INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Lubomír OndroušekVýkonný výbor Společenství autodopravců Čech a Moravy připravil, po delší odmlce zaviněné pandemií koronaviru, Kulatý stůl k aktuálním problémům v dopravě pro své členy a některé partnery v rámci Sociálního dialogu v oblasti malých a středních podniků a služeb. Tentokrát byli pozváni odborníci z oblasti ekonomiky a hospodaření dopravních firem, kteří se kromě jiného zaměřili na zkušenosti z používání sofistikovaných účetních systémů, a hovořilo se také o možnostech širšího nasazení vozidel s alternativními pohony v autobusové i nákladní dopravě. Témata jistě aktuální a zajímavá, a proto jsme požádali o rozhovor k obsahu Kulatého stolu 1. místopředsedu výkonného výboru SAČM Lubomíra Ondrouška (na snímku).

Hospodaření ve firmách obecně je nyní poznamenáno dopady pandemie. Jak se to promítá do chodu dopravních firem, v čem spočívají nejvážnější potíže, a co odborníci doporučují pro zlepšení jejich ekonomiky?

Problematika malých autodopravců, zejména pak OSVČ, je mnohem komplikovanější. Je to dáno tím, že mají základní nedostatky v řadě oblastí, ať již zdravotní, sociálně-psychologické i odborné. Z těchto důvodů se snižuje jejich konkurenceschopnost na dopravním trhu a častěji se dostávají do Sacmexistenčních potíží. Významně do této situace zasáhla koronavirová krize, čímž se jim podmínky pro podnikání ještě více zhoršily. V této situaci jsme se zaměřili na konkrétní pomoc a podařilo se nám díky Ministerstvu dopravy, zejména díky ministru Karlu Havlíčkovi, získat alespoň některé hygienické pomůcky jako roušky, respirátory a později i dezinfekci. Naše úsilí se však nadále ubírá směrem rozšiřování znalostí prostřednictvím zkušených odborníků, kdy zobecňujeme a předáváme poznatky jak od specialistů z akademické sféry, tak od některých firem, které jsou našimi členy.

Znamená to, že jste museli u malých firem a OSVČ začít takřka od začátku, tedy posilováním provozní i finanční gramotnosti. Jak si tedy tyto firmy vedly v průběhu omezeného fungování české ekonomiky?

Jak jsem již podotknul, zaměřujeme se na tyto oblasti a v posledních letech jsme realizovali v rámci členství v KZPS ČR a SPŽ ČR velký projekt, který výraznou měrou přispěl k edukaci celé řady společností, zejména malých dopravních firem. Právě na zmíněném Kulatém stole jsme se zaměřili nejen na základy účetnictví, ale i na manažerské fungování firmy při řešení nejčastějších problémů z oblasti hospodaření. Tady u řady z nich většinou chybí i používání jednoduchých účetních systémů a mnozí dopravci využívají služeb externích účetních, aniž by dokázali podle dílčích výsledků hospodaření změnit své manažerské chování.
Mimo problémy, které způsobil koronavirus, se autodopravci potýkají zejména s růstem nákladů při trvale nízkých tržních cenách svých služeb. Toho mnohdy zneužívají nejen zákazníci, ale i někteří speditéři, kteří si diktují podmínky. Fenoménem dnešní doby je prodlužování doby úhrady za fakturované přepravy. Můžeme jen potvrdit, že nynější podmínky malých a středních dopravců, kteří jsou často v roli subdodavatele, se výrazně zhoršily.

Zmínil jste se o výhodách práce se sofistikovanými účetními systémy, ale jsou i pro menší autodopravce tyto programy vůbec dostupné? Co by zde vaše Společenství doporučovalo?

SAČM se v nedávné době například podílel spolu s FD ČVUT na zpracování učební pomůcky týkající se kalkulací nákladů a metodiky osvětlující její vyplňování. V současné době odborný tým pod vedením Ing. Jana Tichého zpracovává další pomůcku, která má usnadnit dopravním firmám hospodaření.

KS SAČM 200616 kopieÚčastníci kulatého stolu SAČMNastínil jste téma širšího využití vozidel s alternativními, a tedy ekologičtějšími pohony také v autobusové a nákladní dopravě. Jaké názory zde od autodopravců zazněly?

Tady se vše odvíjí od finančních možností. Tato vozidla, ať již na pohon vodíkem, CNG či zkapalněným zemním plynem, nebo s elektropohonem, jsou z hlediska pořízení nákladná a jejich provoz v dopravních firmách by se zásadně promítl do ceny za kilometr, kde by byla konkurence ve výhodě. V praxi je tedy možné využít spíše trolejbusy či autobusy na alternativní pohon, ale pro masové využití těchto alternativ, pokud jde o kamiony, podle mne čas ještě nenastal.

připravil Jiří Novotný

Slovo ke dni

  • Rozmýšlíme se, mlžíme, ztrácíme důvěru

    Rozmýšlení se stalo módou. Spousty lidí místo toho, aby daly najevo, že chtějí to nebo nechtějí ono, raději řeknou, že si to rozmyslí. A když nastane čas, že by měli být už rozmyšleni, vymluví se, a sdělí, že je to těžké, ať jim dáme ještě pár dní, měsíců či neznámo jakou dobu. Domnívají se, že téma upadne v zapomnění, že vyšumí a že s ním nebudou mít tedy práci. Je to rozšířený styl komunikace, který však nikam nevede. Otázkou je, zda vést má nebo skutečně směřovat nikam.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

Vladimír Mařík kopie

Motivovaní lidé neznají překážek 3. červenec 2020

Český respirátor získal evropskou certifikaci Zdá se to až neuvěřitelné. Je to ale skutečnost. Znova se potvrdilo, jak velký je potenciál lidí, co všechno dokážou a jak významně mohou zasáhnout do dějin technologií nebo třeba organizace práce. Několik desítek českých firem za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu se během pandemie koronaviru spojilo, vyvinulo a začalo sériově vyrábět masku RP95-M. Respirátor, který poskytuje nejvyšší míru ochrany, navrhli na CIIRC ČVUT pro 3D tisk. Data pro výrobu si lze stáhnout zdarma s volnou licencí, maska je tak dostupná už ve více než třiceti zemích světa. Ve fyzické podobě se tento český ochranný prostředek nyní může rozšířit ještě víc, nově má totiž evropskou certifikaci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE