INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

î. fotoJaroslav ĎurišNaučili jsme se žít, podnikat, hospodařit v blahobytu. Přesto, že je čas od času narušen komplikacemi, například nedostatkem pitné vody, suchem a dalšími vlivy, nevadilo nám to. Až v posledních pár letech si začínáme uvědomovat, že příroda lidem v ní vrací nedostatek prozíravosti a pokory k principům vlastní existence. Přestali jsme se totiž chovat rozumně a ztrácíme přirozené benefity toho našeho nadbytku čehokoli. Ale jak se říká, každé zlo je k něčemu dobré. 

Do popředí se dostávají myšlenky, nápady, nové technologie, které přinášejí řešení, jež navrací přirozené hodnoty rovnováhy krajině, ekonomice i lidem. Hovořila jsem o tom s generálním ředitelem společnosti Wero Energy a.s. Jaroslavem Ďurišem:

Pomáháte firmám. V čem a jak?

Dovolím si říct, že pomáháme nejen firmám, ale i subjektům z veřejného sektoru. Naše strategie je poskytovat komplexní službu v oblasti energetiky a vodního hospodářství. Často využíváme tzv. EPC projekty, kdy klient nehradí žádné vstupní investice a splácí je postupně až z dosažených úspor. Je to vzájemně výhodný způsob spolupráce určený pro veřejný sektor. V posledním roce se velmi intenzivně věnujeme problematice zajištění dodávek pitné vody a vodnímu hospodářství, kde tento princip uplatňujeme také. Zákazník tedy nemusí hradit žádnou vstupní investici, uzavírá s námi jen smlouvu na dodávku pitné vody, kde garantujeme čtyři parametry – kvalitu vody, její množství v závislosti na zdroji, cenu za jednotku a dobu, po kterou je voda dodávána. Je to jednoduché a pro klienta bez rizika. My se vlastně snažíme změnit myšlení lidí. Doposud se pitná voda zajišťuje buď velkokapacitně přes velké vodárenské společnosti, nebo z vlastních studní. My chceme všechny přesvědčit, že to lze i jinak. Naše nabídka je přesně mezi tím, tzv. ostrovní řešení. Přínos je výrazný – ekonomický, ekologický a v neposlední řadě nezávislost na výhradním dodavateli.

Co si v případě Wero Energy můžeme představit pod pojmem kompletní realizace zakázek?

V praxi to znamená, že nabízíme službu – dodávku pitné vody – od vstupní analýzy s návrhem možných řešení, identifikaci vhodného zdroje vody, stanovení optimální technologie, kompletní realizaci na místě až po zajištění financování celé investice z naší strany. Našimi klienty jsou velmi často malé obce, které mají potíže se zajištěním dodávek pitné vody pro své obyvatele. Od nás dostanou vše v mašličkách, nepodstupují riziko. Obec si nekupuje technologii, ta zůstává v našem vlastnictví. Veškeré opravy a starost o provoz tak jdou za námi.

IMG 20191128 WA0002Technologie HAB s využitím kontrolované kavitaceUmíte také zajistit financování projektů. Pro jaké společnosti, pro jaké obory? Jde pouze o energetiku?

Schopnost zajistit financování je jedním ze základních pilířů naší strategie. Týká se to nejen dodávek a výroby pitné vody, ale i recyklace průmyslových a odpadních vod, realizací lokálních a distribučních soustav spolu s centrem energetických služeb. Jsou to projekty s návratností vložených prostředků přibližně osm let. Převážně zajišťujeme financování projektů ve veřejném sektoru, kde je administrativní proces schvalování investičních nákladů velmi zdlouhavý a zvlášť pro malé obce často i v nedosažitelných hodnotách. A je škoda, když smysluplné a pro obyvatele obce přínosné projekty stojí jen proto, že na ně obec prostě nemá. Jsme připraveni ale zajistit i financování projektů u soukromých subjektů, pokud mají potřebnou přidanou hodnotu. To vždy posuzují naši experti.

Jednou z hlavních oblastí, na kterou jste se soustředili, je úspora v nejširším slova smyslu. Od hospodárného provozování budov až po výrobu pitné vody z lokálních zdrojů. Můžete uvést příklady, kde již vaše projekty dobře slouží?

Využití našich řešení je velmi široké. Jsou to obce, nemocnice, školy, hotely, veřejná koupaliště, lázně, potravinářské provozy, firmy, prádelny, developerské projekty, ale i mnoho dalších. Konkrétně bych jmenoval obce Vrchy, Rajnochovice, Dolní Kounice, kde jde o dodávku pitné vody pro obyvatele, veřejné koupaliště v Opavě, nemocnice Brandýs nad Labem. Nyní pracujeme na řešení vodního hospodářství v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi, v Lázních Bechyně, v akvaparku v Jihlavě, Hodoníně, Vyškově, Liberci...

Ochutnala jsem pitnou vodu vyrobenou z Vlta­vy. Vaše zařízení však dokážou doslova kouzla při akutních problémech s pitnou vodou. Kde jste v poslední době zasahovali?

foto velvyslankyneî SyrieAmira Karawani, velvyslankyně Syrské arabské republiky, na návštěvě ve firmě Wero Energy a.s.Máme úpravny pitné vody z povrchových zdrojů i v mobilním provedení, zpravidla na přívěsném vozíku za osobní auto. Ty mohou zajistit dodávky pitné vody při různých krizových situacích, jako jsou živelné a humanitární katastrofy, ale i obyčejné havárie vodovodního řadu. V současnosti jednáme o pomoci v rámci rozvojových projektů v Kambodži a Sýrii. V prosinci jsme přivítali v naší firmě velvyslankyni Syrské arabské republiky, která ochutnala upravenou vodu přímo z Vltavy. Možnosti vyrobit pitnou vodu z rybníka a napít se jí využili i starostové několika obcí v Plzeňském kraji v závěru loňského roku.

A proč jste pozornost soustředili právě na vodohospodářské záležitosti?

Pitná voda je problém všude ve světě, ale zů­staň­me v Čechách a na Moravě. U nás už sedmdesát let soustavně devastujeme krajinu. Nikdy před tím to v této míře nebylo. Kácíme stromy, vysušujeme mokřady, betonujeme každou volnou plochu, scelujeme lány, pěstujeme plodiny s důrazem na výnos a pak se divíme, že naše krajina ztratila schopnost udržet vodu. Do toho je velké sucho, poslední standardní srážkový rok byl 2010, a je výrazně větší teplo, než je dlouhodobý průměr. Výsledkem toho všeho je, že se nám zhoršuje kvalita povrchových zdrojů vody a klesá jejich stav. Současná situace je alarmující, to ostatně konstatuje i vládní zpráva. Vodní blahobyt skončil, proto jsme se této oblasti začali intenzivně věnovat.

Jak jste zmínil, také zřizujete a provozujete lokální distribuční soustavy elektrické energie. Skutečně se to odběratelům vyplácí?

Jednoznačně. Nabízíme realizaci veškerých potřebných sítí na naše náklady spolu s následnou dodávkou všech médií. Zajišťujeme veškerý provoz a údržbu. Ceny garantujeme nižší, než je statistický průměr v dané lokalitě. Výhodou je nejen nižší cena, ale i určitá soběstačnost a nezávislost. Zájem například developerských společností je obrovský.

Ekologie, šetrné hospodaření, zdravý selský rozum spojený s využitím nejnovějších poznatků – to jsou benefity, jež propojujete a s jejichž pomocí vytváříte značnou přidanou hodnotu. Jak moc jsou čeští zákazníci ochotni za chytrá řešení platit?

Máte pravdu. Propojením těchto parametrů vzniká obrovská přidaná hodnota, proto jsme to takto nastavili. Paradoxem je, že pro klienta to není dražší, než je jeho dosavadní stav, naopak, generujeme mu úsporu, aniž by musel hradit jakékoliv investice a podstupovat nějaké riziko. V některých případech jsme vyřešili mnohaletý problém s dodávkami pitné vody.

Chystáte se vstoupit do rodících se chytrých měst?

Spolupráci na těchto projektech už rozjíždíme. Jsme zakládajícím členem Asociace poskytovatelů provozních úspor (APPU), kooperujeme s Centrem měst budoucnosti, tedy s institutem CIIRK pod ČVUT, jsme v kontaktu s VÚT Brno, spolupracujeme s VÚV TGM v pražské Podbabě a dalšími subjekty. Na toto téma jsme se nedávno zúčastnili odborné konference, kde se řešila celá řada složitých témat, jako je řízení dopravy, datové systémy, IOT technologie, ale s problematikou zajištění dodávek pitné vody jsme tam byli jediní. To nás utvrdilo, že jdeme správným směrem.

Co přibylo do vaší strategie na rok 2020?

Máme jednu zajímavou technologii, od které si hodně slibujeme. Je to hydrodynamické aktivační zařízení pro biomasu, které využívá kontrolovaný kavitační efekt. Toto zařízení zvyšuje účinnost bioplynových stanic o 20 %. Uvážíme-li, že většina bioplynových stanic pracuje na hranici rentability, má toto řešení veliký potenciál.
Dovolte mi prosím, abych závěrem našeho povídání popřál vašim čtenářům všechno nejlepší, hlavně zdraví a mnoho úspěchů v novém roce, a zejména dostatek kvalitní pitné vody.

otázky připravila Eva BrixiSlovo ke dni

  • Konec mentolek

    Tak nám Brusel zakázal mentolové cigarety. Prý svádějí děti a mládež ke kouření. O tom bych si dovolil pochybovat, protože k neřestem vedou spíš nuda, pocit nedospělosti, špatné vzory v rodině a společnosti... Vzpomínám si, že jako kluci jsou si balili do toaletního papíru suché (říkali jsme “mocné”) listí - a jak nám to chutnalo! Babička si zapalovala mentolku, když potřebovala na astma trochu protáhnout plíce. Nemyslím si, že zakazování tabákových výrobků s příchutí je tou pravou cestou k nekouření, když si zájemce může koupit náhradu. Přestaneme snad z podobného důvodu vyrábět vaječný koňak nebo rum, protože lidem chutnají víc než vodka? Zakázané ovoce, jak známo, přitahuje pozornost. A Evropská unie jistě také nechce být chápána jako přísný vychovatel, který nám bere to, co máme rádi.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Řízení kvality přináší prestiž nejen na mezinárodním poli 16. březen 2020

Úřad průmyslového vlastnictví dosáhl na poli řízení kvality vynikajících výsledků. Korunovány byly například loni oceněním Manažer kvality roku, jež loni udělila Česká společnost pro jakost Ing. Miroslavu Paclíkovi, Ph.D., řediteli odboru patentových informací a představiteli vedení pro integrovaný systém řízení ÚPV. Co všechno činnost související s kvalitou obnáší, jaký užitek Úřadu i jeho klientům dává a jakou inspiraci ostatním může poskytnout, o tom je následující rozhovor se jmenovanou osobností:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE