INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

grŽe jsou pro budoucnost klíčové investice do vědy a výzkumu, to si uvědomuje devět z deseti manažerů českých průmyslových firem. Na rozdíl od toho studenti technických středních a vysokých škol považují ve vztahu ke zvýšení produktivity za zásadní růst mezd.

S tím nesouhlasí takřka 75 % manažerů tuzemských průmyslových podniků. Za stěžejní naopak považují zlepšení podmínek ze strany státu, konkrétně zjednodušení administrativních povinností, úpravu legislativy a zlepšení systému školství. Tyto závěry odhalil společný průzkum inženýrské společnosti DEL a poradenské společnosti BDO, který provedla agentura Ipsos na základě osobního dotazování.

Zatímco průmysl ve státech Evropské unie rostl loni průměrně o 1,7 %, v České republice tento vývoj dosáhl 3 %. Přes nadprůměrnou kondici zdůrazňují lidé z praxe nutnost zvýšení produktivity. Téměř 80 % studentů technických SŠ a VŠ si myslí, že by pomohl růst mezd. S tímto pohledem se gr1neztotožňují manažeři, z jejich perspektivy naopak rostoucí mzdy snižují konkurenceschopnost našich průmyslových firem. Řídicí pracovníci kladou důraz především na investice do vědy a výzkumu, navíc věří, že výrobu změní digitalizace a automatizace. Důležitost tohoto rozvoje si uvědomuje také většina studentů. „Jen 34 % studentů si myslí, že by se úroveň průmyslu snižovala, pokud by rostly mzdy. Naopak manažeři se v 75 % případů obávají, že by kvůli růstu mezd došlo ke snížení konkurenceschopnosti,“ řekl Jiří Kabelka, předseda představenstva společnosti DEL. V roce 2018 došlo k meziročnímu růstu průměrné hrubé mzdy o 7,5 %, tedy téměř 2500 Kč.

Podle obou skupin respondentů bude pro prosperitu českého průmyslu důležitý zejména vývoj v automobilovém sektoru. Ten podle dat Českého statistického úřadu po nebývalém rozmachu v období 2014–2017 loni připsal meziročně pouze 1,8 %. „Mnohá průmyslová odvětví jsou s automobilovým více či méně provázána a jejich výkonnost se od něj odvíjí,“ komentoval Petr Kymlička, partner poradenské společnosti BDO, a dodal, že důležitý pro rozvoj českého průmyslu napříč všemi odvětvími bude přístup státu. „Většina dotazovaných očekává, že stát v budoucnu vytvoří potřebnou digitální infrastrukturu, konkrétně se takto vyjádřilo 77 % manažerů a 69 % studentů.“ Studenti jsou přesvědčeni, že lepší stav našeho průmyslu by zajistily vyšší mzdy a efektivnější využívání dotací. Řídicí pracovníci naopak v průzkumu uvedli, že by velmi pomohlo snížení administrativní zátěže, změna legislativy a lepší vzdělávací systém, z něhož by vycházeli schopní a kvalifikovaní lidé.

(tz)

Slovo ke dni

  • Klid nad zlato

    Priority lidí procházejí velkými proměnami. Cení se to, co je vzácné a navýsost potřebné. A tím se stalo nyní ticho a samota. Někdo je marně hledá, jiný z nich udělal business. Soutěže EY Podnikatel roku, která se konala v Monaku, se zúčastnil i finský podnikatel Samu Hällfors. Vymyslel a vyrábí zvukotěsné buňky, do nichž se zaměstnanci mohou skrýt, když jim kolegové lezou na nervy nebo když si potřebují zavolat. Finsko přitom patří k málo zalidněným zemím a řeklo by se, že tam každý může najít samotu a utéct od hluku. V čínských, amerických nebo evropských metropolích bude situace mnohem dramatičtější a poptávka po budkách podstatně vyšší. Zkrátka to, čeho byl dříve nadbytek, se mění v nedostatkové zboží. I voda, vzduch a mezilidské vztahy. Zůstává otázka, zda i ty půjdou koupit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Získávání technického know-how z patentových databází 27. květen 2019

Databáze průmyslověprávních informací jsou velice užitečným zdrojem znalostí. Jejich prostřednictvím lze získat údaje, které jen s obtížemi naleznete jinde. V některých případech dokonce platí, že tyto informace z jiných zdrojů vůbec získat nelze. Na následujících řádcích se o těchto poněkud nedoceněných pomocnících dozvíte více.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE