INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

afPodíl podnikatelů na celkových výdajích na výzkum a vývoj v ČR dosáhl za minulý rok 60 %, což činí rekordních 54 miliard korun. Ačkoliv v celkovém podílu výdajů na výzkum a vývoj se držíme v první polovině zemí EU, z pohledu počtu mezinárodních patentů firem zaostáváme za srovnatelnými evropskými zeměmi téměř o řád.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Úřad průmyslového vlastnictví vydaly aktuální Analýzu výdajů podnikatelů na výzkum a využívání patentů.

Podnikatelský sektor trvale posiluje podíl na celkových výdajích na výzkum a vývoj. Celkové výdaje podnikatelů činí aktuálně 53,8 miliardy korun, což je 59,5 % ze všech výdajů, přičemž meziroční nárůst podnikových výdajů na VVI dosahuje 11,6 %. Plných 61 % z podnikatelských výdajů jde přitom za podniky se zahraniční účastí. Podnikatelé investují z 94 % do vlastních projektů, 6 % potom končí ve vysokoškolském nebo vládním sektoru.
Celkový objem podpory státu vůči podnikatelům v oblasti výzkumu a vývoje činí 6,4 miliardy korun. Plné čtyři miliardy korun stát vynakládá ve formě přímé účelové podpory, což jsou programy vypisované například Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), Technologickou agenturou ČR (TAČR) atd. Přímá podpora meziročně vzrostla o 400 milionů korun, 59 % z přímé podpory získávají malé a střední firmy. Další 2,4 miliardy korun dostávají podnikatelé od státu na bázi nepřímé podpory ve formě daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Meziročně tato podpora klesla o 144 milionů korun. Malé a střední firmy z nepřímé podpory získávají 33 %.

Velmi slušná bilance našich podnikatelů ale neodpovídá výsledkům v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Analýza patentů přihlašovaných do zahraničí ukazuje, že ve všech měřených oblastech zaostáváme za srovnatelným Rakouskem nebo Švédskem o řád. V nejvíce sledovaných mezinárodních přihláškách podaných podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT), čímž lze získat ochranu v téměř 150 státech celého světa, vykázaly naše firmy a veřejný sektor dohromady za minulý rok 184 přihlášek. Rakousko za stejné období vykázalo 1397 přihlášek, stejně velké Švédsko 3975 a Švýcarsko dokonce 4487. Zaostáváme i v přihláškách ochranných známek EU, byť už ne tak velkým rozdílem. Zatímco naše subjekty přihlásily v minulém roce 1092 ochranných známek EU, Rakousko 3355 a Švédsko 3436.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR a místopředseda RVVI k tomu dodal: „Z pohledu investic do výzkumu jsou naši podnikatelé v dobré formě a celkovými výsledky držíme solidní evropskou pozici. Bohužel zcela ztrácíme v ochraně duševního vlastnictví. Nejkritičtější situace je v oblasti patentování do zahraničí, které naše firmy prakticky vůbec nevyužívají a nahrazují je národními patenty nebo užitnými vzory. To může být budoucí hrozbou a je nezbytné zmobilizovat systém veřejné podpory směřující ke kvalitním patentům v zahraničí s komerčním potenciálem.“

Josef Kratochvíl, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví, sdělil: „Systém veřejné podpory pro malé a střední podniky může samozřejmě pomoci, nesmí ale zůstat nástrojem jediným, musí být navíc dostatečně propagován a zamyslet bychom se měli i nad tím, jak pomoci i firmám větším. Důležité je nastavení podmínek pro získání podpory výzkumu a vývoje tak, aby motivovaly k využívání špičkových technických informací. Neobejdeme se bez zvyšování povědomí o optimální patentové strategii, bez kvalitního technického vzdělání bude rovněž stále obtížnější kvalitní technická řešení na našem území vytvářet.“

(tz)

Slovo ke dni

  • Retro je v módě

    Lidé rádi vzpomínají na “staré dobré časy”, protože jim připomínají dětství a mládí, dobu bezstrarostnosti. A vše, co tuhle životní etapu evokuje, jim připadá milé. Platí to také o výrobcích, které jsme kupovali před listopadem 1989. Prodejci si toho jsou dobře vědomi a umožňují návrat do minulosti právě prostřednictvím retro nabídek. Ani já neodolal a když Kaufland přišel s “esíčky”, koupil jsem si celou krabici. Před půl stoletím, když jsem se učil v Lomnici nad Popelkou, jsem je s chutí baštil. V místním závodě se totiž tyhle sušenky vyráběly a zlomky za zlomkovou cenu nabízela prodejna potravin na náměstí. Hned jsem se cítil na okamžik jako šestnáctiletý. Proto ať žijí vzpomínky a retro výrobky!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Nad přehledem vybraných elektronických služeb 2. červenec 2019

V minulém čísle jsem se na tomto místě pokusila popsat dvě nejdůležitější patentové databáze, které se českým uživatelům zdarma nabízejí na internetu. Dnes bych vám ráda přiblížila některé další informační zdroje a služby, které jsou vám v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví online k dispozici.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE