INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem


brrrrrVystoupení Velké Británie z Evropské unie bude mít podle více než poloviny malých a středních firem a podnikatelů na českou ekonomiku i na obchodní výměnu mezi oběma státy negativní vliv. Vyplývá to z průzkumu a analýzy v rámci Indexu očekávání firem ČSOB.

„Postoji většiny tuzemských firem se nelze příliš divit. Británie je velmi významným přímým i nepřímým obchodním partnerem České republiky a pokles obchodní výměny jsme zaznamenali ve statistikách již loni. Firmy a podnikatelé také vnímají celkovou nejistotu kolem celého procesu,“ uvedl Petr Manda, výkonný ředitel útvaru Firemního bankovnictví ČSOB. Pozitivní dopad na českou ekonomiku a na obchodování předpokládali od brexitu pouze tři ze sta dotazovaných firem a podnikatelů. Zbytek respondentů neočekával žádný vliv nebo nevěděl, jak odpovědět.

Firmy v Česku se brexitem zabývají, diskutují s obchodními partnery i se předem připravují. „Komunikujeme se svými obchodními partnery ze Spojeného království a aktuální situaci s nimi probíráme,“ uvedl jednatel strojírenského podniku DSP Přerov Jakub Pitner. „Hledáme nové zákazníky v jiných zemích Evropy, především v zemích EU,“ prozradila Jitka Sýkorová, vedoucí ekonomického oddělení výrobce hliníkových žebříků a schůdků Alve.
Exportujícím firmám, které chtějí omezit rizika v souvislosti s nepředvídatelným výkyvem kurzu v souvislosti s brexitem, lze doporučit kurzové zajištění. „Forwardy zejména u zajištění na delší období nabízejí inteligentní způsob ošetření tržních rizik pro klienty, kteří vyvážejí do zahraničí,“ upozornil Petr Manda.

Firmy a podnikatelé by si hlavně přáli, aby se situace co nejdříve vyjasnila. „Co se týče obchodních vztahů, byl by nejlepší jasný tvrdý brexit, který by se následně díky zájmu obou stran a již bez potřeby trestat Velkou Británii upravil postupnými dohodami. Nejistota je horší než tvrdý brexit,“ shrnul jednatel dodavatele zdravotnických pomůcek Ortoservis Marek Mikulka. Více než tři čtvrtiny dotázaných firem a podnikatelů uvádějí, že by Česká republika neměla následovat krok Británie a také z EU vystoupit.

(tz)

Současnost v číslech a jak vnímat změny

Manda Petr CSOBJasná zkušenost firmám říká, že si za každých okolností musí pomoci samy. Nemohou spoléhat na nic více než samy na sebe, než na své znalosti, možnosti, podnikavost či předvídavost. Je to zásada, které se drží jak velcí, tak drobnější podnikatelé.

Paradoxně někdy k tomuto postupu nabádají i politici. Na druhé straně – proč ne. Jak se na příležitosti či hrozby v obchodních vztazích mezi Čes­kou republikou a Velkou Británií dívá ČSOB? O tom Petr Manda, výkonný ředitel útvaru Firemního bankovnictví ČSOB (na snímku). Zde jsou základní teze:

 

Z výzkumu, který ČSOB provedla mezi malými a středními firmami, vyplývá: 

 • Polovina podnikatelů se na základě našeho šetření domnívá, že brexit bude mít negativní vliv na vývoj české ekonomiky. 
 • Více než polovina podnikatelů si myslí, že brexit bude mít negativní vliv na obchodní výměnu mezi Českou republikou a Velkou Británií. 
 • 42 % podnikatelů se domnívá, že se Velké Británii po vystoupení z EU bude dařit hůře. Z toho 7 % dotázaných uvádí, že se Velké Británii bude dařit určitě hůře. 
 • Podle podnikatelů brexit nebude mít vliv na návštěvnost Britů v Česku. Tento názor reprezentuje 70 % dotázaných. 
 • Názor, že jiné země budou chtít po vzoru Velké Británie vystoupit z EU, zastává 45 % podnikatelů.
 • Více než tři čtvrtiny dotázaných majitelů firem uvádí, že by Česká republika neměla následovat krok Velké Británie a také z EU vystoupit.
 • Převážná většina oslovených podnikatelů, tj. 87 %, se domnívá, že brexit nebude mít vliv na jejich podnikání.
 • Obchodní styky s Velkou Británií má 15 % oslovených firem.
 • 36 % firem, které s Velkou Británií obchodují, ale očekává od brexitu negativní vliv na své podnikání.
 • Většina oslovených firem, které mají obchodní styky s Velkou Británií, se zatím na brexit nepřipravuje.

Z analýz ČSOB vyplývá:

 • Důležitým aspektem pro české firmy je, jaký bude mít brexit dopad na vývoj významných evropských ekonomik – zejména Německa.
 • Z pohledu tuzemských firem se brexit nejvíce dotkne, přímo či zprostředkovaně, firem v oblasti automotive.
 • Malé a střední firmy nejsou na brexit připravené tak dobře, jako velké korporace. Jedním z důvodů je stále nejasná forma odchodu Velké Británie, firmy proto vyčkávají.
 • Každý z možných scénářů brexitu bude mít jiné konsekvence a dopady na vývoj kurzu libry, eura.
 • Firmy mohou v souvislosti s brexitem očekávat zvýšenou volatilitu na finančních trzích. Exportujícím firmám, které chtějí omezit rizika v souvislosti s nepředvídatelným výkyvem kurzu v souvislosti s brexitem, lze doporučit kurzové zajištění.
 • Malé a střední firmy jsou mnohem citlivější na tržní rizika v souvislosti s mezinárodním obchodem. Využívají jen zlomek nástrojů pro jejich zajištění, přitom dopady těchto rizik na ně mohou mít zásadní vliv.
 • Nástroje, které využívají velké korporace v souvislosti s tržními riziky, jsou především v oblasti finančních trhů – zejména kurzové zajištění, dále je to klasická forma financování mezinárodního obchodu prostřednictvím bankovních úvěrů, či specializované nástroje typu pojištění mezinárodního obchodu, bankovní záruky, odkup pohledávek.
 • V případě tvrdého brexitu vyvstává celá řada nedořešených otázek především v oblasti obchodních smluv. Firmy například řeší odpovědnost, pokud nebude možné dodat zboží včas z důvodu zdržení na hraničních přechodech s Velkou Británií.
 • V případě ztráty obchodních partnerů máme pro firmy připraven nástroj ČSOB Trade Club, který jim pomůže najít nové obchodní kontakty napříč všemi kontinenty.
 • Pro Českou republiku zde vidím příležitost v oblasti investičních pobídek pro firmy, které plánují přemístit výrobu z Velké Británie.

(red)

Slovo ke dni

 • Proti neviditelnému nepříteli

  O tom, že na bakterie zabírají antibiotika stále méně, už asi slyšel každý. S vynálezem penicilinu jsme sice porazili mnoho nebezpečných nemocí, ale s jeho stále častějším používáním si vytvořili nový problém. Jmenuje se antibiotická rezistence a hrozí, že brzy vyvolá naprostou katastrofu. Tyto látky nepříjímáme pouze v podobě tablet nebo injekcí, když chceme porazit zánět, ale do těla se dostávají i jídlem. Hospodářská zvířata totiž rovněž přijímají veterinární přípravky s antibiotickými účinky, a to dokonce i preventivně, tedy z důvodu, aby nedostala bakteriální infenci. Zůstanou v mase, mléce, vejcích i jinde v prostředí. V České republice si odborníci uvědomili problém už dávno a dokonce na vládní úrovni s ním začali bojovat. Pro příští léta jsme přijali už druhý akční plán s názvem "Národní antibiotikový program 2019 - 2022....

  Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

Jak je to dnes s výukou základů ochrany duševního vlastnictví v České republice? 16. duben 2019

Výuka základů ochrany duševního vlastnictví, zejména se zaměřením na ochranu průmyslového vlastnictví, není ve vzdělávacím systému v ČR až na výjimky pevně a systematicky zakotvena. V tomto smyslu je třeba vyzdvihnout iniciativu představitelů škol a vyučujících na všech úrovních, kteří v rámci možností tuto výuku realizují a seznamují žáky, studenty a posluchače se základními principy ochrany duševního vlastnictví. Snahou Úřadu průmyslového vlastnictví je všemi dostupnými prostředky podpořit každou aktivitu v tomto směru formou konzultací, kurzů i výukovými materiály.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300

INZERCE