INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

dandaNa svém slavnostním zasedání si členové představenstva Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky připomněli třicetiletou nezištnou práci svého dlouholetého předsedy Bedřicha Dandy pro rozvoj podnikání u nás.

Je současně i jedním ze zakladatelů Společenství autodopravců Čech a Moravy (SAČM), v jehož čele působí dodnes. Vykonával také funkci náměstka ministra průmyslu a obchodu a zasadil se o řadu pozitivních změn týkajících se malého a středního podnikání u nás.

Byl zkrátka všude tam, kde bylo možné ovlivnit podnikatelské prostředí, přičemž nezapomínal na statisíce malých firem, živnostníků i osob samostatně výdělečně činných. Současný předseda představenstva SPŽČR Jiří Víšek poděkoval Bedřichu Dandovi a současně mu předal jménem Sdružení Čestné uznání za jeho dlouholetou a obětavou práci. Tím však aktivity oceněného ve sdružení nekončí a on dále zůstává a pokračuje ve funkci místopředsedy představenstva. V této souvislosti jsme požádali současného předsedu Společenství Jiřího Víška o krátký rozhovor:
Jak vy osobně vnímáte přínos dnešního oslavence pro podnikání u nás?

Cením si u Bedřicha Dandy především jeho chuti a obrovského nasazení, které hned od počátku nové etapy soukromého podnikání v Čes­ké republice věnoval pro řešení spousty problémů, jimiž byly tyto začátky poznamenány. Obdivuji jeho energii a entuziasmus, i když to sám ve svém podnikání neměl mnohdy jednoduché; přesto nikdy nemyslel jen sám na sebe.

Co považujete za významný mezník ve zkvalitňování podnikatelského prostředí, na němž se Bedřich Danda sám aktivně podílel?

Každým dílčím vítězstvím bylo přijetí zákonů, které podnikání u nás oprostily od naprosté živelnosti a přispívaly k nastavení pravidel platících pro všechny podnikatelské subjekty. Zcela zásadním počinem pak bylo podle mne zřízení Rady hospodářské a sociální dohody ČR – Tripartity umožňující také malým firmám a živnostníkům prosazovat své zájmy prostřednictvím zástupců, jako je třeba náš oslavenec. Vždyť dlouhá léta se vše bralo jen z pohledu velkých firem a s ohledem na příliv zahraničního kapitálu...

připravil Jiří Novotný

Slovo ke dni

  • Vesnice, jak ji možná neznáte

    Lidé na vsi jsou prý konzervativní, zaostalí a možná i hloupí. Ano, tak o nich často smýšlí zejména město. Avšak mýlí se, jak ukázal i čerstvý průzkum Asociace malých a střeních podniků a živnostníků ČR. Vyšlo jim, že zemědělci jsou v digitalizaci dál než průmysl. K čemu nejmodernější technologie využívají? Například satelitní navigaci k zjišťování dat o svých pozemcích a pěstovaných plodinách. Sbírají informace všude tam, kde potřebují znát přesnou situaci online. Není pro ně ani neznámý pojem internet zvířat, i na venkově se daří umělé inteligenci... V rostlinné i živočišné výrobě se už bez systémů tzv. přesného zemědělství neobejdou. A to se venkované musí vyrovnat s překážkami, které v městských aglomeracích nemají, kupříkladu se špatným pokrytím vysokorychlostními internetovými službami nebo s horším přístupem k investičním...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Patentová ochrana v zahraničí prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci 19. červenec 2019

České podniky si stále častěji (nebo spíše – stále ještě nedostatečně) uvědomují, že ochrana průmyslového vlastnictví představuje jeden z nástrojů, jak úspěšně rozvíjet a inovovat výrobu a stát se úspěšným na globalizovaném trhu. Jednou z možností, jak ochránit nové technické řešení – vynález, je patentová ochrana. Pokud se pro ni přihlašovatel rozhodne, zpravidla nejprve žádá o národní patentovou ochranu. Ta však sama o sobě nestačí, neboť český patent platí jen v České republice a jinde v zahraničí toto patentované řešení může kdokoliv využívat a prodávat. Proto je vhodné získat patentovou ochranu i v zemích, kde je předpoklad, že chráněné řešení má tržní potenciál.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE