárodního charakteru, která spadá do aktivit Evropského týdne kvality, a odehraje se 3. a 4. prosince v hotelu Clarion v Praze 9. Jednání bude dvoudenní a nazvali jsme je Kvalita a svět 4.0. Objeví se významná témata jako například digitalizace a automatizace ve vztahu k managementu kvality. Těšíme se na vystoupení Erica Janssense, generálního ředitele Evropské organizace pro kvalitu.
Významný bude večerní program, během něhož oceníme jednotlivce i organizace, které kvalitou žijí, kvalitu šíří, aktivně se zasazují o její implementaci do chodu firem a organizací. Způsobů, jak kvalitu nechat celospolečensky rezonovat, je mnoho. Za prestižní pokládáme soutěže, které organizujeme a vyhlašujeme. Na konferenci oznámíme výsledky ceny, kterou jsme odstartovali letos jako horkou novinku a nazvali ji Ambasador kvality České republiky, dále to bude Manažer kvality roku, CSR Guru a řada dalších. Také představíme ty společnosti, které obhájily či nově získaly značku kvality CZECH MADE.

Ta v minulosti pro firmy hodně znamenala...

Věřím, že znamená stále. V roce 1993 se prvním českým výrobcům dostalo zcela nové příležitosti nabídnout zákazníkům zajímavý doklad kvality svých výrobků, odlišit se od konkurence a také proniknout na zahraniční trhy. Značka CZECH MADE vznikla primárně s cílem usnadnit spotřebitelům orientaci v dostupných výrobcích – a později i službách –
na českém trhu. Poskytovala jednoduchý návod, jak si vybrat s minimálním rizikem kvalitní výrobek nebo službu. Jejím dalším cílem ale bylo také podpořit odpovědné firmy, které chtěly poskytovat svým zákazníkům vysokou přidanou hodnotu. Firmy, kterým stála a dodnes stojí spokojenost zákazníků za investovaný čas i peníze. Firmy, které dělají „něco navíc“.
V roce 2002 byla značka CZECH MADE zařazena do programu Česká kvalita – Programu podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb, garantovaného vládou ČR. Podstatou tohoto programu je existence jednotného systému značek, kterými jsou označeny produkty nabízené na českém trhu. Ve svých zásadách vychází z obdobného systému značek kvality, který v Německu úspěšně funguje již řadu let.
Kromě prestiže ocenění, desítek držitelů a silného zázemí v povědomí českých spotřebitelů je značka CZECH MADE pro firmy dodnes zajímavá především proto, že dokládá maximální péči výrobce či poskytovatele služby o jakost produktu. A to formou jednoznačně prokazatelného ověřování a hodnocení třetí nezávislou stranou – akreditovanou zkušebnou, laboratoří, certifikačním či inspekčním orgánem, namátkovým hodnocení odborníků a expertů, konkrétních koncových zákazníků i dodavatelů.
Získat značku CZECH MADE mohou tedy pouze ti, kdo věnují pozornost všem aspektům své podnikatelské činnosti – nejen samotné výrobě či poskytování služby, ale také zaměstnancům a jejich spokojenosti, společensky odpovědnému přístupu atd.
Jedním z klíčových bodů z poslání značky CZECH MADE je podpora českých podnikatelů – a nejenom těch největších a nejúspěšnějších. Protože mnohdy to jsou právě malé nebo rodinné firmy, které ukrývají až neskutečné příběhy na cestě ke kvalitě a spotřebiteli.
Od roku 2018 pečuje o značku CZECH MADE Česká společnost pro jakost. Rozhodla se rovněž portfolio jejích držitelů rozšiřovat, a to poměrně svižnějším tempem, než tomu bývalo v nedávné minulosti. Bude aktivně vyhledávat a oslovovat ty firmy, které si zakládají na jedinečnosti, které chtějí jednoduše a efektivně komunikovat k zákazníkovi kvalitu svých výrobků a služeb.

Vraťme se k vašemu novému projektu Ambasador kvality ČR. Co je jeho posláním?

Společným jmenovatelem námi vyhlašovaných cen je kvalita, společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj. Jako spolek sdružující široké spektrum osob a organizací působících v různých oblastech systémů managementu je ČSJ jedinečná svým postavením a zkušenostmi a dlouholetou spoluprací nejen s národními, ale i zahraničními organizacemi. Jsme si vědomi toho, že účast a umístění v soutěžích nabízí možnost prezentovat úspěchy jednotlivců i týmů, jimž to přinese mimo jiné i zaslouženou publicitu. V jejích projektech se odráží i celospolečenská poptávka po kladných hrdinech, osudových příbězích, nevšedních cestách k výsledkům.
Možnost být oceněn za svoji práci je motivačním uznáním pro každého jedince, stejně tak i pro organizaci. Nehledě na to, že nezávislé posouzení je vhodnou zpětnou vazbou pro vedení organizace, že je na dobré cestě k podnikatelské úspěšnosti. Cena Ambasador kvality ČR byla vyhlášena v rámci podpory rozvoje a podpory zavádění zásad managementu kvality v různých podobách. Určena je pro organizace, které nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, které se chovají odpovědně, a navíc aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality.
Organizace jsou hodnoceny nejen podle současných ekonomických výsledků, ale především je mapován jejich přístup ke kvalitě, která je předpokladem k dlouhodobé úspěšnosti, ekonomickému a společenskému rozvoji.
Organizace dokladují své aktivity při propagaci kvality, podpoře inovací, uplatňování společensky odpovědných přístupů, naplňování zásad udržitelného rozvoje a odpovědné komunikaci vůči všem zainteresovaným stranám. Ocenění je určeno všem organizacím podnikatelského sektoru bez rozdílu velikosti a oboru.

Před pár lety jste založili Centrum excelence. Proč?

Centrum excelence sdružuje odborníky a organizace zabývající se kvalitou, zejména kvalitou řízení, již pět let. Představuje platformu, která ke své činnosti využívá moderní nástroje řízení. Letos prošlo centrum řadou změn, ze kterých chce vzejít stabilnější, aktivnější, a hlavně s více přínosy pro své členy a příznivce. Smysl našeho fungování se nemění. Chceme zůstat věrným a užitečným partnerem pro excelentní řízení. Mnohé společnosti nás znají a rády se o zkušenosti na cestě k excelenci rozdělí s těmi, kteří na tuto dráhu hodlají vstoupit.
Členy Centra excelence jsou například Kermi, Albert, ROSSMANN, Bosch, Česká manažerská asociace, Hyundai, Centrum andragogiky, Městská část Praha 18, Jihomoravský kraj, Technická univerzita v Liberci, Benešov a mnohé další.

připravil Martin Šimek

Slovo ke dni

  • D1 jako největší parkoviště

    Silničáři se vždy stávají terčem vtipů, když v zimě zasněží a oni na změnu počasí nejsou připraveni. Jenže v letošním roce se situace na naší nejfrekventovanější silnici ještě zkomplikovala opravami. Italské konsorcium firem nestihlo svůj úsek mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem dokončit včas a přispělo tak k tomu, že řidiči zde strávili v koloně až 14 hodin. Dúvody, proč se to neopravilo v termínu, byly jistě „objektivní“. Není však bez zajímavosti, že na ostatních opravovaných místech D1 se práce zastavily podle plánu. Italové sice žádají další čas k dokončení oprav až do 3. ledna příštího roku, ministrovi dopravy Danielu Ťokovi ale už došla trpělivost a pohrozil vypovězením smlouvy, nebude-li okamžitě zjednána náprava. Proč se vládní úředník probudil až nyní? Protože se na neprůjezdnou dálnici naštvali nejen obyčejní motoristé, ale...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300

INZERCE