INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Tomáš HajdůšekTomáš HajdůšekOd března do současnosti nás provází mnoho novinek, mimo jiné také v legislativě, která se bezprostředně týká firem či živnostníků. Není jednoduché se v nich správně orientovat a řídit se jimi, využít je ku prospěchu daného subjektu a nedopustit se chyby. Nenahraditelní jsou v tomto období daňoví poradci, i když i oni připouští, že leckterá opatření i jim přidělala vrásky na čele. Přesto své klienty ujišťují, že jim budou i nadále k dispozici s plnohodnotným servisem. Za Komoru daňových poradců ČR k tomuto tématu hovořil Ing. Tomáš Hajdušek, daňový poradce a vedoucí Sekce správa daní a poplatků:

Od března máme všichni nových starostí nad hlavu. Život mnohých firem se změnil, a nejenom proto, že zavedly na několik týdnů práci na home office. Přibyla řada novinek v legislativě. Nač je potřeba dnes v souvislosti s chodem firem v tomto ohledu myslet?

Firmy se budou muset přizpůsobit nové situaci. Jak ukazuje aktuální vývoj, koronavirus tady s námi bude asi delší dobu a musíme se s ním naučit žít. To je úkol zejména pro samotné podnikatele, my jako daňoví poradci jsme připraveni i nadále poskytovat podnikatelům veškerý administrativní a legislativní servis.

Také daňovým poradcům zřejmě přibylo práce. Jaké zejména?

V průběhu koronavirové krize nastala doslova legislativní smršť, takže nejdůležitější a nejtěžší pro nás bylo vůbec všechna ta opatření zaregistrovat a vyznat se v nich tak, abychom mohli svým klientům poskytnout ty nejvíce užitečné rady, přizpůsobené jejich konkrétní situaci.

V čem byla vaše komora svým členům v současné době nejvíce nápomocna?

Snažili jsme se informovat naše členy o přijímaných opatřeních. Aktivně jsme vystupovali směrem k vládě a připomínkovali její návrhy tak, aby byly v praxi co nejlépe aplikovatelné. To se potom samozřejmě přímo promítalo v práci každého daňového poradce.

Mnohé subjekty začaly šetřit, aby vůbec dokázaly složitou ekonomickou situaci přežít. Škrtají se nejrůznější položky ve výdajích. Projevila se určitá omezení směrem k rozsahu služeb daňových poradců?

To je hodně individuální, my jako komora žádným reprezentativním průzkumem v tomto ohledu nedisponujeme. Mohu ale uvést, že nemáme žádné signály o tom, že by docházelo k omezení poptávky po službách daňových poradců v nějakém větším měřítku.

Je možné, hledá-li firma daňového poradce, aby se o kontakt či doporučení, obrátila na vaši komoru?

Samozřejmě. Komora vede strukturovaný seznam všech daňových poradců, takže dokáže pomoci nalézt poradce podle oblasti, kterou potřebuje podnikatel vyřešit.

Vyplyne z vašich připomínek k nedostatkům návrhu na prominutí odvodů sociálního pojištění něco zásadního?

K vládnímu návrhu jsme měli několik zásadních připomínek, které by značně ulehčily, a zejména vyjasnily aplikaci v praxi. Dokonce jsme je dokázali prosadit v Senátu, ale Sněmovna to bohužel znovu přehlasovala. Zákon o prominutí pojistného je značně nejasná norma, která může způsobit v praxi řadu sporů. Jako příklad lze uvést takový klíčový parametr, jako je počet zaměstnanců. Existují asi čtyři různé v praxi zažité způsoby, jak určit počet zaměstnanců. Každý přitom vede k jinému výsledku. Například není zřejmé, jestli se dva zaměstnanci s polovičním úvazem počítají za dva, nebo za jednoho. Problém je i ve srovnání vyměřovacích základů za červen, červenec a srpen s vyměřovacím základem za březen. Když třeba ve firmě s devíti zaměstnanci odejde jeden na mateřskou či onemocní na celý měsíc, tak se firmě matematicky sníží úhrn vyměřovacích základů o více než 10 %, a ztratí tak nárok na snížení, aniž by za to jakkoliv mohla. Opravdu to ale takto poslanci chtěli? A v těchto paradoxech by šlo pokračovat.

Na jaké záludnosti v souvislosti s čerpáním finančních prostředků od státu ovlivněné koronavirem byste podnikatele rádi upozornili?

Ďábel vždy bývá skryt v detailu a text podpůrných opatření je většinou velmi obtížné čtivo. Proto doporučujeme se vždy obrátit na odborníka, např. na daňového poradce.

otázky připravila se Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Kdo může pracovat z domova

    Home office není žádná novinka, ale v době koronakrize přišla možnost práce z domova jako na zavolanou. Pracovat mohou ti, kterým to dovoluje povaha jejich práce, a samozřejmě ochota změnit své zvyky. Podle odborníků se otvírá možnost pro jednoho ze tří zaměstnanců, v případě vysokoškolsky vzdělaných osob a vysoce kvalifikových profesí dokonce pro každého druhého. Brzdou se může stát i v dnešní technologicky vyspělé době dostupnost internetu. Venkov stále strádá. V naší obci jsme rádi, když si můžeme vůbec zavolat z mobilu – někdy spojení funguje, jindy ne. A mobilní internet s přijatelnou rychlostí nabízí jen jediný operátor. Ten dokazuje konkurenci, že to jde, když nechybí zájem. Avšak v mnoha případech lze stále pozorovat spíš nezájem a snahu šetřit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE