INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

VorlováEnergetika je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů, ale celé odvětví se potýká s nedostatkem kvalitních odborníků. Jak se s tímto rozporem vyrovnávají ve společnostech innogy v České republice, jsme se zeptali personální ředitelky Eriky Vorlové.

Ze všech stran slyšíme, jak firmy doslova zápasí se sháněním kvalifikovaných a šikovných zaměstnanců. Platí to i pro innogy?

S určitou dávkou profesní hrdosti musím říct, že v situaci, kdy je historicky nejmenší míra nezaměstnanosti, se nám daří získávat nové talentované lidi i zkušené odborníky podstatně lépe než řadě jiných firmem. O zvýšeném zájmu o práci v innogy svědčí i fakt, že se nám meziročně přihlásilo o 11 % více uchazečů o zaměstnání, fluktuace se výrazně snížila a volná místa se nám v průměru daří obsazovat do 30 dnů. To jsou velmi pěkná čísla.
Nedostatek kvalitních lidí máme v přímém kontaktu se zákazníkem, především v call centrech a v řadách obchodníků. Jsou to pracovně náročné pozice a na trhu je velká konkurence. Lidí se nám sice hlásí dost, ale kvalita uchazečů šla dolů, a tak moc nemáme z čeho vybírat.

Čemu zvýšený zájem o práci v innogy přisuzujete?

Samotný obor energetiky je velmi atraktivním odvětvím s netušenými možnostmi dalšího rozvoje, a tím i uplatnění lidí, kteří se na budoucnosti energetiky chtějí podílet. Velmi nám pomohla nová moderní značka innogy spojená s filozofií inovací, chytrých energetických řešení a udržitelného rozvoje. Mladí talentovaní lidé i zkušení odborníci u nás cítí šanci uplatnit své vědomosti, zkušenosti i ambice. Značku innogy také mnohem více prodáváme na trhu. Rozběhli jsme masivní projekt employer brandingu, jsme vidět na sociálních sítích, hodně jsme investovali do kariérních stránek a personálních serverů. Z čeho mám velkou radost, je zapojení našich zaměstnanců do náboru. Díky programu Doporučení jsme od loňského podzimu na základě tipu kolegů přijali 13 % lidí z celkového počtu nových nástupů.

Zmiňujete mladé talenty a zkušené odborníky. Liší se nějak jejich motivace?

Absolventi vysokých škol se chtějí hodně realizovat v nových oblastech energetiky, jako jsou alternativní zdroje, elektromobilita, chytrá energetická řešení, digitalizace sítí a služeb. Letos také nabíráme rekordní počet lidí do trainee programu a jsem velmi mile překvapena jak zájmem, tak i odbornou kvalitou přijatých uchazečů. Odborníci u nás zase vidí příležitost zúročit svoje zkušenosti na zajímavých projektech v silné nadnárodní společnosti, která jim poskytne odpovídající technologické, finanční i pracovní zázemí na špičkové evropské úrovni. Hledají firmu, kde se mohou realizovat a dál odborně růst.

Daří se vám oslovit lidi s vysokou mírou specializace?

Tady velmi úzce spolupracujeme se svými manažery, s nimiž si definujeme, jaký typ člověka a s jakou odborností potřebujeme, kde ho můžeme získat, kam máme zacílit náborové aktivity. Velmi se nám osvědčilo využití profesní sociální sítě LinkedIn, kde danou pozici anoncuje na svém profilu přímo daný manažer. Lidé s vysokou odborností velmi pečlivě zjišťují informace o firmě, zajímá je, jaké projekty realizuje, jak mohou využít svoje zkušenosti a co nového se mohou naučit. V tomto případě je mnohem účinnější reference přímo od kolegy-odborníka než náborový inzerát HR.

Co takovým odborníkům můžete nabídnout?

V oblasti finančního ohodnocení jsme schopni vždy najít individuální řešení a tyto lidi ocenit tak, aby to odpovídalo jejich očekávání, odborné úrovni i poptávce na trhu práce. Navíc poskytujeme řadu zajímavých benefitů, které jsou výrazně nad rámec trhu. Náš business je neuvěřitelně různorodý, v oblasti energetiky pokrýváme téměř vše, a tak u nás najdou uplatnění lidé s nejrůznějším typem specializace. Tu si mohou rozšířit prostřednictvím pracovních rotací, stáží v zahraničí, účastí na zajímavých tuzemských i nadnárodních projektech.
Skutečně nabízíme odborné i ekonomické zázemí silného nadnárodního koncernu, který nám poskytuje prostor, vůli i prostředky pro realizaci řady jedinečných inovativních projektů. Zmínila bych i kulturu firmy, kde se k lidem chováme s respektem, umíme je ocenit, dbáme o jejich bezpečnost, plníme sliby, poskytujeme jim flexibilitu a nesvazujeme je desítkami zbytečných omezení.

Mění se v innogy struktura profesí?

Spíš přibývají profese zcela nové. Inovace, digitalizace, nové přístupy ke zpracování dat, hledání alternativních zdrojů energie a vstup do nových businessů vytvářejí poptávku po specializacích, které před několika roky vůbec neexistovaly. Připomíná mi to rostoucí sněhovou kouli, kdy každá inovace a každý nový projekt otevírá cestu k novému businessu, jenž vyvolá potřebu dalších specialistů, kteří zase otevírají cestu k novým obchodním příležitostem.

V kampani říkáte, že nehledáte zaměstnance. Koho tedy hledáte?

Hledáme především profesionály s nadhledem. Srdcaře, kteří mají chuť pouštět se do nových věcí a chtějí zanechat svoji stopu v energetice. Vzdělání a odbornost jsou nezbytným předpokladem, ale teprve v okamžiku, kdy se k nim přidají emoce, se mohou stát hybnou silou celé společnosti.

připravil Garik Hammer

Slovo ke dni

  • Vesnice, jak ji možná neznáte

    Lidé na vsi jsou prý konzervativní, zaostalí a možná i hloupí. Ano, tak o nich často smýšlí zejména město. Avšak mýlí se, jak ukázal i čerstvý průzkum Asociace malých a střeních podniků a živnostníků ČR. Vyšlo jim, že zemědělci jsou v digitalizaci dál než průmysl. K čemu nejmodernější technologie využívají? Například satelitní navigaci k zjišťování dat o svých pozemcích a pěstovaných plodinách. Sbírají informace všude tam, kde potřebují znát přesnou situaci online. Není pro ně ani neznámý pojem internet zvířat, i na venkově se daří umělé inteligenci... V rostlinné i živočišné výrobě se už bez systémů tzv. přesného zemědělství neobejdou. A to se venkované musí vyrovnat s překážkami, které v městských aglomeracích nemají, kupříkladu se špatným pokrytím vysokorychlostními internetovými službami nebo s horším přístupem k investičním...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Patentová ochrana v zahraničí prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci 19. červenec 2019

České podniky si stále častěji (nebo spíše – stále ještě nedostatečně) uvědomují, že ochrana průmyslového vlastnictví představuje jeden z nástrojů, jak úspěšně rozvíjet a inovovat výrobu a stát se úspěšným na globalizovaném trhu. Jednou z možností, jak ochránit nové technické řešení – vynález, je patentová ochrana. Pokud se pro ni přihlašovatel rozhodne, zpravidla nejprve žádá o národní patentovou ochranu. Ta však sama o sobě nestačí, neboť český patent platí jen v České republice a jinde v zahraničí toto patentované řešení může kdokoliv využívat a prodávat. Proto je vhodné získat patentovou ochranu i v zemích, kde je předpoklad, že chráněné řešení má tržní potenciál.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE