INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

dandaNa svém slavnostním zasedání si členové představenstva Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky připomněli třicetiletou nezištnou práci svého dlouholetého předsedy Bedřicha Dandy pro rozvoj podnikání u nás.

Je současně i jedním ze zakladatelů Společenství autodopravců Čech a Moravy (SAČM), v jehož čele působí dodnes. Vykonával také funkci náměstka ministra průmyslu a obchodu a zasadil se o řadu pozitivních změn týkajících se malého a středního podnikání u nás.

Byl zkrátka všude tam, kde bylo možné ovlivnit podnikatelské prostředí, přičemž nezapomínal na statisíce malých firem, živnostníků i osob samostatně výdělečně činných. Současný předseda představenstva SPŽČR Jiří Víšek poděkoval Bedřichu Dandovi a současně mu předal jménem Sdružení Čestné uznání za jeho dlouholetou a obětavou práci. Tím však aktivity oceněného ve sdružení nekončí a on dále zůstává a pokračuje ve funkci místopředsedy představenstva. V této souvislosti jsme požádali současného předsedu Společenství Jiřího Víška o krátký rozhovor:
Jak vy osobně vnímáte přínos dnešního oslavence pro podnikání u nás?

Cením si u Bedřicha Dandy především jeho chuti a obrovského nasazení, které hned od počátku nové etapy soukromého podnikání v Čes­ké republice věnoval pro řešení spousty problémů, jimiž byly tyto začátky poznamenány. Obdivuji jeho energii a entuziasmus, i když to sám ve svém podnikání neměl mnohdy jednoduché; přesto nikdy nemyslel jen sám na sebe.

Co považujete za významný mezník ve zkvalitňování podnikatelského prostředí, na němž se Bedřich Danda sám aktivně podílel?

Každým dílčím vítězstvím bylo přijetí zákonů, které podnikání u nás oprostily od naprosté živelnosti a přispívaly k nastavení pravidel platících pro všechny podnikatelské subjekty. Zcela zásadním počinem pak bylo podle mne zřízení Rady hospodářské a sociální dohody ČR – Tripartity umožňující také malým firmám a živnostníkům prosazovat své zájmy prostřednictvím zástupců, jako je třeba náš oslavenec. Vždyť dlouhá léta se vše bralo jen z pohledu velkých firem a s ohledem na příliv zahraničního kapitálu...

připravil Jiří Novotný

Slovo ke dni

  • Roboti zatím nepomohou

    Politici přišli se skvělým nápadem zkrátit lidem pracovní dobu. Čekali, že jim to přinese tolik potřebné volební preference a nic je to nebude stát. Jenže narazili na nepochopení. Jen 18 procent firem na tento návrh odpovědělo, že jim nevadí. Ostatním by to v době, kdy sehnat další zaměstnance na pacovním trhu je téměř nemožné, přineslo větší či menší problém. Zvýšením produktivity práce by to řešit nešlo, roboti připravení zaskočit za lidský faktor rovněž nejsou k dispozici. A samotní pracovníci rovněž nejsou nadšeni z toho, že by se jim zkrátila mzda. Zdá se, že Česká republika ještě není na 35 hodinový týden připravena. Jedině, že by navrhovatelé přišli s nějakým převratným nápadem, o němž by dokázali společnost přesvědčit. Nechme se překvapit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

Pro lepší budoucnost České republiky: připravena je inovační strategie na období 2019–2030 19. únor 2019

Ekonomika České republiky a v rámci toho šance na jistoty života od vzdělanostní úrovně až po příležitost k důstojnému stáří by se měla rozvíjet strmějším tempem, pokud se máme dostat mezi několik nejvyspělejších zemí starého kontinentu. Hledají se cesty, jak umocnit potenciál lidského kapitálu, jak s ním hospodařit, aby se zúročily například možnosti podnikání, vědy, výzkumu, jak vnímat a podpořit inovační aktivity napříč obory, a tak, aby technologické ambice, které historie nazve další revolucí, pozvedly v konečném důsledku životní úroveň lidí zase o stupeň výše. Na vládní úrovni je připravena nová strategie.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300

INZERCE