INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

dandaNa svém slavnostním zasedání si členové představenstva Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky připomněli třicetiletou nezištnou práci svého dlouholetého předsedy Bedřicha Dandy pro rozvoj podnikání u nás.

Je současně i jedním ze zakladatelů Společenství autodopravců Čech a Moravy (SAČM), v jehož čele působí dodnes. Vykonával také funkci náměstka ministra průmyslu a obchodu a zasadil se o řadu pozitivních změn týkajících se malého a středního podnikání u nás.

Byl zkrátka všude tam, kde bylo možné ovlivnit podnikatelské prostředí, přičemž nezapomínal na statisíce malých firem, živnostníků i osob samostatně výdělečně činných. Současný předseda představenstva SPŽČR Jiří Víšek poděkoval Bedřichu Dandovi a současně mu předal jménem Sdružení Čestné uznání za jeho dlouholetou a obětavou práci. Tím však aktivity oceněného ve sdružení nekončí a on dále zůstává a pokračuje ve funkci místopředsedy představenstva. V této souvislosti jsme požádali současného předsedu Společenství Jiřího Víška o krátký rozhovor:
Jak vy osobně vnímáte přínos dnešního oslavence pro podnikání u nás?

Cením si u Bedřicha Dandy především jeho chuti a obrovského nasazení, které hned od počátku nové etapy soukromého podnikání v Čes­ké republice věnoval pro řešení spousty problémů, jimiž byly tyto začátky poznamenány. Obdivuji jeho energii a entuziasmus, i když to sám ve svém podnikání neměl mnohdy jednoduché; přesto nikdy nemyslel jen sám na sebe.

Co považujete za významný mezník ve zkvalitňování podnikatelského prostředí, na němž se Bedřich Danda sám aktivně podílel?

Každým dílčím vítězstvím bylo přijetí zákonů, které podnikání u nás oprostily od naprosté živelnosti a přispívaly k nastavení pravidel platících pro všechny podnikatelské subjekty. Zcela zásadním počinem pak bylo podle mne zřízení Rady hospodářské a sociální dohody ČR – Tripartity umožňující také malým firmám a živnostníkům prosazovat své zájmy prostřednictvím zástupců, jako je třeba náš oslavenec. Vždyť dlouhá léta se vše bralo jen z pohledu velkých firem a s ohledem na příliv zahraničního kapitálu...

připravil Jiří Novotný

Slovo ke dni

  • Skóre europoslanců je v mínusu

    Jak hodnotit práci politiků? Otázka, nad níž si lámají hlavu mnozí. Liberální institut se snaží změřit, jak naši zastupitelé podporují zásady svobodné společnosti. Jak dosud hlasovali pro zákony, které rozvíjejí nebo naopak omezují svobodu jednotlivce, volný trh, oslabování role státu a mír. V prvním případě dostávají kladné body, v druhém záporné body. A výsledkem je Skóre poslanců, senátorů a nyní i europoslanců. Bohužel, pokud jde o české poslance v Evropském parlamentu, jen čtyři z nich mají kladnou bilanci. Věřme, že v nadcházejících volbách budeme mít šťastnější ruku a pošleme do Bruselu ty, kteří tam budou prosazovat liberální hodnoty.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

Jak je to dnes s výukou základů ochrany duševního vlastnictví v České republice? 16. duben 2019

Výuka základů ochrany duševního vlastnictví, zejména se zaměřením na ochranu průmyslového vlastnictví, není ve vzdělávacím systému v ČR až na výjimky pevně a systematicky zakotvena. V tomto smyslu je třeba vyzdvihnout iniciativu představitelů škol a vyučujících na všech úrovních, kteří v rámci možností tuto výuku realizují a seznamují žáky, studenty a posluchače se základními principy ochrany duševního vlastnictví. Snahou Úřadu průmyslového vlastnictví je všemi dostupnými prostředky podpořit každou aktivitu v tomto směru formou konzultací, kurzů i výukovými materiály.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE