INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Je nezpochybnitelnou skutečností, že extrémní výkyvy počasí – přívalové deště, kroupy, vichřice a jiné pohromy, komplikují stále častěji podnikání našim zemědělcům. Proti těmto a dalším rizikům se mohou zemědělci pojistit.

RENOMIA AGRO se svými partnery je vůdčí společností a jedničkou na trhu v zemědělském pojištění. RENOMIA AGRO je specializovanou divizí RENOMIA a dosáhla spolu se spolupracujícími partnery aktuální výše spravovaného pojistného v pojištění plodin a zvířat cca 180 mil. Kč a stala se tak největším makléřem – poradcem zemědělců v České republice. Celá skupina RENOMIA dosáhla v roce 2010 potom výše spravovaného pojistného 3,8 miliardy Kč (jedná se o celkové pojistné za pojištění majetku, aut, strojů, pojištění zemědělského, životního apod.) a je tak zdaleka největším makléřem u nás a významným hráčem i ve střední Evropě.

Divize RENOMIA AGRO, poskytuje specializované poradenské služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu. Mimo každodenní péči o klienty úzce spolupracujeme jak se státní administrativou (mj. Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem financí a PGRLF), tak i nevládními zemědělskými organizacemi (např. Agrární komorou) a samozřejmě i se všemi pojistiteli. Pracujeme také ve skupině zřízené ministrem zemědělství pracující při PGRLF. Základními stavebními prvky, na kterých je potřeba v současné době stavět, je udržení stávající (a nelehce vybojované) výše dotací na pojištění plodin a zvířat, která v současnosti dosahuje 50 % z pojistného a dále spustit do provozu „Systém eliminace rizik v zemědělském podnikání".

Lidé si někdy pletou pojišťovacího makléře s pojišťovnou. Makléř - poradce není pojišťovnou, je to osoba, která analyzuje rizika, hledá pro klienta optimální variantu pojištění a to jak z hlediska ceny, tak i rozsahu pojistného krytí a samozřejmě pomáhá při likvidaci škod. Při likvidaci spolupracujeme s klientem od nahlášení škody, přes jednání s pojišťovnami, až do uzavření případu - aktuálně např. likvidujeme větší množství škod vzniklých vyzimováním u řepky, či poškození révy vinné mrazem. Zajišťujeme také celkovou správu pojištění včetně administrace veškerých pojistných smluv, aktualizaci pojištění a pravidelného vyhodnocování pojistného programu a rizik.

Naši zaměstnanci jsou specialisté - praktici, kteří pracují v pojišťovnictví dlouhá léta a i z tohoto důvodu narůstá počet zemědělců, kteří našich služeb využívají. Dnes je pro podnikatele důležité soustředit se na svou hlavní výrobní činnost a na ostatní využít specialisty v daném oboru. Sjednání pojištění je investicí nemalého množství finančních prostředků, ale je třeba si uvědomit, že zde existuje i riziko ztrát při jeho nevhodné volbě.

RENOMIA AGRO zaručí kvalitní pojištění a uspoří peníze. Zemědělcům předkládáme velmi zajímavý pojistný program, zlevňujeme pojištění a ulehčujeme administrativu s tím spojenou.

RENOMIA AGRO spolupracuje se všemi pojistiteli, kteří u nás na trhu působí a zajišťujeme pojištění veškerých rizik, která lze pojistit. Nabízíme pojištění plodin, zvířat, lesů, tak i pojištění aut, majetku a strojů, bioplynových stanic, finanční hotovosti, či pojištění odpovědnosti za škodu, osob, pojištění přepravy atd.

Pojistný trh v zemědělském pojištění zaznamenal i přes ekonomickou recesi mírný vzestup, předpis za pojištění plodin a zvířat aktuálně přesahuje 1,1 miliardy Kč. Lze předpokládat, že v letošním roce dojde k jeho dalšímu nárůstu, na které bude mít vliv zejména navýšení výkupních cen rostlinných komodit. Dlouhodobě nepříznivý vývoj bohužel pokračuje v živočišné výrobě, neboť vytrvale klesají stavy hospodářských zvířat.

V současné době nabízejí pojištění zemědělských rizik pojišťovna AGRA, Česká pojišťovna, ČSOB pojišťovna, Generali pojišťovna a Hasičská vzájemná pojišťovna, přičemž lze předpokládat, že na trh vstoupí i další pojistitelé.

Pojištění je „během na dlouhou trať" – zemědělci jsou konzervativní a platí u nich dvojnásob, že co vkládáte do vztahu s klientem v současnosti, se projeví třeba až za několik let. Klademe proto důraz na důvěru, korektnost, perfekcionismus a dlouhodobou spolupráci. Tedy na hodnoty, kterých si vážíme a které jsou pro nás zároveň i závazkem. Naším cílem není jen klienta získat, ale především se o něj perfektně starat. Poskytujeme všem kvalitní a komplexní servis. Garantujeme optimalizaci řízení rizik, zjednodušeně řečeno: nastavíme pojištění klientům tak, že při zachování rozsahu pojistného krytí mohou následně ušetřit náklady vynaložené na zaplaceném pojistném. Zemědělcům také nabízíme zpracování auditu jejich pojistných smluv.

Pro zemědělce je nyní ta pravá doba zamyslet se jak nad rozsahem pojistného krytí, tak i zvolit tu správnou osobu, která se o vaše pojištění bude v následujícím roce starat. Jsme přesvědčeni, že naše služby klienti využijí a budou plně spokojeni.

„Pro klienta najdeme vždy optimální řešení a to jak při sjednání pojištění, jeho správě, tak i likvidaci pojistné události. Jsme našim klientům vždy nablízku a vážíme si jejich důvěry".

Jiří Havelka, RENOMIA AGRO

 


Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3