INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

ob1Poštovní obálka, jak ji zná málokdo, tedy z pohledu vlastní výroby. Již mnoho desetiletí neplatí, že při psaní dopisu si vlastní dopis poskládáme, zakápneme voskem a potvrdíme pečetí odesílatele.

Není to tak dávno, ještě před nástupem digitalizace, byla poštovní obálka pro většinu lidí nástrojem, jak poslat nejen osobní zprávu, ale i smlouvu, fakturu, reklamní leták a podobně. Dnes již tomu tak sice není, ale stále se ročně v evropském regionu spotřebuje přibližně 40 miliard obálek. K zajištění takové produkce je třeba nejen dostatek výrobních kapacit, ale současně i velmi výkonných a efektivních, aby byla zajištěna relativní levnost poštovní obálky na prodejním trhu.

Existují dva základními typy výroby poštovní obálky. Odlišují se tím, zda se vyrábějí buď z rolí, nebo z archů papíru. Ve společnosti KRKONOŠSKÉ OBÁLKY je to z rolí, kde je polotovarem role papíru v potřebné šířce a gramáži s průměrem návinu až 1,4 m. „Výrobním zařízením je obálkový stroj – automatická výrobní linka. Ta zpracovává nekonečný papír do konečné podoby obálky. Délka výrobní linky je zhruba 22 m s navíjecím zařízením a odkládacím stolem. Základní postup technologických operací začíná odvíjením papíru, následuje nanášení barvy – potisk obálky, vysekávání okna, lepení okénkové folie do vyseknutého okna, ohýbání bočních klop obálky, vyseknutí obálky, skládání obálky plus lepení, nanášení lepidla na zavírací klopu a závěrečnou fázi tvoří sušení a ukládání obálek do přepravních kartonových krabic,“ vysvětlil Ing. David Kotajný, ředitel firmy KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o.

To vše se odehrává v rychlosti až 900 kusů obálek za minutu, případně až 1400 kusů za minutu při zajištěném odběru obálek od stroje robotem. Osádku stroje tvoří dva lidé. U obálkových strojů dochází k potisku technologií flexo tisku, kdy se barva na papír nanáší přes rastrový a štočkový válec. Na štočkovém válci je umístěna tisková deska, tzv. štoček s obrazem toho, co má být na obálce natištěno. Barvu pro výrobu je nutné namíchat předem podle předlohy zákazníka nebo dle zadaného vzoru z barevné škály Pantone. Na obálku lze při jedné výrobě nanášet až pět barev – z nich pak čtyři barvy z venkovní strany a jedna je určena pro vnitřní bezpečnostní potisk obálky.

V případě požadavku na kvalitnější či drobný, detailní tisk, se používají k dotisku ofsetové tiskové stroje, kdy je vyrobená bílá obálka z obálkového stroje „protažena“ tímto zařízením. „Kvalitnějšího tisku zde dosáhneme lepším ofsetovým tiskem s technologií nepřímého nanášení barvy na obálku. Vlhčící válec přenáší barvu na formový válec s tiskovou hliníkovou deskou. Ten následně „tiskne“ vzor z tiskové desky na přenášecí válec, který již provádí finální potisk na papíru obálky. Tiskové desky jsou vyráběny na speciálním laserovém tiskovém stroji, tzv. CTP. K tvorbě tiskové matrice je využito vlastností tiskové desky, která má dvě vrstvy hydrofilní (přijímá vodu a odpuzuje barvu) a hydrofobní (odpuzuje vodu a přijímá barvu),“ pokračoval Ing. David Kotajný. „Vypálením na CTP tak vznikne v určených místech z hydrofobní hydrofilní část. Tiskne se většinou dle příslušné barevné specifikace CMYK, tedy ze čtyř základních pigmentových barev: od azurové (Cyan) přes purpurovou (Magenta), žlutou (Yellow), až po černou (Key). S tímto způsobem rozdělení barev se prakticky každý setkáváme při tisku na kancelářských inkoustových tiskárnách,“ doplnil David Kotajný.

 

jak vznika obalka

 

U archové výroby obálek je postup obrácený, to se začíná ofsetovým potiskem archových papírů, výsekem formátu poštovní obálky a následné strojním skládáním a lepením.

Výhodou této metody výroby je nejen velice kvalitní potisk, a zejména celoplošný, ale i možnost provést potisk obálky po celém jejím povrchu, čili na spad (s přesahem), a to zejména ve srovnání s výše uvedeným pouze ofsetovým potiskem hotové obálky, kdy musíme zajistit vždy z jedné strany nepotištěný proužek šířky do 5 mm k uchopení obálky strojem při potisku.

Ačkoli se nám tedy obálka zdá na první pohled velmi jednoduchým výrobkem, není tomu zcela tak. Avšak vzhledem k využití výkonných automatických zařízení se všechny výrobní postupy zrychlily a zjednodušily natolik, že složitost a náročnost jejich vzniku již patří minulosti. Obálky jsou zkrátka i z pohledu výroby fenoménem moderní doby, a ačkoli je z velké části nahradila online komunikace, je každá obálka prosvítající z naší klasické poštovní schránky nejen připomenutím jejich historie, a pokud obsahuje příjemné sdělení, pak je i prima pohlazením na duši.

(tz)

Slovo ke dni

  • Představy a realita

    Inovují malé a střední firmy. V korporacích bývá silný byrokratický aparát, jenž se postará o to, aby dobré nápady nešly zavést do praxe, nebo se jejich implementace nekonečně táhla. Tvrdí to místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Ing. Karel Dobeš, a má samozřejmě pravdu. A jak dodává jeho kolegyně Pavla Břečková, inovace je otázka přežití. Proto mohou menší podnikatelé konkurovat gigantům s obrovským kapitálem a dlouhou tradicí. Je zajímavé, že z nedávného průzkumu vyšlo zjištění, podle něhož 44 procent dotázaných nikdy nevyužije v podnikání robotizaci a digitalizaci. Ovšem v praxi se ukazuje, že nějakou formu digitálních technologií už uplatňují téměř všichni. Někdy, zdá se, sama realita překonává naše představy.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Visegrádský patentový institut a Smlouva o patentové spolupráci 28. srpen 2019

Jak získat patentovou ochranu v zahraničí za využití řízení podle mezinárodní Smlouvy o patentové spolupráci bylo naznačeno v článku, který byl na tomto místě uveřejněn minulý měsíc. Zdůrazněnými výhodami popsaného systému bylo zejména získání času na přípravu a rozhodování, zda, a ve kterých státech, usilovat na základě jediné podané patentové přihlášky o patentovou ochranu. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE