INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

20190911JH IMG 6015Jiří KůsAž budete číst následující řádky, možná se znova přesvědčíte o tom, jak nezměrný potenciál je v českých firmách, co všechno dokázaly a co mohou udělat pro to, aby se pokrokové a potřebné technologie dostaly do praxe běžného dne a sloužily nám všem. O některých jsme průběžně od března do května slyšeli často, a to v souvislosti s tím, jak se bránit koronaviru, jak cílit prevenci. Do hry o možnost ukázat, co domácí společnosti umí ekonomice v takové situaci nabídnout a jak by dokázaly pomoci v boji s virovým onemocněním, vstoupila také Asociace nanotechnologického průmyslu ČR. Ústy Ing. Jiřího Kůse, předsedy výkonné rady, prezentovala možnosti svých členů, českého nanotechnologického odvětví k ochraně zdraví lidí. Pozvala jsem ho i na naše stránky:

Firmy podnikající v oboru nanotechnologií se staly v letošním jaru hodně populární, a to v souvislosti s ochranou lidského zdraví. Jak byste jejich úlohu a možnosti v této situaci zhodnotil?

Když česká vláda na začátku roku zanedbala včasný nákup respirátorů, roušek a dalších zdravotních pomůcek, vyzývala české výrobce, ať maximálně navýší výrobní kapacity, a pomohou tak zachránit zemi před epidemickou krizí. Tuzemští nanotechnologičtí výrobci přes vysoká podnikatelská rizika bez jakýchkoli vládních garancí budoucích odběrů investovali veliké finanční prostředky a zásobili nejen vládu, ale i krizové štáby ve všech krajích rouškami a respirároty nejvyšší třídy ochrany.

Byla společenská objednávka po jejich produktech dostatečně doceněna? Mám pocit, že tyto společnosti mohly ještě více pomoci při řešení nedostatku roušek či respirátorů, ale že ne vždy byl o jejich potenciál zájem...

Byli jsme velice překvapeni, když vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček 8. dubna na tiskové konferenci uvedl, že se česká vláda dohodla s americkou firmou Honeywell na tom, že garantuje odběr části produkce respirátorů z chystané olomoucké továrny Honeywell vybudované do čtyř měsíců. Zatímco tuzemské firmy v době nejvyšší nouze navyšovaly výrobu ochranných pomůcek a pomáhaly odvrátit „italský epidemický scénář“ koronavirové krize, česká vláda jim na oplátku nabídla perspektivu, že je za čtyři měsíce hodí přes palubu a bude odebírat 50 milionů respirátorů od někoho jiného, kdo tu v čase nejvyšší nouze respirátory ani roušky vůbec nevyráběl. V programovém prohlášení vlády a mnoha dalších vyjádřeních vláda často proklamovala podporu tuzemského inovativního podnikání. Kauza Honeywell ale dokazuje, že vláda navzdory slibům ve skutečnosti raději podpoří montovnu technicky překonaných respirátorů nižší třídy ochrany zahraniční firmy. A tuzemské inovativní výrobce, kteří jí pomáhali v časech nejvyšší nouze, s klidem potopí. Až v příští vlně pandemie americký prezident opět zavelí, aby američtí výrobci roušek a respirátorů stáhli celou svou zahraniční produkci těchto zdravotních pomůcek do USA, uvidíme, jestli a případně jak tomu bude česká vláda vzdorovat.

Mají vaši členové dnes více zakázek než v minulosti? A více na export, nebo pro domácí trh?

Poptávka po produktech z nanovláken se za poslední měsíce rapidně zvýšila a spolu s ní i zájem o další nanotechnologické výrobky. Zatím je těžiště odbytu českých nanotechnologických firem na domácím trhu, ale zájem ze zahraničí je u mnoha výrobců rozhodně mnohem zřetelnější, než před půl rokem.

A jaké příležitosti se před nimi vynořily díky koronaviru?

Česká společnost má jedinečnou příležitost oprostit se od zdravotních norem minulého století a zavést nové preventivní standardy, které podstatně sníží riziko nákazy ve zdravotnických zařízeních a na mnoha dalších místech, kde se lidé v současnosti nejčastěji nakazí nebezpečnými nemocemi. Zákon o ochraně veřejného zdraví je zastaralý. Nezahrnuje možnosti použití nových inovativních technologií k prevenci šíření infekčních onemocnění. České nanotechnologické firmy disponují vedle často zmiňovaných nanovlákenných respirátorů a ústních roušek také nanotechnologiemi pro čištění vzduchu pomocí fotokatalýzy od organických nečistot, včetně virů a bakterií, a dalšími řešeními, která mohou významně snížit riziko nákazy infekčními nemocemi. Nedávno jsme se sešli s úředníky Ministerstva zdravotnictví k jednání o našem návrhu změny zákona o ochraně veřejného zdraví. Úředník Ministerstva zdravotnictví Tomáš Kučera před námi povýšeně prohlásil, že náš návrh ani nedočetl. S arogantním úředníkem, který přišel, aby demonstroval svoji bohorovnost, neznalost a nekompetentnost, nelze vést diskuzi. Přitom prevence a účinná ochrana jsou mnohem levnější a účinnější než restriktivní opatření, která jsme nedávno zažili. Když státní úředníci dusí ekonomiku restrikcemi a zadlužují budoucí generace o další stovky miliard korun, nic se jim nestane. Budou dál sedět na svých teplých místech a pobírat vysoké platy hrazené z našich daní.

ji ri kus.jpgPřesto období, které máme všichni za sebou, rozvířilo diskuzi nad tím, zda více nepodporovat české podnikatele, české firmy a nesměrovat k nim větší množství zakázek. Jaký máte na věc názor?

Účinné zdravotnické pomůcky se staly strategickými produkty nutnými pro přežití podstatné části populace. Je nepřípustné, aby se ekonomiky západních zemí, včetně Česka, dále zbavovaly výroby, která je nezbytná pro jejich další fungování. Česká republika se musí stát ve výrobě strategických produktů nezávislou a soběstačnou zemí. Abychom neztratili naši geopolitickou nezávislost, musíme v zájmu národní bezpečnosti vytvořit legislativní předpoklady k podpoře trvalé tuzemské výroby strategických výrobků. U těchto produktů je třeba ve výběrových řízeních ustanovit jako základní podmínku výrobu na území České republiky. Vláda často deklaruje podporu tuzemských výrobců. Slova se ale často míjejí s činy. Když například nedávno Ministerstvo vnitra vyhlásilo výběrové řízení na zdravotní pomůcky, deklarovalo tento tendr jako podporu domácích výrobců. U respirátorů se v technickém popisu zboží v zadávací dokumentaci píše o tom, že by mělo jít o dodávky respirátorů třídy ochrany KN95 nebo N95, což jsou označení odvozená od čínského a amerického standardu. Až bude Ministerstvo vnitra vypisovat výběrové řízení na nákup policejních aut, uvidíme, jestli navzdory zákonné evropské homologaci uvedou, že tentokrát bude na nákup policejních aut stačit čínská homologace.

Čím vyniká český nanotechnologický průmysl? Je v něčem dál než zahraniční konkurence?

Česká republika je světovým lídrem ve vývoji a průmyslové výrobě nanovláken. Čeští nanotechnologové vyrábějí prokazatelně nejlepší hologramy na světě. Češi jsou také první a dosud jediní, kdo zvládl výrobu nanooptiky pro běžná svítidla a čidla. Produkujeme globálně nejúčinnější nanotechnologické čističky vzduchu na bázi fotokatalýzy. V tuzemských nanotechnologických firmách se vyrábí 30 % světové produkce elektronových mikroskopů. Česko je nano!

Jaké má ambice?

Velké. Zkusím je přiblížit na příkladu zdravotnictví. Vytváříme nové generace nanovláken a nacházíme pro ně nová uplatnění. Nyní už umíme vyrábět dvousložková nanovlákna, obsahující jádro a obal, která nám umožňují například distribuci vzácných látek v přesně definovaném množství. Nové generace nanovlákenných struktur umožní lékařům spolu s nanotechnology vytvářet přesně cílené léčebné postupy, šetřit drahá farmaka, a omezovat tak vliv případných vedlejších účinků léků v místech, kde je jejich působení nežádoucí. Těch oblastí, kde se české nanotechnologie rozvíjejí, je celá řada, ale využití nanotechnologií ve zdravotnictví nás zřejmě bude v budoucnu nejvíce udivovat. Časem si ale zvykneme na to, že nás budou uzdravovat čeští nanoboti a zdravotníci budou uplatňovat vědecké postupy, které by nenapadly ani scénáristy těch nejfantastičtějších sci-fi filmů.

Mohou tedy nanotechnologie člověku v běžném životě pomáhat více, než zatím tušíme? Co všechno dovedou?

Úplná odpověď na tuto otázku by zabrala hodiny povídání. Nanotechnologie pracují s hmotou na molekulární úrovni. Prostupují prakticky všemi odvětvími lidské činnosti. Pomáhají nám řešit problémy, které nás nejvíc trápí. Už teď umí efektivně čistit vzduch a vodu. Podstatnou měrou nám pomohou vyrábět a distribuovat levnější energii. Vzhledem k tomu, že se v nanotechnologiích zpracovává mnohem méně materiálu než v makrosvětě, stanou se klíčem k překonání nedostatku různých komodit. Těch oblastí, kde se nanotechnologie stávají vyhledávaným řešením, bude stále přibývat.

Určitě na tomto poli vzniká řada patentů či průmyslových vzorů. Podporujete členy v přihlašování? Spolupracujete s Úřadem průmyslového vlastnictví?

Přihlašování patentů a průmyslových vzorů je úkolem jednotlivých firem. V tom jim Asociace nanotechnologického průmyslu ČR moc nepomůže. V souvislosti s Úřadem průmyslového vlastnictví mě napadá jiná služba, kterou můžeme našim členským firmám prospět, a současně tak pomoci spotřebitelům. S růstem zájmu o nanotechnologické výrobky roste bohužel i počet podnikatelů, kteří předstírají, že vyrábějí nanotechnologické výrobky, přestože jejich produkty nemají s nanotechnologiemi nic společného. Spotřebitelé to při koupi prakticky nemají jak zjistit. Proto se chystáme vytvořit garanční značku registrovanou na Úřadu průmyslového vlastnictví, kterou budeme poskytovat členským firmám asociace na jejich produkty obsahující nanotechnologická řešení.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Když prsty zahálejí

    Člověk by měl držet krok s rychlým postupem technologií. To jsem si znovu uvědomil, když jsem dostal do ruky nový smartphone. Ten umí nejen psát, ale i odezírat z úst a slova převádět na text. Proč to tedy nevyzkoušet? Nechám tentokrát prsty zahálet a zkusím namluvit svoji první glosu. A uvidím, jestli umělá inteligence dokáže být stejně dobrá, nebo dokonce lepší než ta přirozená. Začnu tedy do mikrofonu diktovat, první slova se objevila na displeji a k nim přibyla další. Nakonec z toho vznikla smysluplná věta a věty daly dohromady hotový text. A výsledek? Až na jednu hrubku naprosto perfektní! Takže to vypadá že moje prsty budou stále víc zahálet a víc toho zůstane pro pusu.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

lukas zmeskal

Průmyslová práva se dotýkají každé firmy 18. červen 2020

Ochránit nápad, na němž stojí podnikání, je pro firmu buď samozřejmost, anebo záležitost, jíž nevěnuje velkou pozornost. Mgr. Lukáš Zmeškal se během své praxe patentového zástupce setkává s oběma případy. Jako partner ve společnosti patentových zástupců Langrova, s.r.o., v Plzni i jako předseda Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů či spoluorganizátor mezinárodní výstavy technologických novinek, patentů a inovací Invent Arena v Třinci (ta letošní se posouvá až na rok 2021) se již setkal s řadou příběhů, které svým způsobem píší dějiny podnikání u nás. Jak právě on nahlíží na ochranu duševního vlastnictví?

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE