INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

ru kouPříchod nového člena do statutárního orgánu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným je většinou spojen s následným nárůstem hospodářského výsledku firmy. To je jeden ze závěrů analýzy poradenské společnosti Bisnode provedené na vzorku 22 000 firem, u kterých došlo v posledních deseti letech ke změně ve statutárním orgánu. Největší benefit firmám přináší, pokud do statutárního orgánu výhradně mužského složení nastoupí nový muž.

Do analýzy byly zahrnuty společnosti, které zveřejňovaly finanční výkazy alespoň čtyři roky před změnou ve statutárním orgánu a tři roky po ní a současně nový člen musel ve statutárním orgánu následně působit po dobu nejméně tří let. „Každá zkoumaná změna ve složení statutárního orgánu vedla ke zlepšení hospodářského výsledku,“ zhodnotil průzkum analytik Bisnode Milan Petrák.

„Nastoupila-li do statutárního orgánu žena, buď protože rozšířila počet jeho členů, nebo někoho nahradila, došlo k největšímu nárůstu zisku, pokud bylo dosavadní složení tvořeno výhradně muži. V tomto případě vzrostl zisk po třech letech působení nejčastěji o 48 %. Pokud bylo původní složení statutárního fa forgánu smíšené, zisk po třech letech nejčastěji narostl o 36 %, v případě výhradně ženského složení pak o 7 %,“ uvedl Milan Petrák.

Stejně tak i nástup nového muže do statutárního orgánu měl největší efekt, pokud bylo dosavadní složení výhradně mužské. „Po třech letech u sledovaných firem vzrostl zisk o 80 %,“ sdělil dále Milan Petrák z Bisnode s tím, že v případě smíšeného statutárního orgánu byl nárůst 56 % a ještě menší efekt pak měl příchod muže do doposud výhradně ženského statutárního orgánu, kdy se zisk zvýšil o 44 %.

„Důvodem pro uvedený rozdíl může být vyšší náchylnost mužských jednatelů a členů představenstev k riskování, zatímco ženy mají spíše sklon k opatrnosti. Vliv nově nastoupivší ženy tak spočívá v omezení riskantních, potenciálně ztrátových aktivit. S tím může souviset skutečnost, že po nástupu ženy do mužského či smíšeného statutárního orgánu dochází k mírnému poklesu tržeb.

Naopak nově nastoupivší mužský člen statutárního orgánu přinášel největší benefit tehdy, pokud bylo dosavadní složení výhradně mužské. Větší počet členů vede k větší opatrnosti při rozhodování, byť zůstalo složení orgánu uniformní. V souladu s tímto pohledem k jedinému výraznému nárůstu (o 34 %) tržeb ze všech kombinací došlo, pokud nový muž nastoupil do statutárního orgánu dosud ženského složení. Riskantnější přístup vedl v tomto případě k expanzi firmy, nicméně nárůst zisku byl méně impozantní,“ uzavřel Milan Petrák.

(tz)

Slovo ke dni

  • Za prací k nám

    Rostoucí životní úroveň se může projevovat různým způsobem. Český statistický úřad zjistil, že přibývá cizinců, kteří k nám přijíždějí za prací. Láká je slušný plat a dobré pracovní i životní podmínky. Tradičně nejvíc zaměstnanců pochází ze Slovenska, víc než polovina, následují Poláci a Rumuni. Na tom by snad nebylo nic tak překvapivého. Ale naši republiku si oblíbili i mnozí Němci, Francouzi, Italové a Britové. Převažují samozřejmě občané z Evropské unie, co nepotřebují pracovní povolení. Také co se věkového složení týká, mezi zahraničními pracovníky najdeme všechny kategorie, studenty a seniory nevyjímaje. To považuji za docela příznivou zprávu. Zvláště v době, kdy česká ekonomika potřebuje každou šikovnou ruku a hlavu.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Ochrana duševního vlastnictví v kontextu Inovační strategie ČR na léta 2019–2030 31. leden 2020

Vláda České republiky schválila počátkem roku 2019 klíčový dokument Inovační strategie České republiky 2019–2030 (Country for the Future), který RVVI zpracovala v úzké spolupráci s týmem osobností z řad podnikatelů, vědců, akademiků a zástupců veřejné správy. Dokument vytyčuje nové priority, jejichž naplnění by mělo Českou republiku do roku 2030 zařadit mezi nejinovativnější země Evropy. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE