INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Veronika KrejcovaVeronika KrejčováMít jistotu, že si v prodejně obchodního řetězce koupíme jen to nejlepší, nejbezpečnější a vysoce kvalitní z české zemědělské produkce, to je přání většiny spotřebitelů. K tomu, aby se mohlo plnit, existuje významný nástroj, který se jmenuje GLOBALG.A.P. Certifikace na jeho základě poskytuje v České republice Česká společnost pro jakost. Manažerka certifikací GLOBALG.A.P. v ČSJ Ing. Veronika Krejčová vysvětlila:

GLOBALG.A.P. je certifikace pro zemědělský sektor. Můžete nám tento proces přiblížit a zároveň specifikovat, pro koho je přesně tato certifikace určena?

GLOBALG.A.P. zahrnuje soukromoprávní standardy zaměřené na dodržování správně zemědělské praxe. Jedním z nich je standard Integrated Farm Assurance (IFA), který je zaměřen na oblast zemědělské prvovýroby. Certifikován je vždy konkrétní produkt, který je kontrolován od „semínka“ až po sklizeň a posklizňové manipulace. Další zpracování produktu již do této certifikace ale nepatří.

Je vhodná pro všechny obory zemědělství? Nebo se zaměřuje jen na vybrané oblasti?

Standard IFA GLOBALG.A.P. je mezinárodní standard a pokrývá celou oblast zemědělství, tj. rostlinnou a živočišnou výrobu a akvakulturu. Certifikovat můžete tedy cokoliv od ovoce a zeleniny až po kávu, čaj a ryby. Česká společnost pro jakost v tuto chvíli certifikuje ovoce a zeleninu, polní plodiny, rostlinný rozmnožovací materiál, květiny a okrasné rostliny, prasata a mléko.

Jaké požadavky musí splnit certifikovaná organizace? Jaká jsou hlavní kritéria, co vše se ověřuje?

Zájemce o certifikaci musí splňovat soubor povinností, které se kryjí s nařízeními Evropské unie. Tzv. klíčové povinnosti zahrnují stěžejní požadavky, např. vyhodnocení hygienických rizik, rizik produkčního místa, analýzy reziduí či kvality závlahové vody a mnoho dalších.

Bezpečnost potravin a udržitelnost produkce jistě hraje v certifikaci velkou roli...

Bezpečnost potravin hraje rozhodně stěžejní úlohu, to znamená, že zavedení standardu v organizaci bezpečnost zvyšuje. Produkt je vysledovatelný až ke svému počátku. Co se týče udržitelnosti produkce, požadavky standardu zahrnují např. minimalizaci odpadů a podporu využití obnovitelných zdrojů energie.

V čem tedy může certifikace GlobalG.A.P. zemědělcům pomoci?

Certifikát GLOBALG.A.P. je v podstatě vstupenkou na trh. Pokud chce producent dodávat do obchodních řetězců, certifikace je víceméně vždy vyžadována. A i když je zavedení požadavků standardu v podniku zpočátku velkou administrativní zátěží, rozhodně se v praxi ukazuje, že pokud přijde do podniku na kontrolu např. Státní zemědělské a potravinářské inspekce, je na to již producent díky certifikaci GLOBALG.A.P. připraven. Zavedení standardu může také v mnoha případech napomoci zlepšit vnitropodnikový management.

Co znamená certifikace GlobalG.A.P. pro koncového zákazníka? Proč by měl vyhledávat produkty od organizací certifikovaných podle tohoto standardu?

Standard je nastaven tak, že koncový zákazník v obchodě nerozezná certifikovaný a necertifikovaný produkt. Pouze na obalu či přepravce smí být uvedeno devítimístné číslo GGN, a to je známka toho, že je produkt certifikován. V dnešní době, a to je velice pozitivní, je v obchodních řetězcích velké množství české zeleniny a ovoce a až na výjimky je tato produkce certifikována GLOBALG.A.P.

Může certifikace GlobalG.A.P. přinést organizaci nové odběratele?

Rozhodně ano, ale jak jsem již zmiňovala, jde zejména o obchodní řetězce a velkoobchody.

Můžete nám přiblížit, nakolik náročné je se na certifikaci připravit?

Žijeme v byrokratické době, takže samozřejmě může být pro producenta náročné přichystat všechny potřebné dokumenty pro certifikaci. Existují ale také poradci GLOBALG.A.P., kteří mohou významně pomoci. Náročné bývá hlavně zavedení všech nastavených pravidel a postupů do praxe a jejich dodržování. Někteří producenti mohou mít již jiné certifikáty, například Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) může usnadnit přípravu na certifikaci GLOBALG.A.P.

Jak si stojíme, co do počtu certifikovaných organizací, v porovnání se zeměmi s velkým podílem zemědělské výroby?

Toto nemohu objektivně porovnat, protože nelze zjistit, kolik má která země organizací certifikovaných GLOBALG.A.P. Rozhodně se ale tlak na zemědělské producenty v České republice zvyšuje, a je to dáno i koncovým zákazníkem, který se již nespokojí s čímkoliv, co mu obchodník nabídne. Počet certifikovaných organizací se tedy v ČR a na Slovensku zvyšuje rok od roku. Navíc se zvyšuje zájem o doplněk standardu GLOBALG.A.P. Analýzu rizik sociálních potřeb zaměstnanců (GRASP), který může získat pouze organizace již certifikována GLOBALG.A.P.

Česká společnost pro jakost je členem Národní technické skupiny GLOBALG.A.P., co to znamená? Jaké to má výhody pro zákazníka ČSJ?

Národní technická skupina má za úkol implementovat a rozvíjet standard v podmínkách ČR. Zajišťuje národní interpretace požadavků či veškeré překlady dokumentů do českého jazyka. Dále funguje jako zpětná vazba producentů, řetězců a státní správy a jako kontaktní místo pro veřejnost v otázkách výkladu a implementace požadavků standardu. Toto vše je výhodou ne­jen pro zákazníka ČSJ, ale pro všechny organizace certifikující se standardem GLOBALG.A.P. Dalšími členy skupiny jsou zástupci ČZU a VŠCHT a jiní nezávislí odborníci z různých oblastí zemědělství.

za odpovědi poděkoval David Kubla

Slovo ke dni

  • Rozmýšlíme se, mlžíme, ztrácíme důvěru

    Rozmýšlení se stalo módou. Spousty lidí místo toho, aby daly najevo, že chtějí to nebo nechtějí ono, raději řeknou, že si to rozmyslí. A když nastane čas, že by měli být už rozmyšleni, vymluví se, a sdělí, že je to těžké, ať jim dáme ještě pár dní, měsíců či neznámo jakou dobu. Domnívají se, že téma upadne v zapomnění, že vyšumí a že s ním nebudou mít tedy práci. Je to rozšířený styl komunikace, který však nikam nevede. Otázkou je, zda vést má nebo skutečně směřovat nikam.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

Vladimír Mařík kopie

Motivovaní lidé neznají překážek 3. červenec 2020

Český respirátor získal evropskou certifikaci Zdá se to až neuvěřitelné. Je to ale skutečnost. Znova se potvrdilo, jak velký je potenciál lidí, co všechno dokážou a jak významně mohou zasáhnout do dějin technologií nebo třeba organizace práce. Několik desítek českých firem za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu se během pandemie koronaviru spojilo, vyvinulo a začalo sériově vyrábět masku RP95-M. Respirátor, který poskytuje nejvyšší míru ochrany, navrhli na CIIRC ČVUT pro 3D tisk. Data pro výrobu si lze stáhnout zdarma s volnou licencí, maska je tak dostupná už ve více než třiceti zemích světa. Ve fyzické podobě se tento český ochranný prostředek nyní může rozšířit ještě víc, nově má totiž evropskou certifikaci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE