INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

IMG 4279Mít rád svou pojišťovnu. To je asi ideálně pojmenovaný vztah k subjektu, který má firmám a organizacím přinést jistotu a klid „na duši“ s vědomím, že se na svou pojišťovnu mohou spolehnout, že jí mohou věřit. Takové pouto se nezrodí ze dne na den. Hasičské vzájemné pojišťovně, a.s., pomáhá budovat důvěru pojištěnců nejen tradice, ale také novinky, jimiž obohacuje portfolio nabídky, vynalézavost a hledání možností, jak jít dynamicky se vyvíjejícím potřebám klientů ještě blíže. O tomto vztahu i ukotvení HVP v české ekonomice, hospodářských výsledcích a plánech jsem hovořila s Ing. Vladimírou Ondrákovou, obchodní ředitelkou:

Hasičská vzájemná pojišťovna patří českému kapitálu, což je na domácím pojistném trhu v tomto oboru výjimečné. Nadále má vstřícný vztah ke sborům dobrovolných hasičů. Jak sami sebe charakterizujete?

Patříme mezi menší pojišťovny České republiky, máme opravdu ryze český kapitál, na kterém si zakládáme. Hasičská vzájemná pojišťovna má přitom velmi pestrou historii, která je od počátku spjata právě se sbory dobrovolných hasičů. I dnes pamatuje na hasiče, současně ale nabízí velmi široké spektrum moderních pojistných produktů v oblasti neživotního pojištění.
Obsluhujeme široký okruh klientů, fyzické i právnické osoby, a to v rozličných oblastech. Jedineční jsme právě v tom, že podporujeme protipožární prevenci a činnost sborů dobrovolných hasičů na území České republiky, těchto aktivit je celá řada. A jak sami sebe vnímáme? Jako pojišťovnu, která ctí národní sebevědomí, fandí českým podnikatelům a chce být nápomocna všude tam, kde může odvést dobrou práci odborníka na slovo vzatého.

hvpLoňský rok jste si vedli velmi dobře. Co říkají čísla?

Hasičská vzájemná pojišťovna v roce 2018 dosáhla stanoveného předepsaného pojistného ve výši 579 mil. Kč a taktéž dosáhla velmi dobrého hospodářského výsledku. Vedení společnosti tento zisk navrhne použít ke zvýšení základního kapitálu, a tím i hodnoty akcie, čímž se upevní pozice pojišťovny na trhu. Pokud se podíváme na čísla pro rok 2019, pak můžeme směle uvést, že byl nastaven plán předpisu pojistného na 590 mil. Kč.

Čeho byste rádi dosáhli letos a jaké aktivity by vaši image měly posílit?

Mezi hlavní cíle pojišťovny patří kontrolovatelný růst předepsaného pojistného, zajištění profitability – ziskovosti, eliminace katastrofických rizik a modernizace stávajících pojistných kmenů. A zachování současné pozice na trhu v oblasti neživotního pojištění.
S přihlédnutím na dosavadní obchodní úspěšnost v předešlých letech zaměřujeme obchodní činnost na udržení trendu plnění obchodního plánu, uchování početného pojistného kmene v oblasti pojištění staveb, domácností a odpovědnosti i obyvatel venkova, což jsou naši tradiční a dlouhodobí klienti. O ně chceme stále seriózně pečovat, řešit s nimi jejich problémy, přizpůsobovat portfolio pojištění měnícím se podmínkám na trhu tak, aby byla naše pojišťovna pro klienty oporou, na niž se mohou spolehnout.
Prioritou bude i rozvoj zemědělského pojištění a pojištění samosprávných celků. Také se budeme snažit v likvidaci pojistných událostí být stále lepšími partnery, postupovat rychle, pružně a ke spokojenosti všech. Samozřejmostí je zajistit perfektní servis nejen klientům, ale i obchodním partnerům, a to rovněž z hlediska provozní činnosti.

Každý rok přicházíte s inovativním produktem, nedávno to bylo pojištění bytových domů. Chystáte ještě něco dalšího v tomto roce?

Bez inovace by to u nás nešlo. I pro letošní rok máme připravené novinky, se kterými budeme postupně vycházet na trh. Především se snažíme vyhovět potřebám klienta a vytvořit mu produkt ušitý na míru. Zaměřili jsme se na jednoduchost a srozumitelnost. Nebudu vyzrazovat, čím bychom rádi překvapili, ale zájemci se se vším včas seznámí například také v médiích či jiných podporovaných marketingových kanálech.

Jak se ujalo loni představené Pojištění samosprávných celků?

Přestože je pojistný produkt poměrně krátce na světě, mohu potvrdit, že zejména s ohledem na jeho velký zásah, tedy co vše je možné jeho prostřednictvím pojistit, je o něj zájem. Na komplexní hodnocení úspěšnosti je však příliš brzy.

Vašimi věrnými klienty jsou obce, města, kraje. Co všechno si pod tím můžeme představit? Čeho všeho se pojištění v těchto případech týká? Pojistíte třeba sochu, nádraží, hřbitov nebo objekt městské polikliniky, katolický kostel či park s vzácnými keři?

V praxi jde o pojištění nemovitého a movitého majetku města (obce), jím zřizovaných příspěvkových organizací a společností s majetkovou účastí daného města (obce). Rovněž je zde možnost zahrnout pojištění odpovědnosti města (obce) a jím zřizovaných příspěvkových organizací a společností s majetkovou účastí města (obce). Konkrétně se pojištění týká možnosti pojistit soubor staveb (domy, sklady, garáže, autobusové zastávky, márnice, požární zbrojnice aj.), mobiliář (vývěsky, lavičky, kontejnery, odpadkové koše, stojany na kola...), ostatní stavby (stožáry, komíny, mosty a lávky, rozhledny, hřbitovní zdi...), sakrální památky (kříže, sochy, sousoší, kaple), movité věci (výrobní, provozní), zásoby, skla a skleněné součásti, elektroniku, cennosti. Dále lze do pojištění zahrnout veřejné osvětlení, svislé dopravní značení, hřiště, jímky, nádrže, parkovací automaty, radary atd. Vše ve vlastnictví příslušného města (obce).
Rozsahem takovýchto smluv je pokrytí veškerých možných hrozících živelních rizik, dále pak rizika způsobená odcizením, vandalizmem a další rizika vztahující se k pojištění elektroniky a skleněných součástí. Pojištění odpovědnosti zde pokrývá vybraná a možná hrozící rizika. Jde zejména o odpovědnost z činnosti a ze vztahu, provozu školského zařízení, provozu kulturního zařízení, zahrnují se škody způsobené členy zastupitelstev, škody způsobené obecní policií či požárními jednotkami a mnoho dalších.

Měnit pojišťovnu je vždy složitější záležitost. Máte osvědčené doporučení například pro výrobní firmu, která využívá tři pojišťovny, ale pro snazší komunikaci by všechny starosti ráda převedla na jednu jedinou?

Doporučení je jednoduché. Vybere-li si firma jedinou pojišťovnu, o níž je přesvědčena, že mu porozumí, pak určitě i proto, že bude mít komplexnější a ucelenější pojištění. Do budoucna si tak ušetří spoustu času.
Půjde-li o pojištění samosprávných celků, které hromadně obsahuje pojištění města (obce), veškerých příspěvkových organizací a společností ve vlastnictví územně samosprávného celku, je to tím pochopitelnější. Mezi hlavní výhody této formy pojistné smlouvy patří zejména sjednocení veškerých počátků pojištění, větší dohled a přehled nad veškerým majetkem pod jedním číslem smlouvy a v neposlední řadě i výrazné cenové zvýhodnění. Jako místo pojištění je zde bráno celé katastrální území daného města (obce), kde přílohou je jmenný seznam všech městem (obcí) zřizovaných institucí, na něž se pojištění vztahuje.

otázky připravila Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Biliony z klobouku

    Evropská unie i český stát hodlají podpořit ekonomiku, aby se rychle uzdravila po prodělané pandemii Covid-19. Nalijí do firem obrovské množství peněz a věří, že pacient bude po nemoci opět chlapík jako dřív. No počkejme si a uvidíme. Mě na tom nejvíc překvapilo, jak snadno se podařilo nalézt tisíce miliard korun, respektive eur. Žil jsem totiž dosud v přesvědčení, že peníze si musím zasloužit poctivou prací. I klasičtí ekonomové mě utvrzovali v tom, že žádný oběd není zadarmo. Protože na kouzla, skutečné zlaťáky vytažené z klobouku, už nevěřím, musím se ptát: Kdo tenhle hodokvas zaplatí? A mám takový nepříjemný pocit, že ti, kteří nás k prostřenému stolu pozvali, to nebudou.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Řízení kvality přináší prestiž nejen na mezinárodním poli 16. březen 2020

Úřad průmyslového vlastnictví dosáhl na poli řízení kvality vynikajících výsledků. Korunovány byly například loni oceněním Manažer kvality roku, jež loni udělila Česká společnost pro jakost Ing. Miroslavu Paclíkovi, Ph.D., řediteli odboru patentových informací a představiteli vedení pro integrovaný systém řízení ÚPV. Co všechno činnost související s kvalitou obnáší, jaký užitek Úřadu i jeho klientům dává a jakou inspiraci ostatním může poskytnout, o tom je následující rozhovor se jmenovanou osobností:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE