INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem


brrrrrVystoupení Velké Británie z Evropské unie bude mít podle více než poloviny malých a středních firem a podnikatelů na českou ekonomiku i na obchodní výměnu mezi oběma státy negativní vliv. Vyplývá to z průzkumu a analýzy v rámci Indexu očekávání firem ČSOB.

„Postoji většiny tuzemských firem se nelze příliš divit. Británie je velmi významným přímým i nepřímým obchodním partnerem České republiky a pokles obchodní výměny jsme zaznamenali ve statistikách již loni. Firmy a podnikatelé také vnímají celkovou nejistotu kolem celého procesu,“ uvedl Petr Manda, výkonný ředitel útvaru Firemního bankovnictví ČSOB. Pozitivní dopad na českou ekonomiku a na obchodování předpokládali od brexitu pouze tři ze sta dotazovaných firem a podnikatelů. Zbytek respondentů neočekával žádný vliv nebo nevěděl, jak odpovědět.

Firmy v Česku se brexitem zabývají, diskutují s obchodními partnery i se předem připravují. „Komunikujeme se svými obchodními partnery ze Spojeného království a aktuální situaci s nimi probíráme,“ uvedl jednatel strojírenského podniku DSP Přerov Jakub Pitner. „Hledáme nové zákazníky v jiných zemích Evropy, především v zemích EU,“ prozradila Jitka Sýkorová, vedoucí ekonomického oddělení výrobce hliníkových žebříků a schůdků Alve.
Exportujícím firmám, které chtějí omezit rizika v souvislosti s nepředvídatelným výkyvem kurzu v souvislosti s brexitem, lze doporučit kurzové zajištění. „Forwardy zejména u zajištění na delší období nabízejí inteligentní způsob ošetření tržních rizik pro klienty, kteří vyvážejí do zahraničí,“ upozornil Petr Manda.

Firmy a podnikatelé by si hlavně přáli, aby se situace co nejdříve vyjasnila. „Co se týče obchodních vztahů, byl by nejlepší jasný tvrdý brexit, který by se následně díky zájmu obou stran a již bez potřeby trestat Velkou Británii upravil postupnými dohodami. Nejistota je horší než tvrdý brexit,“ shrnul jednatel dodavatele zdravotnických pomůcek Ortoservis Marek Mikulka. Více než tři čtvrtiny dotázaných firem a podnikatelů uvádějí, že by Česká republika neměla následovat krok Británie a také z EU vystoupit.

(tz)

Současnost v číslech a jak vnímat změny

Manda Petr CSOBJasná zkušenost firmám říká, že si za každých okolností musí pomoci samy. Nemohou spoléhat na nic více než samy na sebe, než na své znalosti, možnosti, podnikavost či předvídavost. Je to zásada, které se drží jak velcí, tak drobnější podnikatelé.

Paradoxně někdy k tomuto postupu nabádají i politici. Na druhé straně – proč ne. Jak se na příležitosti či hrozby v obchodních vztazích mezi Čes­kou republikou a Velkou Británií dívá ČSOB? O tom Petr Manda, výkonný ředitel útvaru Firemního bankovnictví ČSOB (na snímku). Zde jsou základní teze:

 

Z výzkumu, který ČSOB provedla mezi malými a středními firmami, vyplývá: 

 • Polovina podnikatelů se na základě našeho šetření domnívá, že brexit bude mít negativní vliv na vývoj české ekonomiky. 
 • Více než polovina podnikatelů si myslí, že brexit bude mít negativní vliv na obchodní výměnu mezi Českou republikou a Velkou Británií. 
 • 42 % podnikatelů se domnívá, že se Velké Británii po vystoupení z EU bude dařit hůře. Z toho 7 % dotázaných uvádí, že se Velké Británii bude dařit určitě hůře. 
 • Podle podnikatelů brexit nebude mít vliv na návštěvnost Britů v Česku. Tento názor reprezentuje 70 % dotázaných. 
 • Názor, že jiné země budou chtít po vzoru Velké Británie vystoupit z EU, zastává 45 % podnikatelů.
 • Více než tři čtvrtiny dotázaných majitelů firem uvádí, že by Česká republika neměla následovat krok Velké Británie a také z EU vystoupit.
 • Převážná většina oslovených podnikatelů, tj. 87 %, se domnívá, že brexit nebude mít vliv na jejich podnikání.
 • Obchodní styky s Velkou Británií má 15 % oslovených firem.
 • 36 % firem, které s Velkou Británií obchodují, ale očekává od brexitu negativní vliv na své podnikání.
 • Většina oslovených firem, které mají obchodní styky s Velkou Británií, se zatím na brexit nepřipravuje.

Z analýz ČSOB vyplývá:

 • Důležitým aspektem pro české firmy je, jaký bude mít brexit dopad na vývoj významných evropských ekonomik – zejména Německa.
 • Z pohledu tuzemských firem se brexit nejvíce dotkne, přímo či zprostředkovaně, firem v oblasti automotive.
 • Malé a střední firmy nejsou na brexit připravené tak dobře, jako velké korporace. Jedním z důvodů je stále nejasná forma odchodu Velké Británie, firmy proto vyčkávají.
 • Každý z možných scénářů brexitu bude mít jiné konsekvence a dopady na vývoj kurzu libry, eura.
 • Firmy mohou v souvislosti s brexitem očekávat zvýšenou volatilitu na finančních trzích. Exportujícím firmám, které chtějí omezit rizika v souvislosti s nepředvídatelným výkyvem kurzu v souvislosti s brexitem, lze doporučit kurzové zajištění.
 • Malé a střední firmy jsou mnohem citlivější na tržní rizika v souvislosti s mezinárodním obchodem. Využívají jen zlomek nástrojů pro jejich zajištění, přitom dopady těchto rizik na ně mohou mít zásadní vliv.
 • Nástroje, které využívají velké korporace v souvislosti s tržními riziky, jsou především v oblasti finančních trhů – zejména kurzové zajištění, dále je to klasická forma financování mezinárodního obchodu prostřednictvím bankovních úvěrů, či specializované nástroje typu pojištění mezinárodního obchodu, bankovní záruky, odkup pohledávek.
 • V případě tvrdého brexitu vyvstává celá řada nedořešených otázek především v oblasti obchodních smluv. Firmy například řeší odpovědnost, pokud nebude možné dodat zboží včas z důvodu zdržení na hraničních přechodech s Velkou Británií.
 • V případě ztráty obchodních partnerů máme pro firmy připraven nástroj ČSOB Trade Club, který jim pomůže najít nové obchodní kontakty napříč všemi kontinenty.
 • Pro Českou republiku zde vidím příležitost v oblasti investičních pobídek pro firmy, které plánují přemístit výrobu z Velké Británie.

(red)

Slovo ke dni

 • Klid nad zlato

  Priority lidí procházejí velkými proměnami. Cení se to, co je vzácné a navýsost potřebné. A tím se stalo nyní ticho a samota. Někdo je marně hledá, jiný z nich udělal business. Soutěže EY Podnikatel roku, která se konala v Monaku, se zúčastnil i finský podnikatel Samu Hällfors. Vymyslel a vyrábí zvukotěsné buňky, do nichž se zaměstnanci mohou skrýt, když jim kolegové lezou na nervy nebo když si potřebují zavolat. Finsko přitom patří k málo zalidněným zemím a řeklo by se, že tam každý může najít samotu a utéct od hluku. V čínských, amerických nebo evropských metropolích bude situace mnohem dramatičtější a poptávka po budkách podstatně vyšší. Zkrátka to, čeho byl dříve nadbytek, se mění v nedostatkové zboží. I voda, vzduch a mezilidské vztahy. Zůstává otázka, zda i ty půjdou koupit.

  Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Získávání technického know-how z patentových databází 27. květen 2019

Databáze průmyslověprávních informací jsou velice užitečným zdrojem znalostí. Jejich prostřednictvím lze získat údaje, které jen s obtížemi naleznete jinde. V některých případech dokonce platí, že tyto informace z jiných zdrojů vůbec získat nelze. Na následujících řádcích se o těchto poněkud nedoceněných pomocnících dozvíte více.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE